Співставлення даних митної статистики України та Республіки Узбекистан за период І півріччя 2016 рокуРозділ: Результати діяльності