Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2010 року №1260 „Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку”

15.09.2015

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2010 року № 1260 „Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку ”.

2. Виконавець заходів з відстеження

Державна фіскальна служба України.

3. Цілі прийняття акта

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс), посилення державного контролю за суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво алкогольних напоїв (крім виноматеріалів), Державною податковою службою України розроблено, а Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 24 грудня 2010 року № 1260 „Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку”.

Порядком проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку (далі – Порядок) визначено механізм розрахунку суми зменшення акцизного податку з отриманого спирту етилового неденатурованого на суму податку, розраховану з фактично втраченої кількості спирту етилового неденатурованого під час транспортування та зберігання, у процесі виробництва готової продукції, а також з фактично повернутого невиправного браку.

Порядком передбачено, що під час отримання спирту етилового неденатурованого виробник, який є підприємством-векселедавцем, за участі представника державної податкової служби на акцизному складі складає акт про фактично отриману кількість спирту та розрахунок акцизного податку, виходячи з фактично отриманої кількості спирту. Зазначений акт є коригуванням вже сплаченої суми податку або наданого податкового векселя із зазначенням остаточної суми податку, яка підлягає сплаті.

Сума податку, на яку погашається вексель, визначається виходячи з фактично отриманої кількості спирту (згідно з актом) та ставок податку на готову продукцію, зменшується на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості спирту етилового при транспортуванні і зберіганні, у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених у Порядку, та фактично повернутого невиправного браку, що утворився у процесі виробництва готової продукції.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 07.09.2015 по 10.09.2015.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом аналізу зведених даних щодо кількості суб’єктів господарювання, які видали податкові векселі, кількості взятих на податковий облік податкових векселів, авальованих банком, що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового не денатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої, та суми акцизного податку, на яку вони видані, а також суми погашення податкових векселів. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість суб’єктів господарювання, які видали податкові векселі до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої, за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, склала 50. Кількість податкових векселів, виданих цими суб’єктами господарювання і взятих на податковий облік органами державної податкової служби, складає  2092 штуки, при цьому сума акцизного податку, на яку вони видані, становить 3 872 231 тис. гривень. Сума погашення податкових векселів за цей період становить 3 852 572 тис. гривень (в тому числі за рахунок зменшення згідно з актами про фактично отриману кількість спирту та розрахунками втрат – 86 867 тис.грн.).

Таким чином, сума акцизного податку, розрахована з фактично втраченої кількості спирту етилового неденатурованого під час транспортування та зберігання тощо, у загальній сумі акцизного податку, що погашена за податковими векселями у 2013 році, склала 2,26 відсотка.

Протягом 2014 року кількість суб’єктів господарювання, які видали податкові векселі до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої, склала  55 суб’єктів, при цьому видано 10 354 податкових векселі на суму акцизного податку 4 254 378 тис. гривень. Сума погашення податкових векселів за цей період становила 3 915 821 тис. гривень (в тому числі за рахунок зменшення згідно з актами про фактично отриману кількість спирту та розрахунками втрат – 84 022 тис.грн.).

Отже, сума акцизного податку, розрахована з фактично втраченої кількості спирту етилового неденатурованого під час транспортування та зберігання тощо, у загальній сумі акцизного податку, що погашена за податковими векселями у 2014 році, склала 2,15 відсотка.

З 01.01.2015 по 01.09.2015 кількість суб’єктів господарювання, які видали податкові векселі до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, склала 43, при цьому видано 893 податкових векселя на суму акцизного податку 2 294 517 тис. гривень. Сума погашення податкових векселів за цей період становила 2 327 310 тис. гривень (в тому числі за рахунок зменшення згідно з актами про фактично отриману кількість спирту та розрахунками втрат – 63 813 тис.грн.).

Таким чином, сума акцизного податку, розрахована з фактично втраченої кількості спирту етилового неденатурованого під час транспортування та зберігання тощо, у загальній сумі акцизного податку, що погашена за податковими векселями за 9 місяців 2015 року, склала 2,7 відсотка.

Наведені дані свідчать про те, що протягом періоду, який відстежується, за рахунок зменшення згідно з актами про фактично отриману кількість спирту та розрахунками втрат суми акцизного податку, зазначені у податкових векселях, зменшуються в середньому, на 2,5 відсотки.

Отже, проведений аналіз підтверджує доцільність застосування Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2010 року № 1260, як такого, що дозволяє контролювати зобов’язання платників податків щодо сплати акцизного податку до бюджету.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2010 року №1260 „Про затвердження Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку” забезпечує виконання норм Кодексу, сприяє посиленню державного контролю за суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво алкогольних напоїв (крім виноматеріалів), та надає можливість виробникам цієї продукції здійснювати коригування сум акцизного податку, на яку погашається вексель.

 

 

Голова Державної фіскальної

служби України                                                                                    Р.М. Насіров

 

До списку