Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1257 „Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції”

15.09.2015

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1257 „Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції”. 

2. Виконавець заходів з відстеження

Державна фіскальна служба України. 

3. Цілі прийняття акта

Підпунктом  229.1.2 пункту 229.1 статті 229 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) передбачено, що до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (спирту технічного), біоетанолу за нульовою ставкою акцизного податку виробниками для виробництва окремих видів продукції здійснюється за умови видачі податкового векселя, авальованого банком. Відповідно до підпункту 229.1.10 пункту 229.1 статті 229 Кодексу Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

З метою реалізації норм Кодексу Державною податковою службою України розроблено, а Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 27 грудня 2010 року № 1257 „Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції” (далі – Порядок). 

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 07.09.2015 по 10.09.2015.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження. 

6. Метод одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснено шляхом аналізу зведених даних щодо кількості взятих на податковий облік податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції, та відповідної суми акцизного податку, на яку вони видані. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількість податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), виданих підприємствами - виробниками до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виробництва окремих видів продукції, і взятих на податковий облік органами державної податкової служби за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, складає 901 шт.; при цьому сума акцизного податку, на яку вони видані, становила 1 514 129,1 тис. гривень.

Протягом 2014 року видано 826 податкових векселів на суму акцизного податку 1 232 471,7 тис. гривень.

З 01.01.2015 до 01.08.2015 видано 573 податкових векселі на суму акцизного податку 1 223 459,8 тис. гривень.

Наведені дані свідчать про те, що протягом відстежуваного періоду суб’єкти господарювання - підприємства первинного виноробства, виробники лікарських засобів, продуктів органічного синтезу, нафтопереробні заводи (чи інші суб'єкти господарювання), які використовують біоетанол для виробництва бензинів моторних сумішевих, виробники біопалива – отримували сировину (спирт етиловий, біоетанол) за нульовою ставкою акцизного податку з оформленням податкового векселя, авальованого банком.

В цілому застосування норм Порядку сприяє підвищенню відповідальності суб’єктів господарювання за цільове використання спирту етилового при виробництві окремих видів продукції та створює належні умови для зростання обсягів їх легального виробництва і ефективної системи контролю за сплатою акцизного податку виробниками, які отримують з акцизного складу спирт етиловий або біоетанол, призначений для переробки на іншу продукцію.

Отже, проведене відстеження підтверджує доцільність застосування Порядку. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1257 „Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу, які використовуються суб’єктами господарювання для виробництва окремих видів продукції ” забезпечує виконання вимог Податкового кодексу України та надає можливість суб’єктам господарювання отримувати спирт етиловий або біоетанол за нульовою ставкою акцизного податку шляхом видачі та погашення податкових векселів (податкових розписок), авальованих банком.

 

 

Голова Державної фіскальної

служби України                                                                                     Р.М. Насіров

До списку