Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Чи задовольнив Вас фаховий рівень працівника ЦОП, до якого Ви звернулися?

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо ставок акцизного податку на пиво"

11.06.2013

Проект

Закон України

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо ставок акцизного податку на пиво»

__________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 – 17, ст. 112):

1. У пункті 14.1 статті 14:

1) доповнити новим підпунктом 14.1.51 :

„14.1.51  слабоалкогольні напої – алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 см3, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксином вуглецю ”;

2) підпункт 14.1.144 викласти у такій редакції:

„14.1.144. пиво – алкогольний напій насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами з об’ємною часткою спирту від 0,5 до 8,5 відсотка, який зазначений у товарній позиції 2203 згідно з УКТ ЗЕД”;

2. У статті 215:

1) у абзаці другому пункту 215.1 слово „пиво” вилучити;

2) у абзаці першому підпункту 215.3.1 пункту 215.3 слово „пиво” вилучити;

3) у таблиці підпункту 215.3.1 пункту 215.3 цифри і слова

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

гривень за 1 літр

0,87

замінити цифрами і словами

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

гривень за 1 літр

2,43

3. У статті 220:

1) у пункті 220.2 слова „у формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики” замінити словами „в електронній формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що реалізує  єдину державну податкову та митну політику, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством”;

2) пункт 220.6 викласти у такій редакції:

„220.6. Декларація подається засобами електронного зв’язку в електронній формі уповноваженою особою виробника або імпортера підакцизних товарів (продукції), та вважається прийнятою за наявності  квитанції про отримання податкової декларації засобами електронного зв’язку, що містить дату прийняття та реєстраційного номера прийнятої декларації”.

4. У статті 226:

1) пункт 226.6 викласти у такій редакції:

„226.6. Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка об'ємних одиниць ”;

ІІ.   Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст.  345):

1) у абзаці другому преамбули Закону слова „виробництво і торгівлю пивом, крім випадків, передбачених цим Законом” вилучити;

2) у статті 1:

а) у абзаці восьмому цифри „1,2” замінити цифрами „0,5”;

б) абзац дев’ятий викласти у такій редакції:

„пиво - алкогольний напій насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами з об’ємною часткою спирту від 0,5 до 8,5 відсотка, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203”;

ІІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

пунктів 3, 4 Розділу І цього Закону (зміни до статей 220, 226 Податкового кодексу України), які набирають чинності з 01.01.2014 року.

2. Кабінету Міністрів України:

привести у тримісячний термін свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради

            України