Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС України від 07.07.2015 № 24525/7/99-99-22-01-02-17 "Про податковий контроль за трансфертним ціноутворенням"

29.07.2015

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА СЛУЖБА

ЛИСТ

від 07.07.2015                       № 24525/7/99-99-22-01-02-17 


Головні управління ДФС

в областях та м. Києві

Міжрегіональне головне управління

ДФС – Центральний офіс з

обслуговування великих платників 

 

Про податковий контроль за трансфертним ціноутворенням 

 

Державна фіскальна служба України у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) Законом України від 28 грудня 2014 року № 72-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» повідомляє про окремі питання застосування норм податкового законодавства щодо контролю за трансфертним ціноутворенням. 

1. Щодо застосування штрафних санкційза неподання платником обов’язкової документації про здійснені ним протягом року контрольовані операції 

Підпунктом 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 Кодексу встановлено, що на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, платники податків протягом місяця з дня отримання запиту подають документацію щодо окремих контрольованих операцій, вказаних у запиті, яка повинна містити інформацію, зазначену у п.п. 39.4.6 цього пункту. При цьому запит надсилається не раніше 1 травня року, що настає за календарним роком, в якому таку контрольовану операцію (операції) було здійснено (п.п. 39.4.5п. 39.4 ст. 39 Кодексу). 

Підпункт 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу містить вимогу щодо обсягу інформації, яка повинна бути відображена платником податків в документації з трансфертного ціноутворення (далі – документація). Разом з тимвимоги щодо виду або способу відображення такої документації не встановлено: це може бути як сукупність документів, так і єдиний документ, складений у довільній формі.

Відповідно до п.п. 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 Кодексу документація подається державною мовою. У випадку подання разом з документацією документів, викладених іноземною мовою, платник податків одночасно подає переклад таких документів державною мовою.Документація подається платником податків до контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку (п.п. 39.4.7п. 39.4 ст. 39 Кодексу).

Підпунктом 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу встановлено, що у разі коли подана платником податків документація не містить інформацію в обсязі, зазначеному в підпункті 39.4.6 цього пункту, або належного обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, надсилає такому платнику податків запит з вимогою додатково подати протягом 10 днів з моменту його отримання інформацію відповідно до підпункту 39.4.6 цього пункту та/або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

Інформація, яка подається на запит Державної фіскальної служби України відповідно до п.п. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, є невід’ємною частиною документації, наданої платником податків згідно з п.п. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 Кодексу.

Пунктом 120.3 ст. 120 Кодексу встановлено, що неподання платником податків обов'язкової документації про здійснені ним протягом року контрольовані операції тягне за собою накладення штрафу у розмірі три відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена п.п. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати за всі незадекларовані контрольовані операції.

Таким чином, штрафна санкція, передбачена п. 120.3 ст.120 Кодексу,застосовується контролюючим органом до платника податків у таких випадках:

якщо платник податків не надав відповідь на запит згідно з вимогамип.п. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 Кодексу. Оскільки документація подається платником податків у довільній формі, неподанням документації слід вважати саме відсутність відповіді платника податків на запит ДФСу встановлений Кодексом строк;

якщо платник надав на перший запит документацію, але не в повному обсязі як передбаченоп.п. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, платнику податків обов’язково направляється додатковий запит відповідно до вимог п.п. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу. У разі якщо відповідь на додатковий запит не містить обсяг інформації, визначеної п.п. 39.4.6п. 39.4 ст. 39 Кодексу, до платника податків застосовується штрафна санкція.

 

2. Щодо визначення строків подання платником податків інформації на запит ДФС відповідно до вимогп.п. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу 

Підпунктом 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу встановлено, що інформацію на запит ДФС платник податків зобов’язаний подати протягом 10 днів з моменту його отримання.

З урахуванням вимог п.п. 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 Кодексу така інформація подається,як і документація на перший запит,до контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку.

Статтею 251 Цивільного кодексу України встановлено, що строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (ст. 252 Цивільного кодексу України).

Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день (ст. 254 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про обчислення строків від 16.05.1972 встановлено, що строки, обчислені у днях, тижнях, місяцях і роках, починаються опівночі diesaquo і спливають опівночі diesadquem.Згідно зіст. 2 цієї Конвенції термін «diesaquo» означає день, з якого починається відлік строку, а термін «diesadquem» означає день, у який цей строк спливає.

Враховуючи викладене, платник податків повинен надати відповідь на запит, надісланий згідно з вимогами п.п. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, протягом 10 календарних днів. При цьому день отримання запиту враховується до вказаного строку.

 

3. Щодо розміру тапроцедури застосування штрафних санкцій,передбачених п. 120.3 ст. 120 Кодексу 

Фактом неподання документації є:

відсутність відповіді платника податків на запит ДФС у визначений підпунктами 39.4.4  та/або 39.4.8 п. 39.4 ст.39 строк;

подання документації не в повному обсязі (невідображення у наданій відповідіінформації, передбаченої п.п. 39.4.6 п. 39.4 ст.39 Кодексу).

Зазначений факт обов’язково має бути зафіксовано в акті документальної позапланової перевірки, проведеної на підставі підпунктів 78.1.2 та/або 78.1.15 п. 78.1 ст. 78 Кодексу.

Результати перевірки оформлюються відповідно до ст. 86 Кодексу. Податкове повідомлення-рішення (з розрахунком штрафних (фінансових) санкцій) приймається керівником контролюючого органу (його заступником) у порядку, визначеному п. 86.8 цієї статті.

Податкове повідомлення-рішення щодо сплати штрафу за формою «Р» складається та надсилається (вручається) платнику податків у порядку, визначеному ст. 58 Кодексу. Зарахування спеціальних штрафних санкцій здійснюється за кодом бюджетної класифікації 21081100.

Пунктом 11 підрозділу 10 розділу 20 Перехідних положень Кодексу визначено, що штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій.

Таким чином, у разі застосування у 2015 році штрафної (фінансової) санкції за неподання документації щодо контрольованих операцій, здійснених платником податків у 2013-2014 роках,  застосовується штрафна (фінансова) санкція у розмірі, передбаченомуп. 120.3 ст. 120 Кодексу, у редакції, чинній на день прийняття рішень щодо застосування такої штрафної (фінансової) санкції.

Згідно з п. 120.3 ст. 120 Кодексу (у редакції, що діє з01.01.2015) штраф за неподання обов’язкової документації відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 Кодексу накладається контролюючим органом у розмірі три відсотки суми контрольованих операцій,щодо яких платником податків не було надано документацію. Одночасно максимальний розмір штрафу обмежено 200 розмірами мінімальної заробітної плати,що розраховується від суми контрольованих операцій, які було вказано у запиті ДФС, направленому платнику відповідно до підпунктів 39.4.4 та/або 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, та по яких не було подано документацію.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів для врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур. 

 

Голова                                                                                                Р.М.Насіров

 

 

До списку