Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Міжнародне спіробітництво

Законодавство про діяльність

Відшкодування ПДВ

Боротьба з економічною злочинністю та контрабандою

  Регуляторна політика

   Державні закупівлі

   Митне оформлення

   Опитування
   Чи підтримуєте Ви запровадження об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ?

   Інформація щодо співробітництва Державної фіскальної служби України з міжнародними організаціями

   Внутрішньо-європейська організація податкових адміністрацій (Intra- European organization of Tax Administrations) – це міжнародна організація, створена рішенням Третьої Конференції  з питань податкового адміністрування у державах центральної та східної Європи та країнах Балтії (СЕЕВ) у жовтні 1996 року.  

   Основною метою ІОТА є стимулювання багатосторонньої допомоги, обмін професійною інформацією між членами ІОТА через постійний форум для податкових адміністрацій, проведення навчання, організація конференцій, семінарів, видання публікацій, надання технічної допомоги з урахуванням інтересів країн – членів ІОТА в податковій сфері.

   В Організації є податкові адміністрації європейських держав. Сьогодні повними членами Організації, включаючи Україну, є 46 європейських податкових адміністрацій.

   Співробітництво України з ІОТА триває з 1999 року. У вересні 2003 року під час 7-ої Генеральної Асамблеї ІОТА, Таллін, (Естонська Республіка), було схвалено рішення щодо набуття Україною асоційованого членства в Організації (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2004 № 784). 

     У травні 2006 року в м. Будапешті під час 10-ої Генеральної асамблеї ІОТА Україну було прийнято у повні члени організації. Членство в ІОТА затверджено( постанова Кабінету Міністрів України № 582, 2006р.).

   Щорічні програми технічної діяльності ІОТА складаються за участі всіх членів Організації. Таким чином кожній податковій адміністрації надається можливість запропонувати для включення до програми саме ті питання, які для неї є найбільш актуальними. Тематичні семінари та симпозіуми охоплюють різні напрями діяльності у сфері податкового адміністрування, починаючи від методів удосконалення роботи у сфері обслуговування платників податків, боротьби з ухиленнями від сплати податків та податковим шахрайством та завершуючи впровадженням найсучасніших інформаційних технологій у процеси прийняття та обробки податкової звітності, аудиту та обліку.

   Великою популярністю користуються семінари з вивчення практичного досвіду, під час яких кожен учасник презентує справу із власної практики, а потім під час пленарних дискусій обговорюють шляхи вирішення проблем. У такому форматі регулярно проводяться заходи, присвячені оподаткуванню фінансових інструментів, трансфертному ціноутворенню, шахрайству з ПДВ.     

   Важливим напрямом діяльності є робота галузевих груп та форумів ІОТА – заходів, які проводяться на регулярній основі за участі найкращих експертів у відповідних галузях.  Завданням таких заходів є розробка та вирішення специфічних питань, підготовка детальних методичних рекомендацій, посібників позитивної практики тощо шляхом проведення постійних активних консультацій. Сьогодні в ІОТА працює галузева група за напрямом „Управління боргом” та форуми за напрямами:

   супроводження великих платників податків;

   навчання та підготовка персоналу;

   виявлення та боротьба з шахрайством у сфері ПДВ.

   Завданням експертів, які беруть участь у подібних заходах, є інформування колег з інших країн про останні досягнення України в тій чи іншій сфері, надання оцінок ефективності такого досвіду, а також вивчення та залучення найбільш прогресивних зарубіжних здобутків.

   Ефективно працює служба Технічних запитів ІОТА, за допомогою якої податкова адміністрація країни-члена може отримати на свій запит швидку та детальну відповідь, складену на підставі отриманої інформації від інших членів.

   Заслуговує на увагу веб-сайт ІОТА, через який країни-члени мають доступ до багатьох інформаційних ресурсів, включаючи податкове законодавство зарубіжних країн, публікації та посібники, інформацію про структури, функції податкових адміністрацій та інших державних органів зарубіжних країн. Крім того, ІОТА видає журнал для податківців „Податкова трибуна”.       

   Основні напрями співробітництва у межах ІОТА та в цілому мета і стратегія Організації відповідають завданням та потребам ДФС України на шляху вдосконалення та створення сучасної європейської  податкової адміністрації. 

   Протягом 2014 року забезпечено участь представників ДФС України у наступних заходах ІОТА: 

   -       засідання Форуму головних контактних осіб ІОТА,  (18-20 лютого, м. Варшава, Польща);       

   -       Генеральна Асамблея (2-5 липня, м. Белград, Сербія);

   -       Практичний тренінг ІОТА „Питання трансфертного ціноутворення”, (Біль, Швейцарія, 10-12 вересня);

   -       Семінар ІОТА «Модернізація методів сплати податків» (Грузія, Тбілісі, 17-19 вересня);

   -       Семінар «Використання соціальних ЗМІ та мобільних засобів комунікації податковими адміністраціям» (Чеська Республіка, 14-19 жовтня);

   -       Семінар «Аудит у реальному часі – підходи до модернізації процесів податкового аудиту (Фінляндія, 29-31 жовтня);

   -       Семінар «Збір, обробка та використання інформації третіх сторін» (Угорщина, 11-15 листопада);

   -       Семінар «Досвід податкових адміністрацій у сфері зменшення податкового навантаження» (Латвія, 18-22 листопада);

   -       Семінар «Стратегії трансформації старіння ІТ систем» (Угорщина, 10-12 грудня). 

   Метою діяльності Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) є сприяння значному стабільному економічному зростанню та зниженню бідності шляхом поширення принципів та цінностей ОЕСР в усьому світі – відданість демократії, ринковій економіці та відкритій, регульованій, недискримінаційній торгівлі і фінансовим системам, що підтримується ефективним керівництвом.

   Центр податкової політики та адміністрування ОЕСР є безперечним лідером у розробці міжнародних податкових стандартів, таких, як модельна Конвенція про уникнення подвійного оподаткування та Керівні принципи з проблем трансфертного ціноутворення. Центр на регулярній основі залучається до вирішення політично „чутливих” питань, які стосуються країн – не членів ОЕСР, як, наприклад, розробка інфраструктури оподаткування електронної комерції та проекту з шкідливої податкової конкуренції.

   Також ОЕСР здійснює моніторинг податкових політик своїх країн-членів, що дозволяє здійснювати макроекономічні аналізи та прогнози. В контексті економічних досліджень ОЕСР здійснила детальний аналіз податкових систем багатьох країн світу. За результатами такого глибокого аналізу національні органи отримують інформацію щодо можливості реформування податкових систем, та, відповідно, підвищення ефективності, прозорості та спроможностей.

   Що стосується діяльності ОЕСР у  практичній сфері оподаткування, то слід зазначити, що значну роботу проводить Комітет з фіскальних питань (CFA – Committee on Fiscal Affairs), який є одним з визнаних лідерів у розробці стандартів та інструкцій у сфері сприяння співробітництву з питань міжнародного оподаткування.  Комітет був заснований у 1971 році з метою надання можливості спеціалістам у сфері податкової політики працювати над розробкою міжнародних та національних податкових питань. До Комітету входять найкращі експерти з питань оподаткування усіх 30 країн – членів ОЕСР, які працюють у робочих групах за основними напрямами діяльності податкових адміністрацій. Завданням цього Комітету є усунення податкових заходів, які перешкоджають торгівлі та інвестиційним потокам, попередження подвійного оподаткування, протидія ухиленню від оподаткування та втечі від оподаткування, а також сприяння поширенню позитивної практики у сфері податкової політики та адміністрування.

   Діяльність ОЕСР у сфері оподаткування зосереджена навколо наступних напрямів:

   1) Розробка інструкцій з проведення переговорів та застосування двосторонніх Податкових угод. Основну увагу в цій сфері зосереджено на вивченні положень податкових угод та питань щодо їх застосування, а використання розробленої методології дозволить країнам поширити свої мережі податкових угод та вдосконалити техніку проведення переговорів.

   2) Розробка інструкцій з трансфертного ціноутворення.

   3) Обмін досвідом у сфері обміну інформацією та банківської таємниці, визначення проблемних сфер та шляхів їх вирішення, забезпечення захисту прав платників податків на конфіденційності їх інформації. В результаті такого дослідження готуються аналітичні документи щодо найкращих шляхів обміну інформацією та доповідь ОЕСР „Покращення доступу до банківської інформації в податкових цілях”.  

   4) Вивчення методів податкового стимулювання у сфері податку з доходів фізичних осіб та прибуткового податку з юридичних осіб на прикладі країн членів та не членів ОЕСР.

   5) Вивчення проблем міжнародного ухилення від оподаткування та втечі від податків, виявлення універсальних схем та структур, задіяних у податковому шахрайстві, підготовка відповідних рекомендацій.

   6) Визначення юридичних та практичних проблем, з якими стикаються країни під час проведення аудиту багатонаціональних підприємств. Окреслення кола адміністративних процедур, інформаційних вимог та процедур перевірки, які необхідні для проведення ефективного аудиту.

   7) Дослідження адміністрування податку на додану вартість, вивчення процесу розробки законодавства з ПДВ та функціонування податку на міжнародному рівні. Особлива увага приділяється впливу ПДВ на міжнародну торгівлю, визначенню місця поставки товарів та послуг,  а також таким специфічним питанням, як використання нових транспортних засобів, електронної комерції, сектору фінансових послуг та телекомунікацій.

   8) Визначення шляхів модернізації податкових систем з метою адаптації до нових глобальних ринків фінансів та капіталу, що зокрема стосується оподаткування інноваційних фінансових інструментів та фінансових установ.      

   Програма співробітництва ОЕСР з країнами  - не членами ОЕСР у сфері оподаткування розпочалася у 1992 році. Першим був проект співробітництва з Російською Федерацією у сфері податкового регулювання країн з перехідною економікою, після чого податкове співробітництво продовжувало поширюватися як географічно, так і тематично. Сьогодні така діяльність проводиться на рівні Багатосторонніх податкових центрів ОЕСР, двосторонніх проектів з окремими країнами, проектів з міжнародними та регіональними організаціями, а також шляхом активних консультацій з представниками бізнесу.

   ОЕСР спільно зі Світовим банком було засновано організацію під назвою „Міжнародний податковий діалог” (ITD  - International Tax Dialogue), метою якої є сприяння співробітництву з податкових питань між урядами країн та міжнародними організаціями. Сьогодні ITD працює над вивченням та поширенням найефективніших розробок у податкових адміністраціях, координує технічну допомогу та сприяє уникненню дублювання заходів в рамках різних проектів співробітництва.

   Функціонують Багатосторонні податкові центри ОЕСР в Австрії (м. Відень), Угорщині (м. Будапешт), Туреччині (м. Анкара) та Кореї, які регулярно організують навчальні семінари для податківців з різних країн з найбільш популярних питань, що становлять спільний інтерес. Австрійський та угорський центри приймають на навчання представників країн центральної та східної Європи та Балтії. Найбільшою установою є Багатосторонній податковий центр в Анкарі (Туреччина), який з моменту свого створення у 1993 році прийняв на навчання більше 27000 податкових службовців з Балканських країн, країн Центральної Азії, СНД, включаючи Україну, та Монголії. Корейський Багатосторонній податковий центр обслуговує країни Азії, включаючи Центральну та Південно-Східну Азію.

   Крім того, Організацією засновано два учбові центри для податківців Російської Федерації та Китаю, які знаходяться відповідно у Москві та Пекіні та щорічно приймають сотні слухачів.

   У рамках виконання плану дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на 2013 – 2016 роки,  Плану заходів з реалізації Дорожньої карти співробітництва з ОЕСР на 2011 – 2014 роки, Плану заходів щодо набуття членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на 2011 – 2014 роки, Міндоходів здійснило заходів щодо набуття Україною членства в Глобальному форумі ОЕСР з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей. Згідно рішення Голови Глобального Форуму 21 жовтня 2013 року Україна стала його 121 членом.    

   Глобальний форум з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей – це міжнародна структура, створена рішенням Ради Організації з економічного співробітництва та розвитку від 17.09.2009, серед членів якої всі країни Великої Двадцятки, країни-члени ОЕСР, основні міжнародні фінансові центри, а також багато країн, що розвиваються (всього 126 країн).

   Участь в Глобальному форумі дозволить Україні:

   -       активізувати та полегшити процес укладання угод про обмін інформацією з іншими країнами, зокрема міжнародними фінансовими центрами;

   -       отримувати інформацію про законодавчу та нормативно-правову базу країн у сфері прозорості оподаткування;

   -       стати привабливішою для іноземних інвесторів з огляду на імплементацію міжнародних стандартів з прозорості та обміну інформацією;

   -       розширити обмін податковою інформацією з країнами – учасниками Глобального форуму, що сприятиме боротьбі з податковими ухиленнями та, відповідно, збільшенню надходжень до бюджету.

   Діяльність Глобального форуму пов'язана з важливими міждержавними ініціативами, серед яких особливе місце посідає боротьба з незаконними фінансовими потоками, в рамках якої Глобальний форум  сприяє протидії корупції та відмиванню коштів. Крім цього, Глобальний форум забезпечує технічне сприяння при імплементації стандартів з прозорості та обміну інформацією, в результаті якої значно спрощується ведення багатосторонніх переговорів при укладанні угод про обмін інформацією.

   Повна інформація з національних і міжнародних джерел дозволить податковим органам поліпшувати ефективність дотримання платниками податків національних податкових законодавств і зосереджуватися на ухиленнях від податків. Відповідно участь України у Глобальному форумі є надзвичайно важливою для національної безпеки.

   Крім того, участь в Глобальному форумі суттєво поліпшить імідж держави на міжнародній арені та сприятиме підвищенню позицій України в рейтингу Світового Банку „Ведення Бізнесу” („Doing Business”).      

   В рамках співпраці ДФС України з Комітетом ОЕСР з фіскальних питань працівники ДФС приймають участь в навчальних курсах, які організовуються на базі багатосторонніх податкових центрів ОЕСР в м. Будапешт (Угорщина), м. Відень (Австрія), та м. Анкара (Турецька Республіка).

   Протягом 2014 року організовано участь працівників ДФС у наступних семінарах: Семінар ОЕСР ,,Уникнення від оподаткування та порушення податкових угод в міжнародному контексті” (м. Відень, Республіка Австрія, 2 – 7 лютого).

   -         семінар ОЕСР «Трансфертне ціноутворення та митна вартість. Спільний захід з ВМО», (19 – 23 травня, м. Будапешт, Угорщина);

   -         семінар ОЕСР «Трансфертне ціноутворення з використанням податкових гаваней та спрощених процедур оподаткування», (2 – 6 червня), м. Анкара (Турецька Республіка);

   -         семінар ОЕСР «Недопущення та вирішення спорів з питань трансфертного ціноутворення» (Турецька Республіка, 21-27 вересня);

   -         семінар ОЕСР «Розширений аудит малого та середнього бізнесу» (Угорщина, 29 вересня – 03 жовтня);

   -         семінар ОЕСР «Податок з доходів фізичних осіб» (Турецька Республіка, 12-18 жовтня);

   -         Семінар ОЕСР «Комплексний підхід до податкових угод» (2 – 7 листопада 2014 року, м. Анкара, Туреччина)

   -         Семінар ОЕСР «Розширений аудит малого та середнього бізнесу»  (23 – 28 листопада 2014 року, м. Відень, Австрія)».

   Всесвітня митна організація (ВМО) – це міжнародна міжурядова організація, заснована у 1952 році на підставі положень Конвенції про створення Ради митного співробітництва (офіційна назва організації).    

   Після декількох десятків років зростання кількості країн – членів організації, у 1994 Рада прийняла робочу назву Всесвітня митна організація, що більш точно відображає глобальний характер її діяльності. На сьогоднішній день членами ВМО є 179 держав.

   Згідно Постанови Верховної Ради України від 19 червня 1992 року № 2479 – XXII та Постанови КМУ від 1 червня 1992 року № 229 Україна приєдналася до Конвенції 1950 року про створення РМС і з 10 листопада 1992 року є її повноправним членом.

   ВМО є незалежним міжурядовим органом, чиєю місією є підвищення ефективності діяльності митних органів, встановлення, підтримання та впровадження міжнародних інструментів для гармонізації та єдиного застосування спрощених та ефективних митних систем та процедур, які керують рухом товарів, людей та транспортних засобів через митні кордони.

   Ця організація є форумом, де делегати з країн – учасниць можуть обговорювати митні питання на рівноправній основі. Кожна країна має одного представника та один голос. ВМО пропонує своїм членам широкий вибір Конвенцій та інших міжнародних інструментів. Члени ВМО також можуть скористатися з технічної допомоги та навчальних послуг, що їх пропонує Секретаріат, або які пропонуються з його залученням.

   Всесвітньою Митною Організацією розроблені і рекомендовані до підписання країнами – членами 18 Конвенцій з митних питань (одна з них не набула чинності).

   Україна приєдналась до 5 конвенцій, які розроблені і адмініструються ВМО, а також до 2 конвенцій, які розроблені іншими організаціями, але також адмініструються ВМО.

   Пріоритетними напрямками співробітництва Міндоходів з ВМО є участь у діяльності комітетів та робочих органів ВМО (дозволяє у повній мірі знайомитись з нововведеннями та останніми подіями у митній справі, бути активними учасниками у розробці міжнародних норм та стандартів у сфері митної політики), забезпечення інституційного розвитку, приведення законодавства України до стандартів ВМО.

   Протягом 2013 року відбулися такі основні події у співробітництві з ВМО:

   16-17 квітня 2013 року в м. Осло (Королівство Норвегія) за участі представників Міністерства доходів і зборів  України відбулась Конференція     Керівників митних адміністрацій країн Європейського регіону Всесвітньої митної організації.

   17 – 21 червня 2013 року в м. Астана (Республіка Казахстан) представником Міндоходів України було взято участь в регіональному семінарі ВМО та ОБСЄ з акредитації консультантів з питань модернізації митних служб, під час якого учасників було ознайомлено з основними стратегіями та принципами інституційного розвитку з метою подальшого впровадження інструментів та стандартів ВМО у своїй роботі, вивчено основні цілі і завдання програми модернізації митних служб ВМО «Колумб» для роботи в якості консультанта, визначено та узгоджено основні напрямки та пріоритети подальшої діяльності на найближчий період, тощо.

   27-29 червня 2013 року в Брюсселі (Королівство Бельгія) були проведені 121/122 сесії Ради митного співробітництва Всесвітньої митної організації. Під час цьогорічних сесій Ради представниками Міндоходів було презентовано Міністерство доходів і зборів України, проведено консультації з розподілом на регіональні групи, розглянуто результати 68/69-ї сесій Політичної комісії та 93/94-ї сесій Фінансового комітету, обговорено питання безпеки і спрощення міжнародної торгівлі та тарифів і торгівлі, розглянуто звіти директоратів ВМО з основної діяльності та питання представництва України та інших країн в керівних органах ВМО та обговорено питання майбутнього розвитку та функціонування митної організації, тощо.

   16 – 18 липня 2013 року на базі Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології в м. Хмельницький за участі експертів з Митної служби Австралії та Митної служби Латвії  було проведено семінар ВМО на тему «Управління ризиками – провідний інструмент в боротьбі проти митних правопорушень». Учасників заходу (представників 20 митниць Міндоходів) було ознайомлено як з теоретичною базою системи управління ризиками ВМО (суть, принципи, процес, індикатори ризику, селективність, оцінка профілів та митний контроль, тощо), так і з практичним досвідом митних адміністрацій Австралії, Латвії та Азіатського регіону, на основі чого було змодельовано випадки та розроблено профілі ризиків з метою виявлення контрафактних товарів.

   22-26 липня 2013 року в м. Єреван (Республіка Вірменія) Всесвітньою митною організацією, за сприяння Фонду митного співробітництва Уряду Японії, було проведено регіональний семінар з питань захисту прав інтелектуальної власності, в якому приймали участь і представники Міндоходів України. Під час заходу було обговорено питання управління правами інтелектуальної власності та інструменти щодо захисту цих прав у країнах з перехідною економікою, співпрацю з громадськими організаціями та приватним сектором, стратегічні цілі щодо підвищення обізнаності суспільства про роль інтелектуальної власності. Також учасників було ознайомлено з новим програмним продуктом ВМО – IPM (Interface Public Members), доступним для користування усіма митними адміністраціями країн-членів. IPM являє собою постійну оновлювану базу даних щодо оригінальних товарів відомих торговельних марок, яка формується безпосередньо правовласниками, тощо. На даний час розглядається питання доцільності запровадження доступу до цієї бази даних митницями Міндоходів України.

   18-28 вересня 2013 року в м. Брюссель (Королівство Бельгія) було проведено 52-у сесію Комітету з Гармонізованої системи ВМО, під час якої делегатами Міндоходів разом з іншими учасниками було обговорено можливі поправки до Гармонізованої системи опису і кодування товарів,  було розглянуто 68 питань класифікації товарів (за результатами роботи Секретаріатом ВМО до митних адміністрацій країн - членів були надіслані підсумкові матеріали, які будуть використані фахівцями Міндоходів у роботі з приведення у відповідність УКТЗЕД до Гармонізованої системи опису і кодування товарів).

    З 23 вересня по 20 жовтня в Брюсселі (Королівство Бельгія) та з 21 жовтня по 1 листопада 2013 року в м. Шанхай (КНР) представником Міндоходів України в рамках 61-ї англомовної програми стажування ВМО здійснювалось поглиблене вивчення конвенцій, рекомендацій та інструментів ВМО, вивчався міжнародний досвід та деталізований курс з походження товарів.

   Організація за демократію і економічний розвиток (ГУАМ) це регіональна організація, створена в 1997 році (Хартія організації підписана у 2001 році, статут - у 2006 році) - Грузією, Україною, Азербайджаном і Молдовою (з 1999 по 2005 в організацію також входив Узбекистан), штаб-квартира якої розташована у Києві (Україна). Назва організації склалась з перших літер назв країн, які входять до неї.

   Початок співпраці Грузії, України , Азербайджану та Молдови в рамках ГУАМ було покладено на зустрічі президентів цих країн 10 жовтня 1997 року в Страсбурзі в ході саміту Ради Європи. Тоді ж було прийнято офіційне комюніке про визнання союзу ГУАМ зі статусом «консультативний форум».

   6 - 7 липня 2001 року в місті Ялта пройшов саміт ГУУАМ, на якому глави держав - учасників підписали Хартію. У результаті консультативний форум отримав статус міжнародної регіональної організації. У Хартії були визначені не тільки цілі ГУУАМ, а й організаційні структури.

   На Київському саміті ГУАМ 23 травня 2006 було прийнято рішення про реформування організації. У ході саміту глави держав підписали Статут Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ ( ОДЕР - ГУАМ).

   Представники Міндоходів два рази на рік беруть участь у засіданнях Керівного комітету Проекту із сприяння торгівлі та транспортуванню Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ.

   На засіданнях обговорюються питання спрощення процедур при переміщенні товарів та транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні, а також організації обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби.

   12-13 грудня 2013 року у м. Тбілісі (Грузія) проводилось 19-те засідання Керівного комітету Проекту зі сприяння торгівлі і транспортуванню ГУАМ. Під час засідання була розглянута Концепція розвитку Проекту зі сприяння торгівлі та транспортуванню в державах-членах ГУАМ, спрощення процедур при переміщенні товарів та транспортних засобів через пункти пропусків на кордоні, узгодження проекту Протоколу між митними адміністраціями держав-членів ГУАМ про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через державні кордони держав-членів ГУАМ.

   Міністерством доходів і зборів України було внесено пропозицію щодо  доцільності розробки проекту протоколу «Про взаємне визнання окремих результатів митного контролю товарів та транспортних засобів між митними адміністраціями держав-членів ГУАМ (проект протоколу надісланий до МЗС для направлення  до Секретаріату ГУАМ та подальшого узгодження з державами - членами ГУАМ).

   Представники Міндоходів також беруть участь у засіданнях таких робочих груп:

   -         з боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків;  

   та підгруп організації:

   -         з боротьби з торгівлею людьми та нелегальною міграцією;

   -         з боротьби з незаконним обігом наркотиків;

   -         з правової статистики.

   Забезпечується участь представників Міндоходів у семінарах з питань виявлення та запобігання транскордонним екологічним злочинам; удосконалення практик національних правоохоронних органів з прямого міжвідомчого міжнародного співробітництва з метою виявлення та розслідування легалізації злочинних доходів,  тощо.

   Координаційна рада керівників податкових служб держав учасниць  Співдружності Незалежних Держав (далі - КРКПС СНД), яку створено Рішенням Голів урядів СНД від 31.05.2001 за участі України, є органом галузевого співробітництва, що сприяє узгодженій діяльності податкових органів держав - учасниць СНД.

    Участь у роботі організації дозволяє ініціювати обговорення важливих питань податкової життєдіяльності країн-членів КРКПС СНД, приймати спільні рішення щодо необхідності актуалізації положень багатосторонніх міжнародних угод, учасниками яких є країни СНД, та здійснювати спільний пошук шляхів вдосконалення роботи у податковій сфері.

   До складу КРКПС СНД входять керівники податкових служб держав Співдружності. 

   Співробітництво із КРКПС СНД здійснюється відповідно до річного Плану роботи.

   Протягом останнього часу відбулись такі заходи: 

   - засідання експертів в рамках підготовки до засідання КРКПС СНД,   1-2 жовтня 2013 року (м. Мінськ, Республіка Білорусь) під час проведення якого податковим службам держав-членів КРКПС СНД надано, доповнено та уточнено інформацію в частині податкової практики в Україні;     

   - засідання КРКПС СНД (03.10.2013 року, м. Мінськ, Республіка Білорусь), в ході якого Міністерством доходів і зборів України здійснено наступні доповіді відповідно до порядку денного: „Про надання статусу базових організацій держав-учасників СНД із підготовки, професійної перепідготовки та підвищенню кваліфікації кадрів в сфері податків і оподаткування Фінансовому університету при Уряді Російської Федерації і Національному університету державної податкової служби України та про проведену роботу зазначеними організаціями” та „Про необхідність актуалізації положень Угоди між державами-учасницями СНД  про співробітництво та взаємну допомогу із питань дотримання податкового законодавства і боротьби із порушеннями в цій сфері.

   Перспективним напрямком подальшого співробітництва є вивчення сучасних методів роботи з платниками податків для забезпечення добровільного дотримання ними податкових зобов’язань.

   Рада керівників митних служб держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі – РКМС СНД) є постійно діючим органом галузевого співробітництва СНД, призначеним для забезпечення координації взаємодії митних служб держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі митної політики.

   РКМС СНД засновано 23 грудня 1993 року з метою реалізації положень Угоди про створення Економічного союзу. Положення про Раду керівників митних служб держав - учасниць Співдружності затверджено 23 грудня 1993 року Рішенням Ради Глав урядів СНД.

   Метою діяльності РКМС СНД є поглиблення економічної інтеграції, координація дій митних служб країн СНД, гармонізація митного законодавства та створення єдиних митних послуг.

   На даний час проведено 58 засідань Ради керівників митних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Під час засідань РКМС СНД розглядаються питання співпраці держав-учасниць СНД у митній сфері та підписуються відповідні рішення. У рамках засідань проводяться двосторонні робочі зустрічі керівників  митних служб держав - учасниць СНД та підпитуються відповідні двосторонні документи. У структурі цієї організації також функціонує Комітет голів правоохоронних підрозділів метою якого є координація роботи правоохоронних підрозділів у сфері боротьби з  контрабандою та митними правопорушеннями.

   24.01.2013 року набрав чинності укладений 05.09.2012 в рамках діяльності РКМС СНД Протокол про взаємодію митних органів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав при здійсненні пост - митного контролю.

   3-6 жовтня 2013 року в м. Актау (Республіка Казахстан) було проведено 58-е засідання Ради керівників митних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (РКМС СНД), в якому взяв участь представник керівництва Міндоходів.

    Інформація щодо залучення Міністерством доходів і зборів України міжнародної технічної і фінансової допомоги

   У 2013 році Міністерством доходів і зборів України продовжувалась активна робота у сфері залучення та використання міжнародної технічної допомоги.

   Основними донорами допомоги виступали Європейський Союз та Уряд США.

   Технічна допомога ЄС

   Великомасштабні інфраструктурні проекти Програм транскордонного співробітництва 2007 – 2013 Європейського інструменту сусідства і партнерства є найбільшими за обсягами проектами технічної допомоги (22 464 648, 25 євро).

   Міндоходів бере участь в реалізації 7-и інфраструктурних проектів 3-х Програм транскордонного співробітництва.

   Програма «Польща-Білорусь-Україна»

   У 2013 році Міндоходів та Спільними органами управління Програм підписано зміни до грантових договорів по проектах, підписаних Держмитслужбою наприкінці 2012 року – на початку 2013 року:

   «Реконструкція міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг" (22.10.2013);

   «Створення функціонального модулю "Фільтр пункту пропуску" в міжнародному автомобільному пункті пропуску (МАПП) "Рава-Руська", надання обладнання і засобів пунктам пропуску "Краківець", "Шегині" та "Ягодин" (30.10.2013).

   Підписано грантовий договір з реалізації проекту «Розвиток ІТ - інфраструктури українських митної та прикордонної служб на українсько-польському кордоні» (22.10.2013).

   Програма «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна»

   01.10.2013 підписано зміни до Партнерської угоди стосовно реалізації проекту «Модернізація та реконструкція пунктів пропуску на словацько-українському кордоні (пп "Ужгород"), який був укладений в березні 2013 року Держмитслужбою.

   12.11.2013 підписано Партнерську угоду стосовно реалізації проекту «Ефективний та безпечний кордон між Угорщиною та Україною (обладнання робочих приміщень підрозділів митних та прикордонних органів та постачання спеціального обладнання (пп "Лужанка - Берегшурань", "Вилок"). Наразі очікується підписання грантового договору головним партнером проекту - Адміністрацією Угорської національної поліції.

   У зв‘язку зі створенням Міндоходів та з метою документального оформлення зміни партнера в рамках проекту «Ефективний та безпечний кордон між Румунією та Україною» (пп «Дяково»), який був підписаний Держмитслужбою в березні 2013 року, Міндоходів та Чопською митницею Міндоходів підготовлені та в серпні 2013 року на адресу головного румунського партнера проекту направлені пропозиції щодо зміни українських партнерів. Наразі проводяться консультації з румунською стороною з метою доопрацювання документації.

   Програма «Румунія-Україна-Молдова»

   Документація стосовно проекту «Розвиток прикордонної інфраструктури між Україною та Румунією (Облаштування міжнародних автомобільних пунктів пропуску "Красноїльськ", "Дяківці"), надана Україною та Румунією, була схвалена Спільним моніторинговим комітетом (12.09.2013) та Європейською Комісією (28.10.2013).

   04.12.2013 Міндоходів передано до Спільного технічного секретаріату програми «Румунія-Україна-Молдова» документацію, в тому числі, Партнерську угоду стосовно реалізації проекту «Розвиток прикордонної інфраструктури між Україною та Румунією (Облаштування міжнародних автомобільних пунктів пропуску "Красноїльськ", "Дяківці")». Наразі очікується реакція Спільного технічного секретаріату та Спільного органу управління програми стосовно документації та підписання грантового договору.

   Крім цього, проводилась робота із залучення та використання технічної допомоги відповідно до інших програм та проектів Європейського Союзу.

   Так, в рамках реалізації проекту «Поставка інформаційно-технологічних засобів прикордонного спостереження Державній митній службі України» отримано серверне обладнання та програмне забезпечення (вартість  – 25 728 298, 31 грн.).

   01.03.2013 започатковано реалізацію нового проекту технічної допомоги «Підтримка у створенні електронної системи попереднього обміну інформацією між митними органами Білорусі та України (PRINEX)».

   У березні та грудні 2013 року проведено засідання Керівного комітету проекту. У вересні 2013 року у процесі реалізації проекту проведено два візити литовських експертів до Міндоходів з метою вивчення стану торговельних вантажопотоків між Україною та Республікою Білорусь для подальшого використання отриманої статистики у процесі реалізації проекту. Під час засідання робочої групи проекту PRINEX (21-22.11.2013, м. Київ) експертами Міндоходів України та Державного митного комітету Республіки Білорусь підготовлено проект попереднього регламенту міжвідомчого обміну інформацією.

   Представниками Міндоходів забезпечено участь у низці тематичних тренінгів для ІТ-експертів.

   Продовжувалася робота, спрямована на забезпечення виконання міжнародних домовленостей, передбачених Угодою про фінансування програми «Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні» від 31.10.2011 і, в основному, спрямованих на реалізацію концепцію інтегрованого управління кордонами.

   Протягом року проведено два засідання Спільної групи моніторингу за участю співробітників Міндоходів України, Адміністрації Держприкордонслужби України, Представництва ЄС в Україні, заінтересованих органів влади України, представників іноземних інституцій та громадськості. У липні 2013 року проведено низку зустрічей представників Міндоходів з митним та прикордонним експертами Європейського Союзу, за результатами яких ними  був підготовлений звіт про виконання українською стороною цієї Програми. На основі звіту експертів ЄС та матеріалів, які надавались Міндоходів, Адміністрацією Держприкордонслужби та іншими органами влади України до Представництва ЄС в Україні з порушеного питання, стороною ЄС прийнято рішення про виділення першого траншу в рамках реалізації цієї Програми.

   Проведено низку консультацій з європейськими експертами з питань розробки проекту технічного завдання проекту TWINNING, мета якого -  сприяння реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами. Проект технічного завдання проекту, підготовлений європейськими експертами, восени 2013 року доопрацьовано в Міндоходів і в листопаді цього року передано до Представництва ЄС в Україні для подальшого внесення на розгляд Європейської Комісії.

   Забезпечено участь працівників Міндоходів у заходах, які проводились в Україні та за кордоном в рамках інструменту ЄС TAIEX. Зокрема, організовано навчальну поїздку з метою ознайомлення із особливостями «Застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в митній службі» (20-26 січня 2013 року,  м. Познань, Республіка Польща), проведено семінар з питань класифікаційної роботи при здійсненні митного контролю, в тому числі, щодо класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України з країн-членів ЄС (14-15 травня 2013 року, м. Київ, Україна), забезпечено участь у міжнародній конференції з надання підтримки у рамках П’ятого семінару з митної експертизи (10-12 липня 2013 року, м.  Париж,  Французька Республіка).

   У вересні – листопаді 2013 року проведено низку консультацій за участю представників заінтересованих органів влади України з питань будівництва пункту пропуску «Бронниця-Унгурь» із залученням коштів ЄС. За їх результатами погоджено проект спільного звернення української та молдовської сторін до Європейської Комісії стосовно готовності до будівництва пункту пропуску «Бронниця-Унгурь» із залученням коштів ЄС та зобов‘язання обох країн щодо розвитку та утримання дорожньої інфраструктури для забезпечення під‘їзду до цього пункту пропуску. Проект спільного звернення перебуває на доопрацюванні в Міністерстві закордонних справ України. Підписання цього документу від української сторони здійснюватиме МЗС.

   На початку грудня 2013 року Міндоходів отримано критерії відбору нових проектів відповідно до програм транскордонного співробітництва Європейського Союзу на 2014 – 2020 роки. Розпочато роботу з підготовки нових проектних пропозицій на наступний бюджетний період ЄС.

   Крім того, Місією ЄС з надання допомоги на українсько-молдовському кордоні (EUBAM) проведено низку навчальних заходів для працівників Міндоходів за рахунок коштів ЄС.  

   Технічна допомога Уряду США

   Згідно з Протоколом № 8 до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань від 9 грудня 2002 року, підписаним 25 травня 2012 року, Міндоходів реалізовано такі проекти технічної допомоги:

   «Створення системи «Електронна митниця» для оформлення і контролю імпортних операцій в Україні»;

   «Збільшення спроможності в зонах митного контролю України на території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень»;

   «Розвиток інформаційно-технічних спроможностей Міністерства доходів і зборів України в сфері управління ризиками».

   Отримано комп‘ютерну техніку, технічні засоби митного контролю та інші матеріальні цінності загальною вартістю 319 034,47 $ США.

   В якості одного з бенефіціарів технічної допомоги Міндоходів взяло участь у розробці проекту Уряду США «Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового ураження» Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS).

   Зокрема, за участю представників Міндоходів та митниць Міндоходів проведено ознайомчий візит до США з питань аналізу ризиків, навчальний курс з ідентифікації товарів для технічних експертів Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології (м. Хмельницький), семінар на тему "Контроль за переміщенням стратегічних товарів та протидія розповсюдженню зброї масового ураження", навчальний курс з проведення розслідувань порушень, пов‘язаних з розповсюдженням зброї масового ураження, навчання 8 операторів установки VACIS.

   Наразі з урахуванням вимог програми та пропозицій митниць Міндоходів розробляються проектні пропозиції стосовно закупівлі обладнання, що використовуватиметься під час здійснення митного контролю для виявлення та протидії розповсюдженню зброї масового ураження.

   Працівники Міндоходів та митниць Міндоходів залучались до тематичних семінарів, які проводились відповідно до Міжнародної програми Департаменту енергетики США з експортного контролю в галузі нерозповсюдження ядерної зброї (INECP) та у взаємодії з Аргонською лабораторією США.

   У рамках співробітництва з Урядом США також завершено виконання проекту «Посилення прикордонного менеджменту на державному кордоні України», згідно з яким отримано  мікроавтобус Фольксваген Т5 Комбі ЛР на суму 33 429 дол. США та запасні частини до нього на суму 833,90 дол. США.