Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ

ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

 • +Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу

  71.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів - комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій.

  {Пункт 71.1 статті 71 в редакції Закону № 404-VII від 04.07.2013}

  Згорнути:
 • +Стаття 72. Збір податкової інформації

  72.1. Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла:

  72.1.1. від платників податків та податкових агентів, зокрема інформація:

  72.1.1.1. що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, звітах про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, інших звітних документах;

  {Підпункт 72.1.1.1 підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 із змінами, внесеними згідно із Законом № 652-VIII від 17.07.2015}

  72.1.1.2. що міститься у наданих великими платниками податків в електронній формі копіях документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документах, які ведуться в електронній формі, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів;

  {Підпункт 72.1.1.2 підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011}

  72.1.1.3. про фінансово - господарські операції платників податків;

  72.1.1.4. про застосування реєстраторів розрахункових операцій;

  72.1.2. від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Національного банку України, зокрема інформація:

  72.1.2.1. про об'єкти оподаткування, що надаються та/або реєструються такими органами. Зазначена інформація повинна містити, зокрема, вид, характеристики, індивідуальні ознаки об'єкта оподаткування (в разі наявності), за якими його можна ідентифікувати;

  72.1.2.2. про результати здійснення державного контролю за господарською діяльністю платника податків;

  72.1.2.3. що міститься у звітних документах (крім персоніфікованої статистичної інформації), які подаються платником податків органам виконавчої влади та/або органам місцевого самоврядування;

  {Підпункт 72.1.2.3 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4834-VI від 24.05.2012}

  72.1.2.4. про встановлені органами місцевого самоврядування ставки місцевих податків, зборів та надані такими органами податкові пільги;

  72.1.2.5. про дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право провадження окремих видів діяльності, яка повинна містити, зокрема:

  найменування платника податків, якому видані такі дозволи, ліцензії, патенти;

  податковий номер або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи;

  вид дозвільного документа;

  вид діяльності, на провадження якої видано дозвільний документ;

  дату видачі дозвільного документа;

  строк дії дозвільного документа, інформацію про припинення (зупинення) дії дозвільного документа із зазначенням підстав такого припинення (зупинення);

  сплату належних платежів за видачу дозвільного документа;

  перелік місць провадження діяльності, на яку видано дозвільний документ;

  72.1.2.6. про експортні та імпортні операції платників податків;

  72.1.3. від банків, інших фінансових установ - інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків;

  72.1.4. від органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів;

  72.1.5. за результатами податкового контролю;

  {Підпункт 72.1.5 пункту 72.1 статті 72 в редакції Закону № 404-VII від 04.07.2013}

  72.1.6. для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інформація, оприлюднена як така, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законом порядку.

  Згорнути:
 • +Стаття 73. Отримання податкової інформації контролюючими органами
  +Листи:

  73.1. Інформація, визначена у статті 72 цього Кодексу, безоплатно надається контролюючим органам періодично або на окремий письмовий запит контролюючого органу у терміни, визначені пунктом 73.2 цього Кодексу.

  73.2. До інформації, що надається періодично, належить інформація, визначена у підпунктах 72.1.1.1, 72.1.1.2, 72.1.1.3 (в частині обов'язку платника податків надавати розшифровку податкового кредиту та податкових зобов'язань у розрізі контрагентів, передбачених розділом V цього Кодексу), 72.1.1.4, 72.1.2.1, 72.1.2.3, 72.1.2.4, 72.1.2.5, 72.1.2.6 підпункту 72.1.2, підпункті 72.1.5 статті 72 цього Кодексу.

  У разі коли іншими розділами цього Кодексу не визначено інші строки надання такої інформації:

  73.2.1. інформація, зазначена у підпунктах 72.1.2.1 та 72.1.2.5 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щомісяця протягом 10 календарних днів місяця, що настає за звітним;

  73.2.2. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.3 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом 10 календарних днів з дня подання такої звітності відповідному органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Органами державної статистики інформація надається відповідно до плану державних статистичних спостережень;

  73.2.3. інформація, зазначена у підпункті 72.1.2.4 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 цього Кодексу, надається органами місцевого самоврядування не пізніше 10 календарних днів з дати набрання чинності відповідним рішенням;

  {Підпункт 73.2.4 пункту 73.2 статті 73 виключено на підставі Закону № 404-VII від 04.07.2013}

  Порядок подання інформації контролюючим органам визначається Кабінетом Міністрів України.

  73.3. Контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

  Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити:

  {Абзац другий пункту 73.3 статті 73 в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014}

  1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує;

  {Абзац пункту 73.3 статті 73 в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014}

  2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;

  {Абзац пункту 73.3 статті 73 в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014}

  3) печатку контролюючого органу.

  {Абзац пункту 73.3 статті 73 в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014}

  Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

  2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок та в інших випадках, передбачених статтею 39 цього Кодексу;

  {Абзац пункту 73.3 статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом № 408-VII від 04.07.2013}

  3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

  {Абзац пункту 73.3 статті 73 в редакції Закону № 3609-VI від 07.07.2011}

  4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків:

  {Абзац пункту 73.3 статті 73 в редакції Законів № 3609-VI від 07.07.2011, № 909-VIII від 24.12.2015}

  податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування;

  {Абзац пункту 73.3 статті 73 в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015}

  акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної;

  {Абзац пункту 73.3 статті 73 в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015}

  5) у разі проведення зустрічної звірки;

  {Абзац пункту 73.3 статті 73 в редакції Закону № 3609-VI від 07.07.2011}

  6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

  {Абзац пункту 73.3 статті 73 в редакції Закону № 3609-VI від 07.07.2011}

  Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб'єкту інформаційних відносин або його посадовій особі.

  Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

  Інформація на запит контролюючого органу надається Національним банком України, іншими банками безоплатно у порядку і обсягах, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

  Порядок отримання інформації контролюючими органами за їх письмовим запитом визначається Кабінетом Міністрів України.

  73.4. Інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків надається в обсягах більших, ніж передбачені пунктом 73.3 цієї статті, банками та іншими фінансовими установами контролюючим органам за рішенням суду. Для отримання такої інформації контролюючий орган звертається до суду.

  73.5. З метою отримання податкової інформації контролюючі органи мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платника податків та даних щодо неприбуткових організацій, визначених пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу.

  {Абзац перший пункту 73.5 статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом № 652-VIII від 17.07.2015}

  Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється контролюючими органами з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків, у тому числі між платником податку та неприбутковими організаціями, визначеними пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу.

  {Абзац другий пункту 73.5 статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом № 652-VIII від 17.07.2015}

  Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка надається суб'єкту господарювання у десятиденний термін.

  Згорнути:
 • +Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації

  74.1. Податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів.

  Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання інформації визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

  {Абзац другий пункту 74.1 статті 74 із змінами, внесеними згідно з Законом № 5083-VI від 05.07.2012}

  74.2. Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань.

   

  Згорнути: