Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

План роботи Громадської ради при Державній фіскальній службі України на 2015 рік

23.06.2015

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Результат виконання

1

2

3

4

Громадська рада при Державній фіскальній службі України

1.

Засідання Громадської ради при ДФС України

19.03.2015

18.06.2015

17.09.2015

17.12.2015

модернізація податкового та митного законодавства;

оперативне реагування на проблемні питання суб’єктів господарювання та громадськості

2.

Участь у селекторній нараді з представниками громадських рад при Головних управліннях ДФС України

не рідше

1 разу в квартал

з’ясування існуючих проблем у сфері діяльності суб’єктів господарювання та громадськості, пов’язаних з діяльністю органів ДФС усіх рівнів;

обмін думками;

узагальнення пропозицій щодо удосконалення норм чинного податкового та митного законодавства України;

пошук можливих шляхів щодо викорінення проявів корупції тощо

3.

Участь в селекторних нарадах Державної фіскальної служби України

за згодою керівництва ДФС України

надання пропозицій щодо удосконалення діяльності служби;

інформування про існуючі проблеми суб’єктів господарювання з метою усунення можливих порушень у сферах діяльності органів ДФС усіх рівнів

4.

Опрацювання проектів нормативно-правових актів, оприлюднених на офіційному веб-порталі ДФС, та надання пропозицій ДФС України

 

здійснення експертно-аналітичної роботи

удосконалення норм чинного податкового законодавства України

Комітет з податкової політики Громадської ради при ДФС України

1.

Моніторинг та надання пропозицій до Плану діяльності Державної фіскальної служби України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2015 рік

постійно

удосконалення норм чинного податкового законодавства України

2.

Моніторинг та надання пропозицій до План-графіку здійснення заходів із відстеження результативності регуляторних актів структурними підрозділами Міндоходів (наказ Міндоходів від 04.03.2014 №174).

постійно

удосконалення норм чинного податкового законодавства України

3.

Узгодження проблемних питань адміністрування податків та неподаткових платежів шляхом взяття участі в опрацюванні проектів узагальнюючих податкових роз’яснень в ДФС України

постійно

удосконалення норм чинного податкового законодавства України

4.

Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України для надання ДФС України, у разі необхідності – Мінфіну

 

протягом року

удосконалення норм чинного податкового законодавства України

5.

Аналіз проектів нормативно-правових актів з питань податкового законодавства,  проведення громадської експертизи законопроектів та інших проектів нормативно-правових актів, шляхом підготовки відповідних пропозицій,  надання експертних висновків

постійно

удосконалення норм чинного податкового законодавства України

6.

Ініціювання проведення громадських слухань щодо реформування податкової системи та удосконалення податкового законодавства та участь у них

протягом року

удосконалення норм чинного податкового законодавства України

7.

Участь в інформаційних заходах з популяризації роботи Комітету шляхом висвітлення проблемних питань у пресі, підготовки статей, виступів та інтерв’ю у ЗМІ

протягом року

широке інформування громадськості та бізнес-спільноти про вжиті заходи Громадської ради щодо вирішення актуальних питань у сфері оподаткування

8.

Проведення „круглих столів”, форумів, конференцій та інших заходів з актуальних питань у сфері  оподаткування

протягом року

обговорення з фахівцями ДФС України актуальних питань у сфері оподаткування з метою пошуку шляхів врегулювання спірних питань

9.

Розгляд звернень платників податків, інститутів громадянського суспільства
(у межах повноважень Громадської ради при ДФС України) щодо актуальних питань у сфері оподаткування

протягом року

 

врегулювання спірних питань

10.

Аналітична робота стосовно удосконалення законодавчих норм з питань декларування, сплати податків і зборів на підставі наданої ДФС України узагальненої інформації щодо стану відшкодування ПДВ та відпрацювання „податкових ям”

протягом року

удосконалення норм чинного податкового законодавства України

11.

Проведення спільних консультацій з ДФС України з актуальних питань у сфері оподаткування шляхом створення робочих груп.

Сприяння впровадженню електронних сервісів (зокрема, „Електронного кабінету”), Популяризація роботи сервісу „Пульс податкової”, інших електронних сервісів та реєстрів платників податків (зокрема, які мають заборгованість перед бюджетом та ін.) у рамках боротьби з „податковими ямами”

протягом року

удосконалення норм чинного податкового законодавства України;

 

 

 

формування культури сумлінного платника податків

Комітет з питань митної політики Громадської ради при ДФС України

Розділ І.

 Організаційні питання

1.1.

Проведення засідання Комітету з питань митної політики, підкомітетів та робочих груп Комітету

щомісячно

удосконалення митного законодавства;

оперативне реагування на проблемні питання суб’єктів господарювання та громадськості

1.2.

Проведення виїзних засідань Комітету з розгляду проблемних  питань у регіонах за участі представників бізнесу, науковців та громадських рад при ГУ ДФС

протягом року

 

оперативне реагування на проблемні питання суб’єктів господарювання та громадськості

1.3.

Створення телефонної „гарячої лінії” із залученням представників департаментів з митних питань з метою оперативного реагування на проблемні питання у сфері митної справи

січень

2015 року

 

оперативне реагування на проблемні питання суб’єктів господарювання та громадськості

1.4.

Проведення спільних засідань з Комітетами Громадської ради при ДФС України, іншими Громадськими радами з метою наближення митного законодавства до вимог Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом

 

 

 

протягом року

 

 

 

удосконалення митного законодавства

1.5.

Участь у роботі Громадської колегії при  Комітеті ВРУ з питань податкової та митної політики, Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України

 

 

протягом  року

 

 

удосконалення митного законодавства

1.6.

Оприлюднення на офіційному веб-порталі ДФС України інформації про діяльність Комітету, прийнятих рішень та хід їх виконання

протягом року

 

інформування широкого загалу громадськості та суб’єктів господарювання з метою їх обізнаності про діяльність Комітету

1.7.

Звіт про роботу підкомітетів та робочих груп

щоквартально

 

підбиття підсумків роботи

1.8.

Звіт про роботу Комітету

1 раз у півріччя

підбиття підсумків роботи

Розділ II.

Заходи громадського контролю за діяльністю ДФС України з питань митної справи

 

2.1.

Розгляд скарг та звернень суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з митних питань, що надійшли до Громадської ради при ДФС України

протягом року

 

 

 

виявлення проблемних питань

 

2.2.

Проведення аналізу результатів розгляду скарг суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (з митних питань) органами ДФС

протягом року

 

 

моніторинг результатів діяльності органів ДФС

 

 

2.3.

Моніторинг, систематизація найбільш поширених порушень посадовими особами ДФС України митного законодавства та інформування керівників фіскальної служби про виявлені факти

постійно

 

 

 

моніторинг результатів діяльності органів ДФС

 

 

2.4.

Здійснення громадського контролю за врахуванням пропозицій та зауважень, напрацьованих Комітетом

постійно

 

моніторинг результатів діяльності органів ДФС

 

 

2.5.

Розміщення інформації на веб-порталі ДФС України щодо надісланих до Громадської ради при ДФС України скарг, звернень та пропозицій громадськості з питань митної справи

по мірі

надходження

 

 

інформування громадськості та бізнес-спільноти про результати діяльності Комітету

 

2.6.

Узагальнення судової практики з розгляду справ щодо скарг на дії/бездіяльність працівників ДФС України з митних питань

щоквартально

 

 

виявлення проблемних питань

 

2.7.

Проведення опитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою вивчення громадської думки щодо діяльності Громадської ради при ДФС України та Державної фіскальної служби України з митних питань

грудень

2015 року

 

 

 

 

виявлення проблемних питань

 

Розділ ІІІ.

Заходи, щодо нормотворчої діяльності

 

3.1

Моніторинг та аналіз проектів нормативно- правових актів з питань митної справи, щодо їх відповідності нормам, запровадженим Угодою про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом

 

протягом року

 

 

 

 

удосконалення митного законодавства

 

3.2

Опрацювання рекомендацій митних брокерів щодо запровадження інституту уповноваженого економічного оператора (УЕО)

лютий

2015 року

 

 

удосконалення митного законодавства

 

3.3

Опрацювання пропозицій щодо запровадження дієвого механізму пост-аудит контролю

березень

2015 року

 

удосконалення митного законодавства

 

3.4

  Моніторинг та обговорення нормативної бази пов’язаної з роботою митних брокерів.

  Підготовка  пропозицій до нормативних актів, що регулюють господарську діяльність підприємств, які надають послуги, пов’язані з митним оформленням

 

 

 

 

січень – лютий 2015 року

 

 

 

удосконалення митного законодавства

 

3.5

Моніторинг та аналіз проблемних питань, що виникають у суб’єктів господарювання України у правовідносинах з АР Крим:

- повернення обладнання без сплати податків, яке знаходиться на балансі підприємства;

- застосування режимів тимчасового ввезення/вивезення; переробки, ремонту;

- застосування сертифікату походження У-1

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

врегулювання спірних питань

 

Розділ IV.

Окремі питання перевезень та перевізників

 

4.1

Врегулювання процедури видачі та оформлення свідоцтва про допущення дорожного транспортного засобу до перевезень під митними печатками та пломбами

 

січень

2015 року

врегулюванні митних процедур

 

4.2

Участь у врегулюванні процедури щодо перевезень деяких алкогольних напоїв та тютюну територією України за системою МДП

 

лютий

2015 року

врегулюванні митних процедур

 

4.3

Надання пропозицій до технологічної схеми:  „Рекомендованої процедури вивозу контейнерів з морських портів України та контролю їх вагових параметрів”

 

березень

2015 року

збільшення пропускної здатності портів

 

4.4

Опрацювання проблеми щодо використання вагових комплексів та проведення їх повірки та облаштування під’їзних шляхів до них в пунктах пропуску через митний кордон України

 

лютий

2015 року

удосконалення системи аналізу ризиків та зменшення кількості зауважень щодо діючої системи

 

4.5

Розгляд поточного стану виконання митними органами контрольних функцій  у пунктах пропуску на митному кордоні України при ввезенні та транзиті товарів різними видами транспорту (виїздне засідання у пункті пропуску)

травень

 2015 року

зменшення кількості контролюючих органів у пунктах пропуску

 

4.6

Надання пропозицій щодо забезпечення, відповідно до ст. 360 Митного кодексу України першочергового здійснення митного контролю транспортних засобів, що переміщують небезпечні вантажі, живих тварин, товарів, що швидко псуються в міжнародних автомобільних пунктах пропуску

 

вересень

2015 року

прискорення переміщення вантажів

 

Комітет з питань запобігання та протидії корупції, контрабанді та з питань діяльності органів фінансових розслідувань і податкової міліції Громадської ради при Державній фіскальній службі України

 

1. 

Проведення засідання Комітету, підкомітетів та робочих груп Комітету

щомісячно

 

 

2. 

Громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів з податкових питань

постійно

усунення корупціогенного фактору у проектах нормативно-правових актів

 

3. 

Громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів з митних питань

постійно

усунення корупціогенного фактору у проектах нормативно-правових актів

 

4. 

Прийом громадян у межах повноважень Комітету

щотижня

забезпечення реалізації прав громадян

 

5. 

Розгляд звернень громадян та представників юридичних осіб у межах повноважень Комітету

постійно

забезпечення реалізації прав громадян і юридичних осіб

 

6. 

Підготовка та розміщення статей у ЗМІ, виступи на телебаченні та радіо у межах повноважень Комітету

постійно

роз’яснення законодавства та практики його застосування громадянам і юридичним особам, інформування про діяльність Комітету

 

7. 

Науково-дослідна робота:

- вивчення досвіду країн ЄС та світу щодо діяльності органів фінансової поліції і фінансових розслідувань;

- вивчення досвіду країн Східної Європи з питань люстрації;

- вивчення досвіду країн ЄС та світу щодо боротьби з корупцією у податковій, митній сфері та органах податкової міліції, фінансових розслідувань.

Підготовка звіту та його презентація

 

постійно

вивчення та запровадження в Україні найкращого Європейського та світового досвіду

 

8. 

Організація та проведення „круглого столу” за участі керівництва ДФС України, ГСУ фінансових розслідувань та представників громадськості: „Діяльність органів фінансових розслідувань Міндоходів за новим КПК України”. Напрями реформування системи слідчих органів України

I квартал

 2015 року

покращення взаємовідносин сумлінних платників податків та органів податкової міліції;

 

відповіді на запитання платників податків

 

9. 

Проведення семінарів з питань запобігання та протидії корупції в територіальних органах ДФС України

постійно

профілактика корупційних правопорушень в територіальних органах ДФС України

 

10. 

Участь у реалізації ДФС України Закону України „Про очищення влади”

постійно

забезпечення громадського контролю за процесом люстрації в органах ДФС

 

11. 

Сприяння органам ДФС України у боротьбі з контрабандою і порушенням митних правил

постійно

участь в усуненні правопорушень

 

До списку