Співставлення даних митної статистики України та Угорщини за період І півріччя 2015 рокуРозділ: Результати діяльності