Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 749 «Про затвердження відсоткового діапазону цін для деяких товарних позицій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності для цілей трансфертного ціноутворення»

25.03.2014

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 № 749 «Про затвердження відсоткового діапазону цін для деяких товарних позицій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності для цілей трансфертного ціноутворення» (далі – Постанова).

2. Виконавець заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Міністерство доходів і зборів України (Департамент податкового та митного аудиту).

3. Мета прийняття державного акта

Основною метою Постанови є забезпечення реалізації завдань пункту 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України».

Постанову розроблено та прийнято з метою запровадження системи державного регулювання трансфертного ціноутворення для цілей оподаткування у зовнішньоекономічних операціях з пов’язаними особами та запобігання прихованому виведенню капіталу за кордон, зокрема у частині встановлення відсоткового діапазону цін для окремих товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД.

Встановлення діапазону надасть змогу визначити межі цін на окремі товарні позиції, тобто регламентує окремі положення щодо ціноутворення на такі товарні позиції.

Загалом прийняття постанови є необхідною умовою здійснення державного регулювання трансфертного ціноутворення оподаткування у зовнішньо-економічних операціях з пов’язаними особами та запобігання прихованому виведенню капіталу за кордон за окремими товарними позиціями згідно з УКТЗЕД.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються статистичні дані, а звітним податковим періодом є рік, базове відстеження здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом (25.10.2013) за підсумками 2013 року в цілому (порівняно із 2012 роком).

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено статистичним методом.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Результати відстеження регуляторного акта одержані на підставі статистичних даних Державної служби статистики України щодо товарної структури зовнішньої торгівлі за 2012 та 2013 роки.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

 

Товарна позиція згідно з УКТ ЗЕД

Обсяг імпорту-експорту (млн.дол. США)

Відносне відхилення, відс.

2012

2013

Зернові культури (1001-1008)

7 249,0

6 677,8

-7,9

Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження (1501-1522)

4 617,7

3 910,4

-15,3

Руди, шлак та зола (2601-2621)

4 190,5

4 665,5

11,3

Палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні (2701-2716)

48 340,0

38 971,3

-19,4

Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів (2801-2853)

1 969,1

2 074,0

5,3

Органічні хімічні сполуки (2901-2942)

1 318,6

991,4

-24,8

Чорні метали (7201-7229)

17 639,7

16 549,9

-6,2

Вироби з чорних металів (7301-7326)

4 120,4

3 794,9

-7,9

Всього по вказаним товарним позиціям:

89 445,1

77 635,5

-13,2

 

 

 

 

ЗА ВСІМА ТОВАРНИМИ ПОЗИЦІЯМИ У ЦІЛОМУ:

153 467,9

140 276,0

-8,6

 

Показники експортно-імпортних операцій по сукупності зазначених товарних позицій за підсумками 2013 року є на 13,2 відс. меншими ніж за 2012 рік (при загальному падіння обсягів експортно-імпортних операцій по всіх товарних позиціях на 8,6 відс.). Найбільше падіння відбулося по паливах мінеральних; нафті та продуктах її перегонки (-19,4 відс.). Виключення становлять обсяги імпортно-експортних операцій із рудами, шлаками та золою (+11,3 відс.), а також із продуктами неорганічної хімії (+5,3 відс.).

Однак вказане зниження обсягів зовнішньоекономічної діяльності за підсумками 2013 року (за даними групами товарів) зумовлено насамперед високим ступенем залежності економіки України від тенденцій світової економіки.

Зокрема, зниження імпорту визначили такі чинники: загальна негативна динаміка промислового виробництва й інвестиційної діяльності; зменшення потреби у мінеральних продуктах зумовлене зниженням промислового виробництва та частковим підвищенням енергоефективності національної економіки, що надало змогу скоротити обсяги закупівель імпортного природнього газу; застосування протекціоністських заходів у частині квотування імпорту кам’яного вугілля, що призвело до зниження його імпорту тощо.

Скорочення експорту визначили світові тенденції зниження цін на добрива, метали, зернові культури, тобто на основні види експортної продукції національної економіки (викликані високими врожаями зернових в інших країнах, військовими конфліктами в країнах Близького Сходу; протекціоністськими заходами країн – торговельних партнерів; проблемами з отриманням сировини для виробництва експортної продукції тощо).

Повноцінне відстеження результативності акта можливе за умови порівняння даних двох повноцінних податкових періодів (2014 року із 2013 роком).

9. Оцінка результативності акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття Постанови дозволило встановити відсотковий діапазон цін окремо для кожної товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД визначеної абзацом першим пункту 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України».

Результативність Постанови відіграє суттєву роль у системі державного регулювання трансфертного ціноутворення до ключових галузях національної економіки, характеризуватиметься більшою прозорістю ведення бізнесу із контрагентами, оптимізацією платниками податків власної цінової політики, а також бізнес-процесів, додатковими надходженнями до бюджету в результаті переміщення «точки прибутку» в Україну.

 

 

Перший заступник Міністра                                                                І.О. Білоус

До списку