Чи дійсна відмітка про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера, яка внесена до 2011 року в паспорт громадянина України фізичної особи, яка через свої релігійні та інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера?Розділ: Внесення до паспорта громадянина України відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта