Про коди бюджетної класифікації, за якими сплачуються суми штрафних (фінансових) санкцій та пені Розділ: Повідомлення та нагадування