Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1724 „Деякі питання оренди земель”

29.09.2014

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1724 „Деякі питання оренди земель” (далі – постанова № 1724).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Державна фіскальна служба України (Департамент оподаткування юридичних осіб.

3. Цілі державного регулювання

Постановою № 1724 внесено зміни до Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня           2004 року № 220, що забезпечує його відповідність нормам чинного законодавства у частині визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності. Зокрема, затверджено форми розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких не проведена, і за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена.

4. Строк виконання заходів з періодичного відстеження результативності

Заходи відстеження проводилися з 1 серпня по 1 вересня 2014 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів

Одержання результатів періодичного відстеження результативності постанови № 1724 проводилося методом соціологічного опитування.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Типовий договір оренди землі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 року № 220, доповнено нормами щодо:

обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнта індексації, визначених законодавством;

перегляду розміру орендної плати у разі зміни розміру земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

визначення орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності у розмірі, встановленому Законом України „Про оренду землі”. З метою встановлення контролю за дотриманням цієї норми законодавства затверджено додатки 1 і 2 до вказаного Типового договору оренди землі.

Запроваджені постановою № 1724 зміни до Типового договору сприяють посиленню контролю за повнотою її обчислення і своєчасністю сплати до бюджету.

Дані щодо результативності регуляторного акта отримано шляхом проведення соціологічного опитування працівників регіональних контролюючих органів під час адміністрування орендної плати за землі державної або комунальної власності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Для встановлення кількісних та якісних значень показників результативності регуляторного акта було проведено опитування 23 регіональних контролюючих органів, з яких 23 (або 100 відсотків) позитивно відгукнулися щодо положень регуляторного акта.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступені досягнення визначених цілей

Порівняльний аналіз оцінки реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей свідчить, що соціально-економічні наслідки дії постанови    № 1724 є позитивними, оскільки прийняття постанови надає змогу отримувати повну інформацію стосовно розрахунку орендної плати за землі державної та комунальної власності.

Дія постанови № 1724 стосується суб'єктів господарювання, які сплачують орендну плату за земельні ділянки державної або комунальної власності. Постанова № 1724 не зачіпає і не впливає на інтереси інших суб’єктів господарювання – платників податків, тому не може порушувати або упереджвати їх законні інтереси у сфері господарювання, а також не може чинити вплив на ведення їх господарської діяльності.

Результати періодичного відстеження регуляторного акта свідчать, що постанова № 1724 має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

На підставі викладеного та за результатами проведеного відстеження можна зробити висновок, що цілей прийняття регуляторного акта досягнуто.

Разом з тим слід зауважити, що справляння плати за землю з 1 січня 2011 року здійснюється відповідно до положень розділу ХІІІ Податкового кодексу України (далі – Кодекс), яким визначено основні елементи платежу, зокрема ставки податку.

Закон України „Про плату за землю”, на який міститься посилання у додатках до постанови, втратив свою чинність у зв’язку із прийняттям Кодексу.

Отже, вважаємо, що на сьогодні постанова № 1724 потребує внесення змін з метою приведення її у відповідність до норм Кодексу.

 

Голова                                                                                                      І.О. Білоус

До списку