Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Державної податкової адміністрації України від 29.03.2011 № 167 „Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України”

17.05.2019

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Державної податкової адміністрації України від 29.03.2011 № 167 „Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.04.2011 за  № 483/19221 (далі – наказ № 167).

2. Виконавець заходів із відстеження

Державна фіскальна служба України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ № 167 розроблено відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 „Про затвердження Порядку обліку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг” (далі – постанова № 1233), пункту 9 Порядку обліку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою № 1233 (далі – Порядок), та з урахуванням вимог Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Так, пунктом 8 Порядку передбачено, що податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, що є об’єктами обкладання податком на додану вартість (далі – ПДВ) і відповідно до Кодексу та міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою, а також тих, до яких застосовані спеціальні режими оподаткування у галузі сільського господарства. Алгоритми визначення таких пільг затверджені наказом № 167 залежно від особливостей оподаткування, основним принципом яких є обрахунок суми пільги за певним видом операцій з урахуванням витрат, понесених платником, для здійснення таких операцій.

4. Строк виконання заходів із відстеження

Заходи з періодичного відстеження проводилися протягом квітня, травня
2019 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методичні рекомендації результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження результативності наказу № 167 використовувалися статистичні методи одержання результатів відстеження.

7. Дані, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Збір статистичних даних проводився шляхом здійснення аналізу на основі офіційних даних Державної фіскальної служби України, отриманих з Реєстру платників ПДВ, Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб і Реєстру самозайнятих осіб та інших баз даних ДФС.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Наказ № 167 застосовується суб’єктами господарювання, які відповідно до Кодексу не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

Згідно з інформацією з баз даних станом на 01.01.2017 на обліку платників ПДВ перебувало 233 253 особи, на 01.01.2018 – 249 352 особи, на 01.01.2019 – 272 382 особи.

У 2016 році кількість платників ПДВ, які отримали податкові пільги з ПДВ, становила 36 323, або 16 відс. загальної кількості зареєстрованих платників ПДВ.

Відповідно до звітів про суми податкових пільг у 2016 році кількість отриманих такими платниками пільг з ПДВ склала 42 724 на загальну суму 104 968,67 млн. грн, з них: 22 366 пільг з ПДВ, що є втратами доходів бюджету на суму 22 891,39 млн грн; 20 358 інших податкових пільг на суму  82 095,28 млн гривень.

За 2017 рік кількість платників податку, які отримали податкові пільги з ПДВ, складала 26 770, або 11 відс. загальної кількості зареєстрованих платників ПДВ.

Відповідно до звітів про суми податкових пільг за вказаний період кількість отриманих такими платниками пільг з ПДВ склала 31 791 на загальну суму 122 892,88 млн грн, з них: 9 061 пільг з ПДВ, що є втратами доходів бюджету на суму 17 960,27 млн грн; 22730 інших податкових пільг на суму 104 932,61 млн гривень.

За 2018 рік кількість платників податку, які отримали податкові пільги з ПДВ, становила 32 411, або 12 відс. загальної кількості зареєстрованих платників ПДВ.

Відповідно до звітів про суми податкових пільг у 2018 році кількість отриманих пільг вказаними платниками пільг з ПДВ склала 38 419 на загальну суму 147 514,51 млн грн, з них: 10 752 пільг з ПДВ, що є втратами доходів бюджету на суму 24 567,70 млн грн; 27 667 інших податкових пільг на суму 122 946,81 млн гривень.

Водночас необхідно зазначити, що протягом 2016 – 2018 років спостерігається тенденція стосовно щорічного збільшення надходжень ПДВ до державного бюджету, а саме: у 2016 році – 54 052,75 млн грн, у 2017 році – 63 450,37 млн грн, що на 15 відс. більше, ніж у попередньому році, у
2018 році – 79 130,87 млн. грн, що на 20 відс. більше порівняно з 2017 роком.

Отже, результати періодичного відстеження свідчать про зменшення кількості пільг з ПДВ (з 42 724 у 2015 році до 38 419 у 2018 році, або на 10 відсотків). Однак несплачені суми ПДВ у зв’язку з отриманням податкових пільг збільшилися (з 104 968,67 млн грн у 2015 році до 147 514,51 млн грн у 2018 році, або на 41 відсоток).

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 Затверджений наказом № 167 Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, надав змогу реалізувати вимоги Кодексу та постанови № 1233 в частині запровадження єдиного порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України.

Разом з тим вказаний Порядок дає змогу органам ДФС більш ефективно проводити аналіз задекларованих пільг з ПДВ.

За результатами аналізу відстеження можна зробити висновок, що визначені цілі видання регуляторного акта досягнуто.

Також слід зазначити, що з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 891 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233” (далі – постанова № 891), які набувають чинності з 01 січня 2020 року, змінюється порядок обліку податкових пільг, зокрема, скасовується обов’язок щодо подання платниками податків Звіту про суми податкових пільг та зобов’язано контролюючі органи вести облік податкових пільг на підставі податкової звітності, у тому числі й податкової звітності з ПДВ.

З огляду на це виникає необхідність у скасуванні Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затвердженого наказом № 167.

 

В.о. Голови Державної
фіскальної служби України                                                                 О. ВЛАСОВ

До списку