Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Інформація щодо співробітництва Державної фіскальної служби України з міжнародними організаціями

Метою діяльності Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) є сприяння значному стабільному економічному зростанню та зниженню бідності шляхом поширення принципів та цінностей ОЕСР в усьому світі – відданість демократії, ринковій економіці та відкритій, регульованій, недискримінаційній торгівлі і фінансовим системам, що підтримується ефективним керівництвом.

Центр податкової політики та адміністрування ОЕСР є безперечним лідером у розробці міжнародних податкових стандартів, таких, як модельна Конвенція про уникнення подвійного оподаткування та Керівні принципи з проблем трансфертного ціноутворення. Центр на регулярній основі залучається до вирішення політично „чутливих” питань, які стосуються країн – не членів ОЕСР, як, наприклад, розробка інфраструктури оподаткування електронної комерції та проекту з шкідливої податкової конкуренції.

Також ОЕСР здійснює моніторинг податкових політик своїх країн-членів, що дозволяє здійснювати макроекономічні аналізи та прогнози. В контексті економічних досліджень ОЕСР здійснила детальний аналіз податкових систем багатьох країн світу. За результатами такого глибокого аналізу національні органи отримують інформацію щодо можливості реформування податкових систем, та, відповідно, підвищення ефективності, прозорості та спроможностей.

Що стосується діяльності ОЕСР у  практичній сфері оподаткування, то слід зазначити, що значну роботу проводить Комітет з фіскальних питань (CFA – Committee on Fiscal Affairs), який є одним з визнаних лідерів у розробці стандартів та інструкцій у сфері сприяння співробітництву з питань міжнародного оподаткування.  Комітет був заснований у 1971 році з метою надання можливості спеціалістам у сфері податкової політики працювати над розробкою міжнародних та національних податкових питань. До Комітету входять найкращі експерти з питань оподаткування усіх 30 країн – членів ОЕСР, які працюють у робочих групах за основними напрямами діяльності податкових адміністрацій. Завданням цього Комітету є усунення податкових заходів, які перешкоджають торгівлі та інвестиційним потокам, попередження подвійного оподаткування, протидія ухиленню від оподаткування та втечі від оподаткування, а також сприяння поширенню позитивної практики у сфері податкової політики та адміністрування.

Діяльність ОЕСР у сфері оподаткування зосереджена навколо наступних напрямів:

1) Розробка інструкцій з проведення переговорів та застосування двосторонніх Податкових угод. Основну увагу в цій сфері зосереджено на вивченні положень податкових угод та питань щодо їх застосування, а використання розробленої методології дозволить країнам поширити свої мережі податкових угод та вдосконалити техніку проведення переговорів.

2) Розробка інструкцій з трансфертного ціноутворення.

3) Обмін досвідом у сфері обміну інформацією та банківської таємниці, визначення проблемних сфер та шляхів їх вирішення, забезпечення захисту прав платників податків на конфіденційності їх інформації. В результаті такого дослідження готуються аналітичні документи щодо найкращих шляхів обміну інформацією та доповідь ОЕСР „Покращення доступу до банківської інформації в податкових цілях”.  

4) Вивчення методів податкового стимулювання у сфері податку з доходів фізичних осіб та прибуткового податку з юридичних осіб на прикладі країн членів та не членів ОЕСР.

5) Вивчення проблем міжнародного ухилення від оподаткування та втечі від податків, виявлення універсальних схем та структур, задіяних у податковому шахрайстві, підготовка відповідних рекомендацій.

6) Визначення юридичних та практичних проблем, з якими стикаються країни під час проведення аудиту багатонаціональних підприємств. Окреслення кола адміністративних процедур, інформаційних вимог та процедур перевірки, які необхідні для проведення ефективного аудиту.

7) Дослідження адміністрування податку на додану вартість, вивчення процесу розробки законодавства з ПДВ та функціонування податку на міжнародному рівні. Особлива увага приділяється впливу ПДВ на міжнародну торгівлю, визначенню місця поставки товарів та послуг,  а також таким специфічним питанням, як використання нових транспортних засобів, електронної комерції, сектору фінансових послуг та телекомунікацій.

8) Визначення шляхів модернізації податкових систем з метою адаптації до нових глобальних ринків фінансів та капіталу, що зокрема стосується оподаткування інноваційних фінансових інструментів та фінансових установ.      

Програма співробітництва ОЕСР з країнами  - не членами ОЕСР у сфері оподаткування розпочалася у 1992 році. Першим був проект співробітництва з Російською Федерацією у сфері податкового регулювання країн з перехідною економікою, після чого податкове співробітництво продовжувало поширюватися як географічно, так і тематично. Сьогодні така діяльність проводиться на рівні Багатосторонніх податкових центрів ОЕСР, двосторонніх проектів з окремими країнами, проектів з міжнародними та регіональними організаціями, а також шляхом активних консультацій з представниками бізнесу.

ОЕСР спільно зі Світовим банком було засновано організацію під назвою „Міжнародний податковий діалог” (ITD  - International Tax Dialogue), метою якої є сприяння співробітництву з податкових питань між урядами країн та міжнародними організаціями. Сьогодні ITD працює над вивченням та поширенням найефективніших розробок у податкових адміністраціях, координує технічну допомогу та сприяє уникненню дублювання заходів в рамках різних проектів співробітництва.

Функціонують Багатосторонні податкові центри ОЕСР в Австрії (м. Відень), Угорщині (м. Будапешт), Туреччині (м. Анкара) та Кореї, які регулярно організують навчальні семінари для податківців з різних країн з найбільш популярних питань, що становлять спільний інтерес. Австрійський та угорський центри приймають на навчання представників країн центральної та східної Європи та Балтії. Найбільшою установою є Багатосторонній податковий центр в Анкарі (Туреччина), який з моменту свого створення у 1993 році прийняв на навчання більше 27000 податкових службовців з Балканських країн, країн Центральної Азії, СНД, включаючи Україну, та Монголії. Корейський Багатосторонній податковий центр обслуговує країни Азії, включаючи Центральну та Південно-Східну Азію.

Крім того, Організацією засновано два учбові центри для податківців Російської Федерації та Китаю, які знаходяться відповідно у Москві та Пекіні та щорічно приймають сотні слухачів.

У рамках виконання плану дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на 2013 – 2016 роки,  Плану заходів з реалізації Дорожньої карти співробітництва з ОЕСР на 2011 – 2014 роки, Плану заходів щодо набуття членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) на 2011 – 2014 роки, Міндоходів здійснило заходів щодо набуття Україною членства в Глобальному форумі ОЕСР з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей. Згідно рішення Голови Глобального Форуму 21 жовтня 2013 року Україна стала його 121 членом.    

Глобальний форум з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей – це міжнародна структура, створена рішенням Ради Організації з економічного співробітництва та розвитку від 17.09.2009, серед членів якої всі країни Великої Двадцятки, країни-члени ОЕСР, основні міжнародні фінансові центри, а також багато країн, що розвиваються (всього 126 країн).

Участь в Глобальному форумі дозволить Україні:

- активізувати та полегшити процес укладання угод про обмін інформацією з іншими країнами, зокрема міжнародними фінансовими центрами;

- отримувати інформацію про законодавчу та нормативно-правову базу країн у сфері прозорості оподаткування;

- стати привабливішою для іноземних інвесторів з огляду на імплементацію міжнародних стандартів з прозорості та обміну інформацією;

- розширити обмін податковою інформацією з країнами – учасниками Глобального форуму, що сприятиме боротьбі з податковими ухиленнями та, відповідно, збільшенню надходжень до бюджету.

Діяльність Глобального форуму пов'язана з важливими міждержавними ініціативами, серед яких особливе місце посідає боротьба з незаконними фінансовими потоками, в рамках якої Глобальний форум  сприяє протидії корупції та відмиванню коштів. Крім цього, Глобальний форум забезпечує технічне сприяння при імплементації стандартів з прозорості та обміну інформацією, в результаті якої значно спрощується ведення багатосторонніх переговорів при укладанні угод про обмін інформацією.

Повна інформація з національних і міжнародних джерел дозволить податковим органам поліпшувати ефективність дотримання платниками податків національних податкових законодавств і зосереджуватися на ухиленнях від податків. Відповідно участь України у Глобальному форумі є надзвичайно важливою для національної безпеки.

Крім того, участь в Глобальному форумі суттєво поліпшить імідж держави на міжнародній арені та сприятиме підвищенню позицій України в рейтингу Світового Банку „Ведення Бізнесу” („Doing Business”).      

В рамках співпраці ДФС України з Комітетом ОЕСР з фіскальних питань працівники ДФС приймають участь в навчальних курсах, які організовуються на базі багатосторонніх податкових центрів ОЕСР в м. Будапешт (Угорщина), м. Відень (Австрія), та м. Анкара (Турецька Республіка).

Протягом 2014 року організовано участь працівників ДФС у наступних семінарах: Семінар ОЕСР ,,Уникнення від оподаткування та порушення податкових угод в міжнародному контексті” (м. Відень, Республіка Австрія, 2 – 7 лютого).

- семінар ОЕСР «Трансфертне ціноутворення та митна вартість. Спільний захід з ВМО», (19 – 23 травня, м. Будапешт, Угорщина);

- семінар ОЕСР «Трансфертне ціноутворення з використанням податкових гаваней та спрощених процедур оподаткування», (2 – 6 червня), м. Анкара (Турецька Республіка);

- семінар ОЕСР «Недопущення та вирішення спорів з питань трансфертного ціноутворення» (Турецька Республіка, 21-27 вересня);

- семінар ОЕСР «Розширений аудит малого та середнього бізнесу» (Угорщина, 29 вересня – 03 жовтня);

- семінар ОЕСР «Податок з доходів фізичних осіб» (Турецька Республіка, 12-18 жовтня);

- cемінар ОЕСР «Комплексний підхід до податкових угод» (2 – 7 листопада 2014 року, м. Анкара, Туреччина)

- cемінар ОЕСР «Розширений аудит малого та середнього бізнесу»  (23 – 28 листопада 2014 року, м. Відень, Австрія)».

 

В рамках співпраці з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) забезпечено участь працівників ДФС у наступних заходах ОЕСР:

- семінар «Багатостороння конвенція щодо виконання заходів, які стосуються податкових угод, з метою зменшенню бази оподаткування та виведенню прибутку з оподаткування (BEPS)», (5-11 листопада 2017 року, м. Анкара, Туреччина);

- семінар «BEPSта рекомендації з трансфертного ціноутворення», (19-24 листопада 2017 року, м. Відень, Австрія);

- семінар «Реалізація плану BEPS 1 – мінімальні стандарти», (27 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Анкара, Туреччина). 

Продовжувалась робота з реалізації 7-го етапу проекту «Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового знищення» в рамках Програми з експортного контролю та безпеки кордонів в Україні (EXBS) Посольства США в Україні. Зокрема, а рамках проекту здійснювалась закупівля і поставка обладнання з метою покращення можливостей ДФС у сфері здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з експортного контролю, виявлення незаконних перевезень товарів, які можуть мати відношення до зброї масового знищення та/або підлягають експортному контролю, та запобігання незаконним перевезенням таких товарів, а також проводилися навчальні заходи для співробітників ДФС з метою обміну досвідом на центральному та регіональному рівнях у сфері експортного контролю.

В контексті співробітництва з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках проекту «Розбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів в Україні», протягом року організовано низку заходів для представників ДФС за участі німецьких експертів:

- семінар на тему «Система ПДВ в ЄС. Типові моделі шахрайств з ПДВ. Співпраця з фінансовими інституціями в рамках ЄС у боротьбі з ПДВ-шахрайствами», 04 – 06 квітня 2017 року;

- семінар «Бази даних підприємств для оцінки трансфертних цін. BEPS»,12 – 13 вересня 2017 року;

- семінар на тему «Підвищений рівень з трансфертного ціноутворення», 22 – 24 травня 2017 року

- семінар на тему «Реалізація плану заходів з протидії BEPS, досвід Німеччини», 24 – 25 жовтня 2017 року;

- фаховий семінар на тему «Бази даних підприємств для оцінки трансфертних цін. Бюро ван Дайк»/приклад «Амадеус», 28-30 листопада 2017р;

- фаховий семінар на тему «Міжнародний обмін податковою інформацією», 28-30 листопада та 04-07 грудня 2017 року;

- робоча зустріч з німецькими експертами у сфері професійного навчання з метою обговорення питань запровадження елементів дуальної освіти в систему професійного навчання в Україні, 7 грудня 2017 року.

 

Організація за демократію і економічний розвиток (ГУАМ)  це регіональна організація, створена в 1997 році (Хартія організації підписана у 2001 році, статут - у 2006 році) - Грузією, Україною, Азербайджаном і Молдовою (з 1999 по 2005 в організацію також входив Узбекистан), штаб-квартира якої розташована у Києві (Україна). Назва організації склалась з перших літер назв країн, які входять до неї.

Початок співпраці Грузії, України, Азербайджану та Молдови в рамках ГУАМ було покладено на зустрічі президентів цих країн 10 жовтня 1997 року в Страсбурзі в ході саміту Ради Європи. Тоді ж було прийнято офіційне комюніке про визнання союзу ГУАМ зі статусом «консультативний форум».

6 - 7 липня 2001 року в місті Ялта пройшов саміт ГУУАМ, на якому глави держав - учасників підписали Хартію. У результаті консультативний форум отримав статус міжнародної регіональної організації. У Хартії були визначені не тільки цілі ГУУАМ, а й організаційні структури.

На Київському саміті ГУАМ 23 травня 2006 було прийнято рішення про реформування організації. У ході саміту глави держав підписали Статут Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ ( ОДЕР - ГУАМ).

Представники Міндоходів два рази на рік беруть участь у засіданнях Керівного комітету Проекту із сприяння торгівлі та транспортуванню Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ.

На засіданнях обговорюються питання спрощення процедур при переміщенні товарів та транспортних засобів через пункти пропуску на кордоні, а також організації обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби.

12-13 грудня 2013 року у м. Тбілісі (Грузія) проводилось 19-те засідання Керівного комітету Проекту зі сприяння торгівлі і транспортуванню ГУАМ. Під час засідання була розглянута Концепція розвитку Проекту зі сприяння торгівлі та транспортуванню в державах-членах ГУАМ, спрощення процедур при переміщенні товарів та транспортних засобів через пункти пропусків на кордоні, узгодження проекту Протоколу між митними адміністраціями держав-членів ГУАМ про організацію обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які переміщуються через державні кордони держав-членів ГУАМ.

Міністерством доходів і зборів України було внесено пропозицію щодо  доцільності розробки проекту протоколу «Про взаємне визнання окремих результатів митного контролю товарів та транспортних засобів між митними адміністраціями держав-членів ГУАМ (проект протоколу надісланий до МЗС для направлення  до Секретаріату ГУАМ та подальшого узгодження з державами - членами ГУАМ).

Представники Міндоходів також беруть участь у засіданнях таких робочих груп:

- з боротьби з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків;  

та підгруп організації:

- з боротьби з торгівлею людьми та нелегальною міграцією;

- з боротьби з незаконним обігом наркотиків;

- з правової статистики.

Забезпечується участь представників Міндоходів у семінарах з питань виявлення та запобігання транскордонним екологічним злочинам; удосконалення практик національних правоохоронних органів з прямого міжвідомчого міжнародного співробітництва з метою виявлення та розслідування легалізації злочинних доходів,  тощо.

 

Координаційна рада керівників податкових служб держав учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - КРКПС СНД), яку створено Рішенням Голів урядів СНД від 31.05.2001 за участі України, є органом галузевого співробітництва, що сприяє узгодженій діяльності податкових органів держав - учасниць СНД.

Участь у роботі організації дозволяє ініціювати обговорення важливих питань податкової життєдіяльності країн-членів КРКПС СНД, приймати спільні рішення щодо необхідності актуалізації положень багатосторонніх міжнародних угод, учасниками яких є країни СНД, та здійснювати спільний пошук шляхів вдосконалення роботи у податковій сфері.

До складу КРКПС СНД входять керівники податкових служб держав Співдружності. 

Співробітництво із КРКПС СНД здійснюється відповідно до річного Плану роботи.

Протягом останнього часу відбулись такі заходи: 

- засідання експертів в рамках підготовки до засідання КРКПС СНД,   1-2 жовтня 2013 року (м. Мінськ, Республіка Білорусь) під час проведення якого податковим службам держав-членів КРКПС СНД надано, доповнено та уточнено інформацію в частині податкової практики в Україні;     

- засідання КРКПС СНД (03.10.2013 року, м. Мінськ, Республіка Білорусь), в ході якого Міністерством доходів і зборів України здійснено наступні доповіді відповідно до порядку денного: „Про надання статусу базових організацій держав-учасників СНД із підготовки, професійної перепідготовки та підвищенню кваліфікації кадрів в сфері податків і оподаткування Фінансовому університету при Уряді Російської Федерації і Національному університету державної податкової служби України та про проведену роботу зазначеними організаціями” та „Про необхідність актуалізації положень Угоди між державами-учасницями СНД  про співробітництво та взаємну допомогу із питань дотримання податкового законодавства і боротьби із порушеннями в цій сфері.

Перспективним напрямком подальшого співробітництва є вивчення сучасних методів роботи з платниками податків для забезпечення добровільного дотримання ними податкових зобов’язань.

Рада керівників митних служб держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі – РКМС СНД) є постійно діючим органом галузевого співробітництва СНД, призначеним для забезпечення координації взаємодії митних служб держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі митної політики.

РКМС СНД засновано 23 грудня 1993 року з метою реалізації положень Угоди про створення Економічного союзу. Положення про Раду керівників митних служб держав - учасниць Співдружності затверджено 23 грудня 1993 року Рішенням Ради Глав урядів СНД.

Метою діяльності РКМС СНД є поглиблення економічної інтеграції, координація дій митних служб країн СНД, гармонізація митного законодавства та створення єдиних митних послуг.

На даний час проведено 58 засідань Ради керівників митних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Під час засідань РКМС СНД розглядаються питання співпраці держав-учасниць СНД у митній сфері та підписуються відповідні рішення. У рамках засідань проводяться двосторонні робочі зустрічі керівників  митних служб держав - учасниць СНД та підпитуються відповідні двосторонні документи. У структурі цієї організації також функціонує Комітет голів правоохоронних підрозділів метою якого є координація роботи правоохоронних підрозділів у сфері боротьби з  контрабандою та митними правопорушеннями.

24.01.2013 року набрав чинності укладений 05.09.2012 в рамках діяльності РКМС СНД Протокол про взаємодію митних органів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав при здійсненні пост - митного контролю.

3-6 жовтня 2013 року в м. Актау (Республіка Казахстан) було проведено 58-е засідання Ради керівників митних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (РКМС СНД), в якому взяв участь представник керівництва Міндоходів. 

 

 

ВСЕСВІТНА МИТНА ОРГАНІЗАЦІЯ


1. Довідка про організацію 

2. Робота технічних органів ВМО 

3. Україна і ВМО 

4. Регіональний навчальний центр ВМО в Україні 

5. Регіональний кінологічний навчальний центр ВМО в Україні

ДОВІДКА ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 

Співпраця з Всесвітньою митною організацією – один з пріоритетних напрямів міжнародного митного співробітництва Державної  фіскальної служби України.

Всесвітня митна організація (ВMО) є міжурядовою міжнародною організацією зі штаб-квартирою в м. Брюссель (Королівство Бельгія).

Створення: У 1947 році згідно з запитом Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) створена робоча група із митних питань за участю тринадцяти країн. В 1950 р. в Брюсселі підписана Конвенція (вступила в дію у 1952 р.), згідно з якою створено Раду митного співробітництва (РМС). В 1994 р. РМС отримала нову неофіційну назву – Всесвітня митна організація.

Завдання: розробка міжнародних інструментів регулювання митної справи, розробка та прийняття конвенцій з питань класифікації товарів, митної вартості, правил походження товарів, митних зборів, безпеки ланцюгу постачання товарів, спрощення процедур міжнародної торгівлі, боротьби з правопорушеннями в митній сфері та незаконним переміщенням контрафактної продукції (захист прав інтелектуальної власності), а також боротьби з корупцією, надання підтримки при проведенні реформ та модернізації митних служб.

Функції: (згідно з Конвенцією про створення РМС):

вивчення питань, що стосуються митного співробітництва;

вивчення технічних аспектів митних систем, i пов'язаних із ними економічних чинників;

підготовка проектів конвенцій i поправок до конвенцій, а також внесення рекомендацій щодо їх прийняття зацікавленими Урядами;

розробка рекомендацій, що забезпечують однакове тлумачення i застосування конвенцій;

забезпечення розповсюдження інформації, що стосується митного регулювання i процедур.

ВМО встановлює, підтримує та впроваджує міжнародні інструменти для гармонізації та єдиного застосування спрощених та ефективних митних систем та процедур, які керують рухом товарів, людей та транспортних засобів через митні кордони.

ВМО є форумом, де делегати з країн – учасниць можуть обговорювати митні питання на рівноправній основі. Кожна країна має одного представника та один голос. ВМО пропонує своїм членам широкий вибір Конвенцій та інших міжнародних інструментів. Члени ВМО також можуть скористатися технічною допомогою та навчальними послугами, які пропонує або Секретаріат, або які пропонуються з його залученням.

Секретаріат ВМО: очолює Генеральний секретар, який обирається членами організації строком на п’ять років.

Генеральний секретар ВМО - з 1 січня 2009 року пан Куніо Мікурія (Японія).

 

Керівництво ВМО: здійснюється Радою, на сесії якої щороку збираються всі керівники (на рівні Голів, або їх заступників) митних адміністрацій країн-членів ВМО та Політичною комісією, до якої входить 24 члени, а фінансові справи веде Фінансовий Комітет, до якого входить 17 членів. ВМО працює через свої Комітети, для керівництва роботою Ради обирається Головуючий. Рада займається коригуванням роботи з ключових питань Стратегічного Плану ВМО.

Стратегією розвитку, а також тактичними задачами займаються Політична комісія та Фінансовий комітет (Україна обиралась до Фінансового Комітету (1997 – 1999, 2010 – 2013 рр.) та Політичної Комісії (1998 – 2000 рр.). 

Також діє Робоча група Високого рівня з інституційних питань, навчання та технічної допомоги, Комітет з аудиту та Підкомітет з інтеграції.

Головним інструментом Всесвітньої митної організації, за допомогою якого здійснюється регулювання митної справи її країн-членів (з метою модернізації та ефективного використання міжнародною торгівлею) є конвенції.

Офіційні мови ВМО - англійська та французька.

До складу Секретаріату ВМО входять 165 митних співробітників (48 технічних офіцерів, 36 технічних аташе та 8 стажерів з 54 країн світу).

Генеральний секретар забезпечує загальне керівництво Секретаріатом ВМО, профільними Директоратами, відділом адміністрування та персоналу, дослідницьким відділом та службою комунікацій.

Директорат з питань тарифів і торгівлі відповідає за напрямки  товарної класифікації, митної оцінки і правила походження товарів. Підрозділ забезпечує однакове тлумачення Угоди про Гармонізовану систему опису і кодування товарами, проведення засідань Технічного комітету з митної оцінки та правил походження товарів.

У веденні Директорату з питань відповідності та спрощення перебувають такі інструменти, як переглянута Кіотська конвенція, Рамкові стандарти безпеки та спрощення міжнародного ланцюгу постачання товарів – SAFE, Компендіум з управління ризиками, Правоохоронна митна мережа (CEN), Часові стандарти випуску товарів (TRS), Модель даних ВМО тощо. Цей Директорат координує роботу, пов’язану з проведенням міжнародних митних операцій з протидії комерційному шахрайству, переміщенню наркотиків, тютюнових виробів, порушень прав інтелектуальної власності, небезпечних вантажів та зброї масового ураження. Він координує роботу мережі Регіональних офісів правоохоронного зв'язку (RILOs).

Директорат з інституційного розвитку координує та забезпечує напрямки діяльності з нарощування потенціалу, надання технічної допомоги та підготовки співробітників митних служб. Він забезпечує координацію та управління регіональною структурою, організовує  діагностичні місії, обмін експертами в рамках модернізації, реформування та інституційного митного розвитку. Директорат розробляє стандарти професійної підготовки, залучає донорів, запроваджує спеціальні модулі з дистанційного навчання та координує роботу Інтернет порталу «CLiKC!».

Регіональна структура:

Країни-члени ВМО поділяються на 6 регіонів: Південна, Центральна, Північна Америки та Карибський регіон; Північна Африка, Близький та Середній Схід; Європа; Далекий Схід, Південна та Південно-Східна Азія, Австралія та Тихоокеанські острови; Західна та Центральна Африка, Східна та Південна Африка. Кожний регіон обирає свого координатора, Віце – Головуючого.

Регіональні центри правоохоронного зв’язку (РЦПЗ) здійснюють збір та аналіз даних митних органів з питань додержання вимог митного законодавства та зв'язані між собою мережею, що з 11 офісів у країнах: Камерун, Чилі, Республіка Корея, Федеративна Республіка Німеччина, Мозамбік, Марокко, Польща, Російська Федерація, Саудівська Аравія, Сент-Люсія, Сенегал.

Регіональні Центри з інституційного розвитку (РЦІР) надають допомогу країнам-членам у нарощуванні потенціалу на регіональному рівні.

ВМО усього налічує 6 РЦІР по одному у кожному регіоні в таких країнах, як Азербайджан, Аргентина, Кенія, Кот-д'Івуар, Таїланд та Об'єднані Арабські Емірати.

Регіональні навчальні центри (РНЦи) сприяють реалізації інституційного розвитку шляхом поширення та запровадження стандартів ВМО у вигляді професійних тренінгів, семінарів та навчальних поїздок.

ВМО налічує 24 РНЦ: 7 в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (КНР, Фіджі, Гонконзі, Індії, Японії, Республіці Корея та Малайзії), 3 у Східній і Південній Африці (Кенії, Південній Африці та Зімбабве), 3 у Західній і Центральній Африці (Буркіна-Фасо, Республіці Конго і Нігерії), 6 в Європейському регіоні (Азербайджані, Колишній Югославській Республіці Македонія, Угорщині, Казахстані, РФ та в Україні), 2 у Північній і Південній Америці (Бразилії та Домініканській Республіці) і 3 в регіоні Північної Африки та Близького Сходу (Єгипті, Лівані і Саудівській Аравії).

Відповідно до Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва 1950 року до її основних функцій належать:

-  вивчення питань, що стосуються митного співробітництва;

-  вивчення технічних аспектів митних систем, так само як i пов'язаних з ними економічних чинників;

-  підготовка проектів конвенцій та поправок до конвенцій, а також внесення рекомендацій щодо їх прийняття урядами;

-  розробка рекомендацій, що забезпечують однакове тлумачення i застосування конвенцій;

-  розробка рекомендацій для вирішення суперечок, пов’язаних з тлумаченням i застосуванням конвенцій;

-  забезпечення розповсюдження інформації, що стосується митного регулювання i процедур;

-  подання зацікавленим урядам, за власною iнiцiативою або на їх прохання, інформації і рекомендацій;

-  співробітництво з іншими міжурядовими організаціями з питань, що входять до її компетенції.

Разом з Комітетами, Секретаріат реалізує завдання та цілі Стратегічного плану ВМО, який оновлюється щороку і затверджується на сесіях Ради.

Виходячи із Стратегічного плану на наступний період, діяльність ВМО зосереджена на  реалізації 7 основних завдань:

-  сприяння безпеці та спрощенню міжнародної торгівлі, в тому числі гармонізації митних процедур,

-  сприяння справедливому, ефективному та дієвому збору митних надходжень,

-  захист суспільства, громадського здоров'я та безпеки громадян,

-  зміцнення інституційного розвитку митних служб,

-  сприяння обміну інформацією між усіма заінтересованими сторонами,

-  підвищення ефективності та модернізації митних служб,

-  здіснення досліджень та аналізу.

Членами ВМО є митні адміністрації 180 країн світу.

Діяльність організації здійснюється виходячи з запитів її членів, служб.

Офіційний сайт ВМО - www.wcoomd.org   

РОБОТА ТЕХНІЧНИХ ОРГАНІВ ВМО 

1. Участь фахівців Державної фіскальної служби України у роботі Технічного Комітету Всесвітньої митної організації з митної оцінки дозволяє отримувати актуалізовану інформацію та відстоювати інтереси України у сфері формування методології визначення митної вартості у відповідності до Угоди Світової організації торгівлі про митну оцінку. Участь України в розробці стандартів в рамках Комітету у сфері трансфертного ціноутворення дозволить використовувати інноваційні можливості, найкращий досвід та інформацію про трансфертне ціноутворення для перевірки транзакцій між пов’язаними сторонами.

2. Участь у роботі Комітету з Гармонізованої системи опису і кодування товарів, Підкомітетах з перегляду Гармонізованої системи, Науковому Підкомітеті вважається за необхідне з урахуванням зобов’язань України в рамках Конвенції про Гармонізовану систему опису і кодування товарів. Участь у робочих органах дозволить сконцентрувати зусилля Служби на аналізі інформації з питань класифікації товарів та моніторингу міжнародної торгівлі. Участь у роботі органів ВМО в цій сфері сприятиме вирішенню проблемних питань у сфері номенклатури товарів, що виникають в Україні. Участь у Комітетах це доручення до прийняття міжнародних рішень щодо поправок до оновлених версій Гармонізованої системи, які мають інтегруватися у національне законодавство.

3. Участь у роботі Постійного Технічного комітету дозволятиме відстоювати інтереси України в процесах та при прийнятті рішень стосовно розробки нових інструментів торговельного спрощення, оновлення керівництв, прийняття резолюцій та рекомендацій ВМО з питань спрощення та гармонізації митних процедур.

4. Участь у роботі Комітету ВМО з інституційного розвитку – це формування позитивного іміджу національної митної адміністрації, налагодження співпраці з іншими країнами, міжнародними міжурядовими, неурядовими та донорськими організаціями.

5. Політична комісія, Фінансовий комітет та Рада ВМО – надають можливість впливати на керівні стратегічні рішення ВМО стосовно її діяльності, зокрема у політичній (зміни структури, затвердження стратегічного плану, аудиту та основних тематичних напрямів діяльності) та фінансовій сферах (збільшення/зменшення внесків країн до бюджету, підвищення заробітної плати співробітників, визначення капітальних та оперативних видатків ВМО тощо.)

 

УКРАЇНА І ВМО 

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 19 червня 1992 року №2479-XXII та Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 року №229 Україна приєдналася до Конвенції 1950 року про створення Ради Митного Співробітництва і з 10 листопада 1992 року є повноправним членом Всесвітньої митної організації.

15.02.2011 року прийнято Закон України №3018 – VI „Про внесення змін до Закону України „Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур” (Кіотської Конвенції). Закон набрав чинності 05.03.2011.

У цьому зв‘язку, українською стороною Генеральному секретарю ВМО передано Інструмент про приєднання України до цієї Конвенції, який набрав чинності для України з 15 вересня 2011 року.

Україна є договірною стороною таких Конвенцій ВМО:

-  Конвенція про створення Ради Митного Співробітництва;

-  Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів;

-  Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства;

- Конвенція про тимчасове ввезення, тощо.

Фінансові зобов’язання України перед ВМО – сплата щорічних членських внесків,  за рахунок яких здійснюється її основна діяльність. У 2017 році ДФС України було сплачено 24964,3 Євро (статутний бюджетний внесок - 23214.3 євро та внесок до РЦІР - 1750 євро) за 2016/2017 фінансовий рік (з 1 липня 2016 року по 30 червня 2017 року).

ДФС України бере активну участь у спільних операціях під егідою ВМО у сферах боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, захисту прав інтелектуальної власності та інших подібних заходах.

З 1995 року в Україні функціонує Національний вузол зв‘язку по правоохоронній роботі, який входить до складу Регіонального вузла зв‘язку (RILO-«Варшава»).

З 2010 року в Україні (з червня 2016 року - на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС України у м.Хмельницький) функціонує Регіональний навчальний центр ВМО, що взаємодіє з Регіональним центром інституційного розвитку в м. Баку.

На базі цього Департаменту також функціонує Регіональний кінологічний навчальний центр ВМО.

У рамках роботи, спрямованої на реалізацію Рамкових стандартів ВМО, ДФС України вживаються заходи для автоматизації інформаційних митних технологій та впровадження системи електронного декларування. Окрім цього, здійснюється підготовка до впровадження системи інтегрованого контролю на основі міжвідомчої взаємодії у пунктах пропуску через державний кордон та  ведеться робота над створенням єдиної міжвідомчої автоматизованої системи збирання, зберігання і обробки інформації, необхідної для здійснення контролю зовнішньоторговельної діяльності.  

РЕГІОНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ВМО В УКРАЇНІ 

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Державною митною службою України і Всесвітньою митною організацією (ВМО) про створення в Україні Регіонального навчального центру (РНЦ) ВМО, у червні 2010 року було створено РНЦ ВМО в Україні (м. Дніпропетровськ).

У 2016 році відбулось переведення Регіонального навчального центру Всесвітньої митної організації (РНЦ ВМО) до м. Хмельницький.

Мета РНЦ ВМО - підготовка і навчання представників митних адміністрацій країн Європейського регіону ВМО та проведення семінарів та тренінгів з митних питань.

Основними завданнями зазначеного закладу ВМО є:

зміцнення співробітництва між митними адміністраціями та ВМО,

розвиток ефективності і дієвості митних органів,

підготовка та видання наукових і навчальних публікацій з митних питань,

навчання, технічна допомога з уніфікованого застосування ключових митних конвенцій, рекомендацій та стандартів ВМО, тощо

Штат РНЦ ВМО - співробітники навчальних спеціалізованих установ, які визначаються офіцерами зв’язку.

ВМО надає підтримку у навчанні і методологічну допомогу своїм країнам – членам за рахунок щорічних членських внесків її учасників.

Співробітниками Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС (далі - Департамент), на базі якого нині функціонує РНЦ ВМО, здійснюється не лише реалізація міжнародних навчальних програм, але й підготовка та імплементація спільних заходів з ВМО та митними адміністраціями іноземних держав, підготовка та впровадження навчально-методичних програм, посібників з митної справи відповідно до міжнародних стандартів, проведення міжнародних семінарів та тренінгів для співробітників митних служб. Для розміщення на сайті РЦІР ВМО (http://www.rocb-europe.org/) Департамент готує інформаційні матеріали у рубрику «Новини», слайд-презентації навчально-методичного забезпечення спеціальної та спеціалізованої підготовки у розділ «Робота з кадрами та навчання», тощо.

Департамент співпрацює з Інтерполом і Всесвітньою митною організацією з питань здійснення контролю за ввезенням культурних цінностей на територію України. Отримано погодження Інтерполу на використання бази даних викрадених культурних цінностей.

На сьогоднішній день в Департаменті розроблено і впроваджується спеціальний курс підготовки операторів скануючих систем. Такий курс пропонується для митних адміністрацій країн-членів ВМО Центральної Європи і Чорноморського басейну.

У квітні 2017 року Департамент відвідав експерт ВМО з метою оцінки наявних ресурсів, розробки стратегічного та поточного планів діяльності  для забезпечення розвитку та ефективного функціонування РНЦ ВМО, м. Хмельницький.

Розроблено перспективні напрямки співпраці між РНЦ ВМО в Україні і Європейським Регіональним офісом інституційного розвитку ВМО і надано для розгляду РОІР ВМО. В рамках функціонування на базі Департаменту РНЦ ВМО, Всесвітньою митною організацією спільно з Департаментом за допомоги Львівської митниці ДФС організовано та проведено 22 - 25 травня 2017 року у м. Львів семінар для країн Кавказу та Центральної Азії за темою «Попередня інформація про пасажира (API) - система запису імен пасажирів (PNR)».  

РЕГІОНАЛЬНИЙ КІНОЛОГІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ВМО В УКРАЇНІ 

Регіональний кінологічний навчальний центр Всесвітньої митної організації (далі - РКНЦ ВМО) - це орган з підготовки службових собак для потреб митних органів країн-членів ВМО. Створюється зазвичай на базі вже існуючого кінологічного тренувального органу країни-члена ВМО шляхом надання відповідного статусу Всесвітньою митною організацією.

Штат РКНЦ ВМО - співробітники національного кінологічного тренувального центру.

Враховуючи потужний кадровий потенціал Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС та наявність навчально-матеріальної бази, ДФС було ініційовано перед ВМО питання про утворення РКНЦ ВМО на базі Департаменту спеціальної підготовки та кінологічного забезпечення ДФС та отримано підтримку з боку ВМО.

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Державною фіскальною службою України та Всесвітньою митною організацією, укладеного 16.07.2016 у м. Брюссель (Бельгія), на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС створено Регіональний кінологічний навчальний центр Всесвітньої митної організації. Це єдиний в Україні та 9-ий у світі Регіональний кінологічний навчальний центр Всесвітньої митної організації (ВМО). Чотири з таких центрів знаходяться в Азії (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан та Китай) та 3 – в Європі. Восьмий центр, який буде розташовуватись в Саудівській Аравії, знаходиться в процесі створення.

Відкриття Регіонального кінологічного навчального центру - це шанс для України обмінятись досвідом та передовими методиками у галузі кінології з іншими країнами, це шанс для того, аби активніше впроваджувались рамкові стандарти безпеки Всесвітньої митної організації.

У Хмельницькому регіональному центрі готуватимуть кінологічні команди для потреб митних органів країн Східної Європи та Чорноморського басейну,  для пошуку вибухівки, зброї, грошей та наркотичних засобів. Сьогодні також розробляється спеціальна програма  для навчання кінологів та їх собак, які будуть спеціалізуватися на пошуку бурштину, що дуже актуально для нашої держави.

Спільно з іншими митними адміністраціями країн Європейського регіону ВМО видається електронний журнал «Customs. K-9».

 

Інформація щодо залучення Міністерством доходів і зборів України міжнародної технічної і фінансової допомоги

У 2013 році Міністерством доходів і зборів України продовжувалась активна робота у сфері залучення та використання міжнародної технічної допомоги.

Основними донорами допомоги виступали Європейський Союз та Уряд США.

Технічна допомога ЄС

Великомасштабні інфраструктурні проекти Програм транскордонного співробітництва 2007 – 2013 Європейського інструменту сусідства і партнерства є найбільшими за обсягами проектами технічної допомоги (22 464 648, 25 євро).

Міндоходів бере участь в реалізації 7-и інфраструктурних проектів 3-х Програм транскордонного співробітництва.

Програма «Польща-Білорусь-Україна»

У 2013 році Міндоходів та Спільними органами управління Програм підписано зміни до грантових договорів по проектах, підписаних Держмитслужбою наприкінці 2012 року – на початку 2013 року:

«Реконструкція міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг" (22.10.2013);

«Створення функціонального модулю "Фільтр пункту пропуску" в міжнародному автомобільному пункті пропуску (МАПП) "Рава-Руська", надання обладнання і засобів пунктам пропуску "Краківець", "Шегині" та "Ягодин" (30.10.2013).

Підписано грантовий договір з реалізації проекту «Розвиток ІТ - інфраструктури українських митної та прикордонної служб на українсько-польському кордоні» (22.10.2013).

Програма «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна»

01.10.2013 підписано зміни до Партнерської угоди стосовно реалізації проекту «Модернізація та реконструкція пунктів пропуску на словацько-українському кордоні (пп "Ужгород"), який був укладений в березні 2013 року Держмитслужбою.

12.11.2013 підписано Партнерську угоду стосовно реалізації проекту «Ефективний та безпечний кордон між Угорщиною та Україною (обладнання робочих приміщень підрозділів митних та прикордонних органів та постачання спеціального обладнання (пп "Лужанка - Берегшурань", "Вилок"). Наразі очікується підписання грантового договору головним партнером проекту - Адміністрацією Угорської національної поліції.

У зв‘язку зі створенням Міндоходів та з метою документального оформлення зміни партнера в рамках проекту «Ефективний та безпечний кордон між Румунією та Україною» (пп «Дяково»), який був підписаний Держмитслужбою в березні 2013 року, Міндоходів та Чопською митницею Міндоходів підготовлені та в серпні 2013 року на адресу головного румунського партнера проекту направлені пропозиції щодо зміни українських партнерів. Наразі проводяться консультації з румунською стороною з метою доопрацювання документації.

Програма «Румунія-Україна-Молдова»

Документація стосовно проекту «Розвиток прикордонної інфраструктури між Україною та Румунією (Облаштування міжнародних автомобільних пунктів пропуску "Красноїльськ", "Дяківці"), надана Україною та Румунією, була схвалена Спільним моніторинговим комітетом (12.09.2013) та Європейською Комісією (28.10.2013).

04.12.2013 Міндоходів передано до Спільного технічного секретаріату програми «Румунія-Україна-Молдова» документацію, в тому числі, Партнерську угоду стосовно реалізації проекту «Розвиток прикордонної інфраструктури між Україною та Румунією (Облаштування міжнародних автомобільних пунктів пропуску "Красноїльськ", "Дяківці")». Наразі очікується реакція Спільного технічного секретаріату та Спільного органу управління програми стосовно документації та підписання грантового договору.

Крім цього, проводилась робота із залучення та використання технічної допомоги відповідно до інших програм та проектів Європейського Союзу.

Так, в рамках реалізації проекту «Поставка інформаційно-технологічних засобів прикордонного спостереження Державній митній службі України» отримано серверне обладнання та програмне забезпечення (вартість  – 25 728 298, 31 грн.).

01.03.2013 започатковано реалізацію нового проекту технічної допомоги «Підтримка у створенні електронної системи попереднього обміну інформацією між митними органами Білорусі та України (PRINEX)».

У березні та грудні 2013 року проведено засідання Керівного комітету проекту. У вересні 2013 року у процесі реалізації проекту проведено два візити литовських експертів до Міндоходів з метою вивчення стану торговельних вантажопотоків між Україною та Республікою Білорусь для подальшого використання отриманої статистики у процесі реалізації проекту. Під час засідання робочої групи проекту PRINEX (21-22.11.2013, м. Київ) експертами Міндоходів України та Державного митного комітету Республіки Білорусь підготовлено проект попереднього регламенту міжвідомчого обміну інформацією.

Представниками Міндоходів забезпечено участь у низці тематичних тренінгів для ІТ-експертів.

Продовжувалася робота, спрямована на забезпечення виконання міжнародних домовленостей, передбачених Угодою про фінансування програми «Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні» від 31.10.2011 і, в основному, спрямованих на реалізацію концепцію інтегрованого управління кордонами.

Протягом року проведено два засідання Спільної групи моніторингу за участю співробітників Міндоходів України, Адміністрації Держприкордонслужби України, Представництва ЄС в Україні, заінтересованих органів влади України, представників іноземних інституцій та громадськості. У липні 2013 року проведено низку зустрічей представників Міндоходів з митним та прикордонним експертами Європейського Союзу, за результатами яких ними  був підготовлений звіт про виконання українською стороною цієї Програми. На основі звіту експертів ЄС та матеріалів, які надавались Міндоходів, Адміністрацією Держприкордонслужби та іншими органами влади України до Представництва ЄС в Україні з порушеного питання, стороною ЄС прийнято рішення про виділення першого траншу в рамках реалізації цієї Програми.

Проведено низку консультацій з європейськими експертами з питань розробки проекту технічного завдання проекту TWINNING, мета якого -  сприяння реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами. Проект технічного завдання проекту, підготовлений європейськими експертами, восени 2013 року доопрацьовано в Міндоходів і в листопаді цього року передано до Представництва ЄС в Україні для подальшого внесення на розгляд Європейської Комісії.

Забезпечено участь працівників Міндоходів у заходах, які проводились в Україні та за кордоном в рамках інструменту ЄС TAIEX. Зокрема, організовано навчальну поїздку з метою ознайомлення із особливостями «Застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в митній службі» (20-26 січня 2013 року,  м. Познань, Республіка Польща), проведено семінар з питань класифікаційної роботи при здійсненні митного контролю, в тому числі, щодо класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України з країн-членів ЄС (14-15 травня 2013 року, м. Київ, Україна), забезпечено участь у міжнародній конференції з надання підтримки у рамках П’ятого семінару з митної експертизи (10-12 липня 2013 року, м.  Париж,  Французька Республіка).

У вересні – листопаді 2013 року проведено низку консультацій за участю представників заінтересованих органів влади України з питань будівництва пункту пропуску «Бронниця-Унгурь» із залученням коштів ЄС. За їх результатами погоджено проект спільного звернення української та молдовської сторін до Європейської Комісії стосовно готовності до будівництва пункту пропуску «Бронниця-Унгурь» із залученням коштів ЄС та зобов‘язання обох країн щодо розвитку та утримання дорожньої інфраструктури для забезпечення під‘їзду до цього пункту пропуску. Проект спільного звернення перебуває на доопрацюванні в Міністерстві закордонних справ України. Підписання цього документу від української сторони здійснюватиме МЗС.

На початку грудня 2013 року Міндоходів отримано критерії відбору нових проектів відповідно до програм транскордонного співробітництва Європейського Союзу на 2014 – 2020 роки. Розпочато роботу з підготовки нових проектних пропозицій на наступний бюджетний період ЄС.

Крім того, Місією ЄС з надання допомоги на українсько-молдовському кордоні (EUBAM) проведено низку навчальних заходів для працівників Міндоходів за рахунок коштів ЄС.  

Технічна допомога Уряду США

Згідно з Протоколом № 8 до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань від 9 грудня 2002 року, підписаним 25 травня 2012 року, Міндоходів реалізовано такі проекти технічної допомоги:

«Створення системи «Електронна митниця» для оформлення і контролю імпортних операцій в Україні»;

«Збільшення спроможності в зонах митного контролю України на території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень»;

«Розвиток інформаційно-технічних спроможностей Міністерства доходів і зборів України в сфері управління ризиками».

Отримано комп‘ютерну техніку, технічні засоби митного контролю та інші матеріальні цінності загальною вартістю 319 034,47 $ США.

В якості одного з бенефіціарів технічної допомоги Міндоходів взяло участь у розробці проекту Уряду США «Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового ураження» Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS).

Зокрема, за участю представників Міндоходів та митниць Міндоходів проведено ознайомчий візит до США з питань аналізу ризиків, навчальний курс з ідентифікації товарів для технічних експертів Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології (м. Хмельницький), семінар на тему "Контроль за переміщенням стратегічних товарів та протидія розповсюдженню зброї масового ураження", навчальний курс з проведення розслідувань порушень, пов‘язаних з розповсюдженням зброї масового ураження, навчання 8 операторів установки VACIS.

Наразі з урахуванням вимог програми та пропозицій митниць Міндоходів розробляються проектні пропозиції стосовно закупівлі обладнання, що використовуватиметься під час здійснення митного контролю для виявлення та протидії розповсюдженню зброї масового ураження.

Працівники Міндоходів та митниць Міндоходів залучались до тематичних семінарів, які проводились відповідно до Міжнародної програми Департаменту енергетики США з експортного контролю в галузі нерозповсюдження ядерної зброї (INECP) та у взаємодії з Аргонською лабораторією США.

У рамках співробітництва з Урядом США також завершено виконання проекту «Посилення прикордонного менеджменту на державному кордоні України», згідно з яким отримано  мікроавтобус Фольксваген Т5 Комбі ЛР на суму 33 429 дол. США та запасні частини до нього на суму 833,90 дол. США.