Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Приклади результатів проведених перевірок, якими було встановлено порушення суб’єктами господарювання норм з регулювання готівкового обігу

10.04.2019 -

Державна фіскальна служба України проаналізувала виявлені перевірками суб’єктів господарювання порушення Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320 (далі – Положення № 637), та Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (далі – Положення № 148) та повідомляє, що найчастіше встановлюються такі порушення, як неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) готівки та перевищення ліміту залишку готівкових коштів у касі .

Слід зауважити, що за порушення норм з регулювання обігу готівки до суб’єктів застосовуються штрафні санкції відповідно до Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436/95 (далі – Указ № 436).

 

Під час проведення перевірки ТОВ «А» встановлено факт неоприбуткування отриманих готівкових коштів у касі. До ТОВ «А» за результатами перевірки застосовано штрафні (фінансові) санкції відповідно до Указу № 436 на суму більше 80 млн. гривень.

Відповідно до наданих до перевірки документів та пояснень посадових осіб ТОВ «А» у перевіряємий період готівкові кошти, отримані ТОВ «А» від споживачів із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі – ПТКС), були інкасовані працівниками ТОВ «А» та у подальшому здані до установи банку без відображення в касових книгах товариства та без складання прибуткових та видаткових касових ордерів, чим порушено вимоги чинного на той час Положення № 637.

Національним банком України надано роз’яснення щодо застосування окремих вимог Положення № 637, в якому зазначено про відсутність необхідності занесення до касової книги (з оформленням прибутковими та видатковими касовими ордерами) сум отриманих через ПТКС готівкових коштів у разі здавання таких коштів через службу інкасації. Тобто, якщо готівкова виручка здається до установ банків через відповідні служби, яким згідно із законодавством надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів (служба інкасації), то такі готівкові кошти немає необхідності оприбутковувати у касі з відображенням їх у касовій книзі (з оформленням прибуткових та видаткових касових ордерів).

Водночас, згідно наданих до перевірки документів та пояснень посадових осіб ТОВ «А» готівкові кошти, отримані через ПТКС, здавалися до установ банків саме працівниками ТОВ «А», а не службою інкасації.

В зв’язку з цим звертаємо увагу, що зазначені дії кваліфікуються як порушення вимог чинного законодавства в частині оприбуткування готівкових коштів у касі, а штрафні (фінансові) санкції за такі порушення встановлені у п’ятикратному розмірі неоприбуткованих сум.

 

При перевірці підприємства «П», яке на відокремленому підрозділі здійснює продаж товарів з використанням реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та веде касову книгу, встановлено неоприбуткування готівкових коштів на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, чим порушено п. 2.6 розділу 2 Положення № 637.

Так, підприємством проводились розрахункові операції через РРО, щоденно друкувались фіскальні звітні чеки та здійснювався облік готівки у книзі обліку розрахункових операцій (далі – КОРО). Водночас, готівкові кошти, проведені через РРО, не обліковано до касової книги, яка ведеться на відокремленому підрозділі.

Відповідно до абзацу 3 пункту 1 Указу № 436 за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки до фізичних осіб - громадян України, які є суб’єктами підприємницької діяльності, застосовується штраф у п’ятикратному розмірі не оприбуткованої суми. За результатами перевірки до підприємства «П» застосовано фінансові санкції у сумі понад 2,2 млн. гривень.

 

Під час проведення перевірки ТОВ «Б» встановлено перевищення ліміту залишку готівкових коштів в касі та за результатами перевірки застосовано штрафні (фінансові) санкції згідно з Указом № 436 на суму більше 5 млн. гривень.

Перевіркою встановлено, що ліміт залишку готівкових коштів у касі ТОВ «Б» встановлено згідно з наказом від 01.07.2016, інших наказів про встановлення ліміту залишку готівкових коштів у касі ТОВ «Б» під час перевірки працівникам контролюючого органу не надано.

Правління Національного банку України постановою від 29.12.2017 № 148 постановило суб’єктам господарювання до 30.06.2018 (включно) розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням норм Положення № 148.

Перевіркою встановлено, що ТОВ «Б» не розробило та не затвердило внутрішнім документом порядок розрахунку та ліміт каси ТОВ «Б» та його відокремлених підрозділів, отже ліміт каси вважається нульовим.

В зв’язку з цим звертаємо увагу, що відсутність розробленого та затвердженого внутрішнім документом порядку розрахунку та ліміту каси відповідно до вимог Положення кваліфікується «нульовий» ліміт, а штрафні (фінансові) санкції за такі порушення встановлені у двократному розмірі сум, що перевищують встановлений ліміт.

 

Фактичною перевіркою сільськогосподарського підприємства «Ч» встановлено:

неоприбуткування (несвоєчасне оприбуткування) у касі готівки, чим порушено вимоги п. 11 № 148. Так, до перевірки надано прибутковий касовий ордер на суму 17,9 тис. грн., на підставі якого до касової книги записано вказану суму готівки. Однак, бухгалтер та касир згідно з табелем обліку робочого часу у цей час перебували у відпустці і не мали можливості прийняти готівку і оформити касовий ордер;

перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі на суму 775,2 гривень. Так, до перевірки надані видаткові касові ордери, в яких видача готівки з каси підприємства не підтверджена підписами одержувачів. До перевірки надано 2 відомості невстановленої форми без зазначення обов’язкових реквізитів, згідно яких, зокрема, не можливо ідентифікувати строки видачі готівки. Порушено вимоги пп. 15 і 27 Положення № 148.

Також перевіркою встановлено 6 випадків проведення готівкових розрахунків понад встановлені граничні суми розрахунків із фізичними особами, чим порушено вимоги п. 6 Положення № 148.

Сума штрафних санкцій за актом перевірки відповідно до Указу № 436 складає близько  1,5 млн. гривень.

 

Інформація надається з метою врахування суб’єктами господарювання при здійсненні ними господарської діяльності.