Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Рекомендації щодо підготовки документів, які мають подавати інститути громадянського суспільства (далі – ІГС) для участі в установчих зборах для формування складу Громадської ради при Державній фіскальній службі України

04.09.2014 -

Для підтвердження участі в установчих зборах ІГС подають до Ініціативної групи заяву, складену в довільній формі та підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. Доцільно, щоб заява містила низку обов’язкових реквізитів, зокрема:

• повне найменування інституту громадянського суспільства (відповідно до реєстраційних документів);

• найменування Ініціативної групи – отримувача заяви;

• прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, уповноваженої представляти інститут громадянського суспільства на установчих зборах;

• перелік додатків до заяви;

• контактні дані інституту громадянського суспільства;

• дату складання заяви;

• підпис особи, що має право на вчинення дій від імені ІГС;

• згоду ІГС на оприлюднення наданої інформації у зв’язку з його участю в установчих зборах.

Увага!

З метою повноцінного забезпечення права ІГС номінувати своїх представників на членство в Громадській раді при Державній фіскальній службі України ініціативна група буде вважати всіх зареєстрованих уповноважених представників ІГС кандидатами на членство в Громадській раді.

Приклади документів, що подаються ІГС для участі в установчих зборах для формування Громадської ради, наведено у додатках  1 – 5.

Слід врахувати, що постанова КМУ від 3 листопада 2010 року № 996 (далі – Постанова № 996) не містить жодних обмежень участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства, виходячи з їх територіальних ознак, статутних завдань; організаційно-правових форм чи попереднього досвіду роботи. Це означає, що, приміром, на участь у складі Громадської ради при Державній фіскальній службі України одночасно можуть претендувати представники як інститутів громадянського суспільства з Всеукраїнським статусом, так і об’єднання громадян, легалізованих в одному з районних центрів України.

Разом із заявою ІГС повинні подати визначений Постановою № 996 перелік додатків, які є обов’язковими, а саме:

• рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності). Рішенням може бути наказ керівника ІГС, протокол ради (правління) ІГС або протокол конференції (загальних зборів) ІГС, що визначається установчими документами (статутом, положенням, установчим договором тощо) інституту громадянського суспільства. Зразок протоколу засідання правління ІГС наведено у додатку 2;

• біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства.

Інформація, наведена у ній, повинна розкривати основні ділові та професійні якості делегата для участі в установчих зборах, контактні дані (адреса для листування, телефон, електронна адреса). Зразок біографічної довідки наведено у додатку 3;

• копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, рішення про внесення до реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості, свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян, свідоцтво про державну реєстрацію благодійної організації, витяг із книги обліку громадських організацій, що ведеться органом, який здійснює легалізацію, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи тощо);

• інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства упродовж останніх двох років.

Документ повинен висвітлювати основні результати та досягнення інституту громадянського суспільства у вигляді конкретних заходів, документальних напрацювань тощо та не має дублювати частину статуту ІГС, а також містити його контактні дані (адреса для листування, телефон, електронна адреса). Зразок звіту про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років наведено у                 додатку 4. 

Прийом заявок від інститутів громадянського суспільства.

Ініціативна група здійснює прийом заявок та визначеного постановою КМУ № 996 пакета документів (а за потреби і додаткових документів, відповідно до встановленого переліку – зразки додаються) з моменту оголошення дати установчих зборів. Прийом документів здійснюється як шляхом їх особистого надання (нарочно), так і поштою.

*Електронною поштою документи не приймаються!

Звертаємо увагу, що відповідальною особою за організацію прийому пакетів установлених документів є Скупова Т.В. – начальник відділу Інформаційно-комунікаційного департаменту ДФС України.

Звертаємо увагу, що прийом документів фіксується у Журналі реєстрацій документів від інститутів громадянського суспільства.

З метою забезпечення прозорості процесу прийому документів від зацікавлених ІГС останнім доцільно бути присутнім під час подачі документів та підтверджувати власним підписом передачу документів.

Упродовж усього періоду прийому реєстраційних документів зацікавлені особи та організації мають безперешкодний доступ до місця прийому документів, а також можуть отримати консультативні послуги щодо порядку прийому та оформлення документів.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства. Членство у Громадській раді є індивідуальним.

Звертаємо увагу: прийом документів від ІГС припиняється за 10 календарних днів до дати проведення установчих зборів. Отже, останній день –  26 вересня 2014 року (включно). 

Додаткові матеріали