Співставлення даних митної статистики України та Киргизстану за I півріччя 2016 рокуРозділ: Результати діяльності