Співставлення даних митної статистики України та Республіки Молдова за період I півріччя 2016 рокуРозділ: Результати діяльності