Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Положення про Громадську раду при Державній податковій службі України

ПОГОДЖЕНО

Голова ДПС України

____О.В. Клименко

„12” грудня 2011 р.  

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Державній податковій службі України

1. Загальні положення

1.1. Громадська рада при Державній податковій службі України (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, який утворюється при Державній податковій службі України (далі – ДПС України) з метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю ДПС України, налагодження ефективної взаємодії ДПС України з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, ДПС України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №996, цим Положенням та Регламентом.

2. Основні завдання та функції Громадської ради

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:

2.1.1. сприяння реформуванню державної податкової служби України відповідно до світових вимог і стандартів.

2.1.2. створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2.1.3. здійснення громадського контролю за діяльністю органів податкової служби;

2.1.4. сприяння врахуванню ДПС України громадської думки  у процесі діяльності;

2.1.5. сприяння поліпшенню якості обслуговування податковою службою платників податків та налагодження партнерських відносин;

2.1.6. надання ДПС України інформації про результати громадських слухань (інших форм відображення громадської думки) щодо діяльності державної податкової служби України та реалізації проекту „Модернізація державної податкової служби України – 1” (далі – Проект);

2.1.7. взаємодія з наглядовою радою з питань реалізації Проекту.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. готує та подає ДПС України пропозиції до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2.2.2. готує та подає ДПС України пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

2.2.3. подає ДПС України обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері оподаткування, удосконалення роботи ДПС України;

2.2.4. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, у тому числі з питань оподаткування;

2.2.5. здійснює громадський контроль за врахуванням ДПС України пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

2.2.6. інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті ДПС України та в інший прийнятний спосіб відповідно до чинного законодавства України;

2.2.7. збирає, узагальнює та подає ДПС України інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення та стосуються сфери оподаткування;

2.2.8. готує пропозиції ДПС України щодо реформування державної податкової служби України;

2.2.9. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань реформування державної податкової служби України відповідно до світових вимог та стандартів;

2.2.10. інформує про результати громадських слухань (інших форм відображення громадської думки) щодо діяльності державної податкової служби України

2.2.11. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

3. Повноваження Громадської ради

3.1. Громадська рада має право:

3.1.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комісії, експертні, робочі групи тощо);

3.1.2. отримувати в установленому законодавством України порядку від ДПС України інформацію, необхідну для виконання визначених цим Положенням завдань;

3.1.3. узагальнювати та аналізувати отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції та зауваження з питань реалізації податкової політики і подавати в установленому законодавством України порядку ДПС України таку інформацію;

3.1.4. узагальнювати та аналізувати дані про результати проведення консультацій з громадськістю, що надійшли від громадських рад при ДПС в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

3.1.5. обговорювати програми та звіти про діяльність ДПС України, розглядати проекти документів, що стосуються податкових питань (у т.ч. прав платників податків);

3.1.6. інформувати у встановленому чинним законодавством України громадськість, зокрема через засоби масової інформації та електронну мережу Інтернет, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

3.1.7. залучати до роботи Громадської ради працівників (за згодою їх керівників) органів ДПС України, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців;

3.1.8. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

3.1.9. отримувати у встановленому законодавством України порядку від ДПС України проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

3.1.10. члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена  ДПС України. 

4. Склад Громадської ради

4.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

4.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

4.3. Строк повноважень складу Громадської ради – 2 роки.

4.4. Персональний склад Громадської ради на дворічний строк затверджується наказом ДПС України за поданням голови Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

4.5. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

4.6. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

4.7. Для формування нового складу Громадської ради при ДПС України вже утворена Громадська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради.

4.8. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та ДПС України. До складу ініціативної групи може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

4.9. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів ДПС України в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

4.10. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (копії статуту/положення, свідоцтва про реєстрацію або документа про легалізацію);

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

4.11. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що ДПС України повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

4.12. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при ДПС України до проведення установчих зборів.

4.13. Відомості про склад Громадської ради ДПС України оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб відповідно до чинного законодавства України.

4.14. Зміни до персонального складу Громадської ради вносяться наказом Голови ДПС України, за поданням Голови Громадської ради.  

4.15. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради відповідної заяви.

4.16. Припинення членства у раді здійснюється за рішенням Громадської ради на черговому засіданні за поданням Голови Громадської ради у відповідності до пункту 4.16. 

5. Керівництво Громадської ради

5.1. Громадську раду очолює голова (член Громадської ради при ДПС України), який обирається її членами терміном на два роки.

5.2. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

скликає  та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях Колегії ДПС України.

5.3. Голова має заступника, який обирається на засіданні Громадської ради за поданням Голови Громадської ради.

6. Діяльність  Громадської ради

6.1. Положення про Громадську раду погоджується з ДПС України та схвалюється на її засіданні.

6.2. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану роботи, який затверджується головою Громадської ради.

6.3. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал;  позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою Голови, або однієї третини загального складу її членів.

6.4. Засідання Громадської ради  проводяться відкрито.

6.5. У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник ДПС України.

6.6. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

6.7. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше  половини членів.

6.8. Члени ради беруть участь у засіданні особисто, або його представник по довіреності у відповідності до законодавства.

6.9. Рішення Громадської ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Громадської ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6.10. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду ДПС України.

6.11. За результатами засідання Громадської ради складається протокол, який підписують Голова та секретар Громадської ради.

6.12. Рішення ДПС України, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті ДПС України та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

6.13. Громадська рада інформує ДПС України та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці „Громадська рада” на офіційномувеб-сайті ДПС України та оприлюднення в інший прийнятний спосіб: положення про Громадську раду, план роботи, керівний склад, прийняті рішення,  щорічні звіти про її роботу.

7. Організаційне забезпечення роботи  Громадської ради

7.1. ДПС України створює необхідні умови для роботи  та проведення засідань Громадської ради.

7.2. Функції секретаря Громадської ради виконує працівник підрозділу ДПС, відповідальний за зв’язки з громадськістю і ЗМІ.

7.3. Для організаційного забезпечення роботи Громадської ради може утворюватися робочий орган – Секретаріат, порядок роботи якого визначається регламентом. Керівника Секретаріату Громадської ради призначає Голова Громадської ради.

7.4. Забезпечення Секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює ДПС України.

         Голова Громадської ради при ДПС України                Я.В. Романчук