Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2013 року № 85 „Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції”

03.04.2015

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 року № 85 „Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції” (далі – зміни до Порядку).

2. Виконавець заходів з відстеження 

Державна фіскальна служба України. 

3. Цілі прийняття акта 

Законом України від 05 липня 2012 року  № 5074-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв” (далі – Закон № 5074) внесено зміни до пункту 225.1 статті 225, підпункту «а» підпункту 229.1.1 та підпункту 229.1.3, а також підпункту «а» підпункту 229.1.5 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), якими встановлюється нульова ставка акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для виробництва вермутів та доповнюється перелік підприємств, які можуть надавати податковий  вексель, авальований банком, підприємствами - виробниками вермутів.

Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1257 (далі – Порядок № 1257).

З метою приведення Порядку № 1257 у відповідність до норм Закону № 5074 Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 6 лютого 2013 року № 85 „Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованим банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції”. 

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 17.03.2015 до 23.03.2015.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження. 

6. Метод одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснено шляхом аналізу зведених даних щодо кількості взятих на податковий облік податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, який використовується суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, зокрема вермутів, та суми акцизного податку, на яку вони видані.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

Кількість податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), виданих підприємствами – виробниками до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виробництва винопродукції (у т.ч. вермутів), і взятих на податковий облік відповідними територіальними органами Державної фіскальної служби України за 2013 рік склала 199 штук. При цьому сума акцизного податку, на яку вони видані, становила 293 920 тис. гривень. В 2014 році виробниками винопродукції було видано 234 податкових векселя, авальованих банком, (податкових розписок) на суму 494 023,2 тис. грн.

Оскільки при використанні спирту етилового для виготовлення вермутів передбачена нульова ставка акцизного податку, збільшення надходжень до бюджету, відповідно до норм діючого законодавства, може бути лише в разі нецільового використання спирту етилового отриманого на підставі векселя, авальованого банком.

В цілому, внесенні зміни до Порядку сприяють підвищенню відповідальності суб’єктів господарювання за цільове використання спирту етилового при виробництві вермутів та створюють належні умови для зростання обсягів їх легального виробництва та ефективної системи контролю за сплатою акцизного податку виробниками, які отримують з акцизного складу спирт етиловий, призначений для переробки на іншу підакцизну продукцію. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції” забезпечує виконання суб’єктами господарювання (виробниками вермутів) норм статті 229 Кодексу щодо видачі та погашення податкових векселів (податкових розписок), авальованих банком при отриманні спирту етилового за нульовою ставкою акцизного податку, а також забезпечує дієвий контроль відповідними територіальними органами Державної фіскальної служби України за діяльністю таких виробників. 

 

В.о. Голови                                                          М.В. Мокляк

До списку