Співставлення даних митної статистики України та Республіки Польща за період І півріччя 2015 рокуРозділ: Результати діяльності