Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 485 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень»

30.10.2015

Виконавець заходів із відстеження – Державна фіскальна служба України (Департамент реєстрації платників та електронних сервісів).

Цілі прийняття акта – приведення у відповідність до Закону України від 24 жовтня 2013 року № 657-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків» деяких постанов Кабінету Міністрів України, які передбачали використання свідоцтв про реєстрацію платника ПДВ та єдиного податку. Цим Законом відмінено зазначені свідоцтва, забезпечено право платника податку отримати витяги із відповідних реєстрів, передбачено щоденне оприлюднення на офіційному веб-порталі ДФС даних про взяття на облік суб’єктів господарювання як платників податків і зборів, їх реєстрацію платниками ПДВ та єдиного податку.

 

Строк виконання заходів із відстеження – вересень 2015 року.

 

Тип відстеження – повторне.

 

Методи одержання результатів відстеження – перегляд положень постанов Кабінету Міністрів України у частині скасування вимог щодо обов’язкового подання суб’єктами господарювання органам державної влади та місцевого самоврядування документального підтвердження факту реєстрації платником ПДВ та єдиного податку.

 

Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для відстеження результативності регуляторного акта розглядаються тринадцять постанов Кабінету Міністрів України, до яких внесено відповідні зміни.

Більшість норм регуляторного акта мають технічний характер, тобто не змінюють правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Ціллю прийняття регуляторного акта не декларувалось збільшення надходжень до державного бюджету та бюджетів органів місцевої влади. Натомість, передбачалось зменшення часу та коштів, що витрачались суб’єктами господарювання для отримання дозвільних документів в органах державної влади та місцевого самоврядування. Обрахувати кількість потенційних суб’єктів господарювання, на яких поширюються положення регуляторного акта та які скористались ними під час отримання відповідних послуг, не є можливим. Разом з цим рівень поінформованості суб’єктів господарювання при прийнятті регуляторного акта можна вважати достатньо високим, оскільки проект акта оприлюднювався на офіційному веб-порталі Міндоходів.

Відповідно до регуляторного акта відпадає потреба у використанні суб’єктами господарювання свідоцтв про реєстрацію платників ПДВ та єдиного податку. Лише у певних випадках, що пов’язані із державними фінансами, замість свідоцтва платника ПДВ використовується витяг (копія витягу) із реєстру платників ПДВ. В усіх інших постановах Кабінету Міністрів України обов’язкове подання документального підтвердження факту реєстрації платником ПДВ скасовується. Також скасовуються вимоги щодо обов’язкового подання суб’єктами господарювання органам державної влади та місцевого самоврядування паперових виписок та витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, оскільки відомості з реєстру можна отримати через офіційний веб-сайт його розпорядника.

Виключено положення щодо застосування свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та єдиного податку у таких нормативно-правових актах:

Порядку ведення книги обліку доходів і витрат, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1269;

Порядку проведення обов'язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137;

Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295;

постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 683 «Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів».

Передбачено використання витягу (копії витягу) із реєстру платників ПДВ замість свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ у таких нормативно-правових актах:

Порядку надання бюджетних позик із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2008 року № 705;

Порядку ведення реєстру науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які виконуються за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів України для фінансування ратифікованого Верховною Радою України Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія «Циклон-4» на пусковому центрі Алкантара, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1259;

Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 11;

Порядку поставки пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми «Партнерство заради миру», операції з поставки яких на митній території України звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 569;

Порядку постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 284;

Порядку постачання на митній території України товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1 – 24 згідно з УКТЗЕД) та надання послуг, операції з постачання (надання) яких на митній території України тимчасово звільняються від обкладення податком на додану вартість, якщо такі товари (послуги) оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 516.

Оскільки на сьогодні дані про взяття на облік суб’єкта господарювання як платника податків оприлюднюються на офіційному веб-порталі ДФС, виключено положення щодо застосування довідки про взяття на облік платника податків у таких нормативно-правових актах:

Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 262;

Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2013 року № 238.

Внесено зміни до положень таких нормативно-правових актів:

Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 року № 229, – виключено довідку про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в податкових органах як платника податків із переліку документів, які резиденти подають до Мінекономрозвитку для отримання індивідуальної ліцензії, оскільки міністерство може самостійно встановити факт наявності/відсутності обліку суб’єкта платником податків за даними, що оприлюднюються. Водночас запропоновано не змінювати вимог щодо отримання індивідуальних ліцензій, зокрема – залишити обов’язкову вимогу щодо перебування суб’єкта підприємницької діяльності на обліку в податкових органах і встановити, що відсутність такого обліку є підставою для відмови у видачі індивідуальної ліцензії;

Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року № 1336, – пункт 1 викладено у новій редакції, згідно з якою дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій платникам єдиного податку – фізичним особам – підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю продовольчими товарами та пивом у пляшках і бляшанках за умови відсутності продажу інших підакцизних товарів.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результативність регуляторного акта характеризується забезпеченням дотримання органами державної влади та місцевого самоврядування законодавства при наданні послуг.

Прийняття акта сприяло зменшенню кількості документів, що подаються суб’єктами господарювання до органів державної влади та місцевого самоврядування для отримання відповідних послуг.


Голова Державної фіскальної

служби України                                                                                Р.М. Насіров

До списку