Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

ПРОТОКОЛ №1 засідання Громадської ради при Державній фіскальній службі України

12.11.2014

Дата та час проведення: 04 листопада 2014 року, 10 год. 00 хв.

Місце проведення: Конгрес-хол ДФС України (м. Київ, Львівська площа, 8)

присутні від Державної фіскальної служби України:

Косарчук В.П. – директор Інформаційно-комунікаційного департаменту;

Хівренко І.О. – начальник управління комунікацій з громадськістю Інформаційно-комунікаційного департаменту;

Шашенков Я.О. – начальник відділу забезпечення єдиної політики щодо застосування правових актів з податкових та митних питань управління законопроектної та роз’яснювальної роботи Департаменту правової роботи;

Скупова Т.В. – начальник відділу взаємодії з інститутами громадянського суспільства управління комунікацій з громадськістю Інформаційно-комунікаційного департаменту;

присутні від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС):

145 членів Громадської ради при ДФС, з яких 19 – за довіреністю (список додається);

9 представника інших ІГС (список додається).

Модератор: Олексієнко Д.В. – координатор підготовки першого засідання Громадської ради при Державній фіскальній службі України

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Обрання головуючого на засіданні.

2. Обрання лічильної комісії засідання.

3. Обговорення та затвердження Положення про Громадську раду при ДФС України.

4. Обрання Голови Громадської ради при ДФС України.

5. Обрання заступника (заступників) Голови Громадської ради при ДФС України.

6. Обрання Секретаря Громадської ради при ДФС України.

7. Обговорення пропозицій щодо кількості та назв комітетів Громадської ради при ДФС України.

8. Формування комітетів шляхом подання персональних заяв.

9. Створення робочої групи з розробки Регламенту Громадської ради при ДФС України

10. Розгляд заяв інститутів громадянського суспільства щодо вступу до Громадської ради при ДФС України.

 

Кворум є.

З питання 1 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Олексієнка Д.В., який привітав присутніх, оголосив кількість учасників заходу, Порядок денний, та запропонував свою кандидатуру головуючим на засіданні до моменту обрання Голови громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

1) щодо затвердження порядку денного:

„за”– 145;

„проти” – 0;

„утримались” – 0

 

Рішення прийнято;

 

2) щодо обрання головуючим на засіданні Олексієнка Д.В.:

„за” – 144;

„проти” – 1;

„утримались” – 0

 

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок денний засідання.

2. Обрати головуючим на засіданні Олексієнка Д.В.

З питання 2 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Олексієнка Д.В., який запропонував сформувати лічильну комісію з 9 осіб: Проніну В.І., Благодира О.С., Несходовського І.С., Єфімчука О.М., Трусова С.І., Чорного В.І., Лосенка В.А., Юрчика С.В., Голубка Я.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

1) щодо обрання лічильної комісії у кількості 9 осіб та включення до її складу Проніну В.І., Благодира О.С., Несходовського І.С., Єфімчука О.М., Трусова С.І., Чорного В.І., Лосенка В.А., Юрчика С.В., Голубка Я.В.:

„за” – 145;

„проти” – 0;

„утримались” – 0

 

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у кількості 9 осіб та включити до її складу:  Проніну В.І., Благодира О.С., Несходовського І.С., Єфімчука О.М., Трусова С.І., Чорного В.І., Лосенка В.А., Юрчика С.В., Голубка Я.В.

2) головою лічильної комісії обрати Чорного В.І., секретарем – Несходовського І.С.

 

З питання 3 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Дроговоз Ю.С., яка ознайомила з основними нормами проекту Положення про Громадську раду при ДФС України (далі – проект Положення), підготовленого робочою групою та прокоментувала пропозиції та зауваження Державної фіскальної служби України до проекту Положення.

ВИСТУПИЛИ:

Луговець В.А., Хмільовський В.М., Лісковський С.Ф., Олексієнко Д.В., Потапенко В.І., Платонов О.І., Шишко А.С, Бричко О.С., Ізовіт Т.Л., Волков Е.К., Трусов С.І., Шашенков Я.О., Скринник А.П. та інші.

ГОЛОСУВАЛИ:

1) щодо схвалення (прийняття у цілому) Положення про Громадську раду при Державній фіскальній службі України та надання робочій групі (з числа членів Громадської ради) повноважень щодо доопрацювання Положення шляхом підготовки додаткових пропозицій до нього:

„за” – 110;

„проти” – 18;

„утримались” – 17.

 

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити Положення про Громадську раду при ДФС України.

2. Надати повноваження робочій групі (з числа членів Громадської ради) щодо доопрацювання Положення шляхом підготовки додаткових пропозицій до нього.

 

З питання 4 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Платонова О.І., який запропонував членам Громадської ради визначитися щодо форми проведення обрання Голови Громадської ради (таємним або відкритим голосуванням), а також оголосив кандидатури на посаду Голови Громадської ради та запросив до виступу кожного із кандидатів.

 

Список запропонованих кандидатур на посаду Голови Громадської ради при ДФС:

1. Олексієнко Д.В.;

2. Рачук О.О.;

3. Ковтун Т.І.;

4. Скринник А.П. (із подальшим зняттям своєї кандидатури на користь Олексієнка Д.В.);

5. Дроговоз Ю.С.;

6. Хмільовський В.М. (із подальшим зняттям своєї кандидатури);

7. Юровський Д.Б.

ВИСТУПИЛИ:

Кандидати на посаду Голови Громадської ради: Олексієнко Д.В., Рачук О.О., Ковтун Т.І., Скринник А.П., Дроговоз Ю.С., Хмільовський В.М., Юровський Д.Б.

 

В обговоренні взяли участь: Чумак О.В., Вдовіна Г.В., Зацерковна Т.М., Волков Е.К., Ходаковський П.В., Луговець В.А., Книш О.В., Онищенко Л.А., Чорний В.І., Оліфер Г.І., Потапенко В.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

1) щодо проведення таємного голосування за кандидатуру Голови Громадської ради:

„за” – 18;

„проти” – 126;

„утримались” – 1.

 

Рішення не прийнято;

 

2) щодо проведення відкритого рейтингового голосування за кандидатуру Голови Громадської ради:

„за” – 127;

„проти” – 13;

„утримались” – 5.

 

Рішення прийнято;

 

3) щодо проведення обговорення кандидатур на посаду Голови Громадської ради:

„за” – 7;

„проти” – 136;

„утримались” – 2.

 

Рішення не прийнято;

 

4) щодо обрання Голови Громадської ради (шляхом відкритого рейтингового голосування):

за Олексієнка Д.В. – 78;

за Рачука О.О. – 9;

за Ковтун Т.І. – 4;

за Дроговоз Ю.С. – 66;

за Юровського Д.Б. – 16;

 

5) щодо затвердження результатів голосування щодо обрання Голови Громадської ради при ДФС:

„за” – 144;

„проти” – 0;

„утримались” – 1.

 

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Голову Громадської ради шляхом проведення відкритого рейтингового голосування.

2. Обрати Головою Громадської ради Олексієнка Д.В.

З питання 5 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Олексієнка Д.В., який запропонував обрати трьох заступників Голови Громадської ради та висунув на зазначені посади кандидатури Дроговоз Ю.С., Платонова О.І. та Харенка М.В.

ВИСТУПИЛИ:

Оліфер Г.І., Луговець В.А., Потапенко В.І., Ковтун Т.І., Хмільовський В.М., Харенко М.В., Зацерковна Т.М., Платонов О.І., Третьякова Г.М. та інші.

ГОЛОСУВАЛИ:

1) щодо обрання трьох заступників Голови Громадської ради:

„за” – 127;

„проти” – 6;

„утримались” – 12.

 

Рішення прийнято;

 

2) щодо обрання заступником Голови Громадської ради за напрямом податкової політики  Дроговоз Ю.С.:

„за” – 143;

„проти” – 0;

„утримались” – 2.

 

Рішення прийнято;

 

3) щодо обрання заступником Голови Громадської ради за напрямом митної політики Платонова О.І.:

„за” – 138;

„проти” – 2;

„утримались” – 5.

 

Рішення прийнято;

 

4) щодо обрання заступником Голови Громадської ради за напрямом запобігання та протидії корупції Харенка М.В.:

„за” – 62;

„проти” – 17;

„утримались” – 25;

не голосували – 34.

 

Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати заступниками Голови Громадської ради Дроговоз Ю.С. (за напрямом податкової політики) та Платонова О.І. (за напрямом митної політики).

З питання 6 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Олексієнка Д.В., який запропонував на посаду секретаря Громадської ради кандидатуру Косарчука В.П. – директора Інформаційно-комунікаційного департаменту Державної фіскальної служби України.

ВИСТУПИЛИ:

Косарчук В.П., Потапова Н.В. та інші.

ГОЛОСУВАЛИ:

1) щодо обрання секретарем Громадської ради Косарчука В.П.:

„за” – 138;

„проти” – 2;

„утримались” – 6.

 

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати секретарем Громадської ради Косарчука В.П.

З питань 7 та 8 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Олексієнка Д.В., який оголосив пропозиції членів Громадської ради щодо створення комітетів Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:

Шматко О.Ю., Фомічов А.В., Волков Е.К., Несходовський І.С., Шевцова Т.С., Чорний В.І., Благодир О.С. та інші.

ГОЛОСУВАЛИ:

1) щодо створення трьох комітетів: 1) з питань податкової політики; 2) з питань митної політики; 3) з питань запобігання та протидії корупції, контрабанді та з питань діяльності органів фінансових розслідувань та податкової міліції:

„за” – 145;

„проти” – 0;

„утримались” – 0.

 

Рішення прийнято;

 

2) щодо створення Експертно-апеляційного комітету:

„за” – 60.

 

Рішення не прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Створити комітети Громадської ради:

1) з питань податкової політики;

2) з питань митної політики;

3) з питань запобігання та протидії корупції, контрабанді та з питань діяльності органів фінансових розслідувань та податкової міліції.

 

2. Створити Експертно-апеляційний комітет у разі надходження заяв щонайменше 20% членів Громадської ради.

З питання 9 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Олексієнка Д.В., який запропонував створити робочу групу з розробки Регламенту Громадської ради при ДФС України.

ГОЛОСУВАЛИ:

1) щодо створення робочої групи з розробки Регламенту Громадської ради при ДФС України:

„за” – 145;

„проти” – 0;

„утримались” – 0.

 

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Створити робочу групу з розробки Регламенту Громадської ради при ДФС України.

З питання 10 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Олексієнка Д.В., який оголосив список представників інститутів громадянського суспільства, якими було надано заяви на членство у Громадській раді при ДФС України або готовність роботи у якості експертів.

 

ВИСТУПИЛИ:

Ізовіт Т.Л., Косарчук В.П., Скупова Т.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

1) за включення до складу експертів Громадської ради Левчука М.О. (громадська організація „Центр стратегічних розробок”), Іванова М.Б. (Міжнародна благодійна організація „Українська ліга благодійників"), Степового О.Г. (газета „Все про бухгалтерський облік”), Петрович В.В. (Асоціація „Телекомунікаційна палата України”), Паламар І.О. (Асоціація тваринників України), Слобожана О.В. (Асоціація міст України), Зінькової Г.О. (ТОВ „Старлайт медіа”), Богатирчук О.В. (Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців „Федерація роботодавців автомобільної галузі”), Косточкіної О.А. (Незалежна асоціація банків України):

„за” – 145;

„проти” – 0;

„утримались” – 0.

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Залучити до діяльності Громадської ради та її робочих органів у якості експертів таких представників ІГС:

1) Левчук М.О. (громадська організація „Центр стратегічних розробок”);

2) Іванов М.Б. (Міжнародна благодійна організація „Українська ліга благодійників”);

3) Степовий О.Г. (газета „Все про бухгалтерський облік”);

4) Петрович В.В. (Асоціація „Телекомунікаційна палата України”);

5) Паламар І.О. (Асоціація тваринників України);

6) Слобожан О.В. (Асоціація міст України);

7) Зінькова Г.О. (ТОВ „Старлайт медіа”);

8) Богатирчук О.В. (Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців „Федерація роботодавців автомобільної галузі”);

9) Косточкіна О.А. (Незалежна асоціація банків України).

 

Олексієнко Д.В. підбив підсумки першого засідання Громадської ради та оголосив про його закриття.

 

 

Голова                                                           Д.В. Олексієнко

Секретар                                                          В.П. Косарчук