Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Меморандум про співпрацю між Міністерством доходів і зборів України та Національною спілкою журналістів України

10.10.2013

 

м. Київ

„ 10 ” жовтня 2013 р.

 

Відзначаючи позитивну багаторічну практику взаємодії, з метою гарантування права на інформацію з питань діяльності Міністерства доходів і зборів України (далі – Міністерство) через засоби масової інформації, для налагодження системного діалогу з громадськістю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» Міністерство, керуючись Положенням про Міністерство доходів і зборів України, затвердженим Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013 «Про Міністерство доходів і зборів України», з однієї Сторони, та Національна спілка журналістів України (далі – НСЖУ), з іншої Сторони, керуючись Статутом Національної спілки журналістів України, затвердженим VII позачерговим з’їздом Спілки журналістів України від 15 січня 1992 року зі змінами та доповненнями, уклали цей Меморандум про співробітництво для досягнення зазначених цілей на засадах об’єднання можливостей Сторін.

1. Предметом цього Меморандуму є співробітництво Сторін в інформаційній сфері, зокрема:

інформування суспільства про діяльність Міністерства та його територіальних органів та консультації, надані Міністерством, у порядку, передбаченому законодавством;

проведення прес-конференцій, брифінгів, «круглих столів», семінарів, конференцій тощо з питань діяльності Міністерства за участі представників НСЖУ, громадськості та засобів масової інформації.

2. Сторони зобов’язуються будувати відносини на засадах рівності та партнерства, створення режиму максимального сприяння.

3. Сторони зобов’язуються обмінюватися наявною інформацією, проводити спільні консультації та переговори.

4. У рамках співробітництва Сторони беруть на себе такі зобов’язання:

Міністерство:

4.1. Надає НСЖУ необхідний та обумовлений Сторонами обсяг інформації у письмовій формі та електронному вигляді, необхідної для реалізації ст. 1 цього Меморандуму, у порядку та терміни, визначені чинним законодавством щодо надання інформації, що сприятиме її оперативному використанню.

4.2. Визначає координаторами виконання цього Меморандуму від Міністерства Інформаційно-комунікаційний департамент. Зазначений координатор братиме участь у реалізації домовленостей за Меморандумом для постійної взаємодії з НСЖУ.

4.3. Щоквартально надає НСЖУ перелік засобів масової інформації, включених до плану контрольних заходів щодо додержання податкового законодавства, які відповідно до компетенції здійснюватиме Міністерство та його територіальні органи, не пізніше 3-х робочих днів від дати його затвердження.

У разі внесення змін до згаданого плану не пізніше 3-х робочих днів від дати їх затвердження повідомляє про них НСЖУ.

НСЖУ:

4.4. Визначає координаторів від НСЖУ для постійної взаємодії з Міністерством та доводить цю інформацію до відома координаторів від Міністерства.

4.5. Бере участь у роботі консультативно-дорадчих органів при Міністерстві для забезпечення взаємодії і консультацій з громадськістю.

4.6. Узгоджує з координаторами від Міністерства проведення спільних заходів, передбачених у ст. 1 цього Меморандуму, та тексти відповідних документів (прес-релізів, роздаткових матеріалів для ЗМІ тощо).

 5. Сторони мають право:

Міністерство:

5.1. Пропонувати теми та формат заходів, передбачених у ст. 1 зазначеного Меморандуму.

5.2. Визначати спеціалістів, які братимуть участь у спільних із НСЖУ заходах.

5.3. Вносити корективи та зміни до прес-подій, передбачених у ст. 1 цього Меморандуму.

НСЖУ:

5.4. Планувати виробництво інформаційного продукту, пропонувати теми та формат заходів для реалізації ст. 1 цього Меморандуму.

5.5. Брати участь у перевірках ЗМІ (за їх згодою) відповідно до законодавства.

5.6. Брати участь в організації заходів, передбачених у ст. 1 цього Меморандуму.

6. Меморандум є передумовою і підставою для укладення (якщо Сторони визнають за потрібне) подальших договорів про спільну діяльність.

7. Меморандум набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє протягом 3 років.

8. Сторони зобов’язуються підтримувати контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення реалізації цього Меморандуму, усіляко сприяти розвиткові інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

9. Меморандум складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

 

Міністр доходів і зборів України       
Голова Національної спілки журналістів України


__________О.В. Клименко

    

 _________О.І. Наливайко