Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

ПРОТОКОЛ №9 засідання Громадської ради при Державній фіскальній службі України

22.12.2015

Дата та час проведення: 17 грудня 2015 року, 11 год. 00 хв. 

Місце проведення: м. Київ, Львівська пл., 8, конгрес-хол 

Присутні від Державної фіскальної служби України

Доманський О.В. – в.о. директора Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування;

Давидюк В.М. – заступник начальника Головного управління – начальник управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного оперативного управління;

Бескидевич С.А. – заступник начальника управління податку на прибуток підприємств Департаменту оподаткування юридичних осіб;

Артеменко А.М. – заступник директора Департаменту комунікацій – начальник управління інформаційної політики;

Хівренко І.О. – начальник управління комунікацій з громадськістю Департаменту комунікацій;

Романюта А.Ф. – начальник відділу взаємодії з інститутами громадянського суспільства управління комунікацій з громадськістю Департаменту комунікацій;

Почінова М.А. – головний державний інспектор відділу взаємодії з інститутами громадянського суспільства управління комунікацій з громадськістю Департаменту комунікацій;

Дзюбенко В.Б. – головний державний ревізор-інспектор організаційно-методичного відділу управління координації роботи Організаційно-розпорядчого департаменту.

від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС):

80 членів Громадської ради при ДФС, з яких 25 – за довіреністю (список додається);

7 експертів Громадської ради;

6 представників громадських рад при територіальних органах ДФС;

4 представника інших ІГС. 

Модератор: Олексієнко Д.В. – голова Громадської ради при Державній фіскальній службі України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Затвердження звернення Громадської ради при ДФС України до Президента України та Голови Верховної Ради України щодо оцінки діяльності Уряду України (доповідач – Олексієнко Д.В., голова Громадської ради при ДФС України);

2. Звіт Правління Громадської ради про роботу між засіданнями Громадської ради (доповідачі – Олексієнко Д.В., голова Громадської ради при ДФС України, голови комітетів);

3. Розгляд Меморандуму про Податковий кодекс (доповідач – Козак Т.М., член Громадської ради при ДФС України).

4. Питання виключення членів Громадської ради з її складу  (доповідач – Олексієнко Д.В., голова Громадської ради при ДФС України).

5. Різне.

Кворум є.

 

СЛУХАЛИ:

Олексієнка Д.В., який привітав присутніх, оголосив кількість учасників заходу та зазначив про наявність кворуму. Звернув увагу, що проектом порядку денного передбачено п’ять питань та озвучив їх.

 

Оголосив пропозиції, які надійшли до проекту порядку денного від:

Козака Т.М. щодо розгляду Меморандуму (законопроект № 3357 від 26.10.2015 „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації”);

Луговця В.А. щодо Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Поставив на голосування питання включення до порядку денного зазначених пропозицій, змінивши при цьому порядок розгляду питань порядку денного, а саме: питання Козака Т.М. розглянути у п. 3, а питання Луговця В.А. – у пункті 5 „Різне”.

Запропонував, у зв’язку з відсутністю на початку засідання Голови ДФС України Насірова Р.М. перенести розгляд п. 1 порядку денного щодо діяльності ДФС України моменту його присутності на засіданні. Запросив проголосувати за озвучені пропозиції.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 80;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0.

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Затвердити Порядок денний засідання з урахуванням запропонованих змін.

 

З питання 1 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який проінформував, що на засіданні Правління Громадської ради 04.12.2015 прийнято рішення щодо взяття за основу підготовленого проекту звернення на ім’я Президента України та Голови Верховної Ради України щодо оцінки діяльності Уряду. Заступнику голови Громадської ради Дроговоз Ю.С. було доручено направити його електронною поштою членам Правління для опрацювання та підготовки остаточного тексту. Доопрацьоване звернення було направлено електронною поштою всім членам Громадської ради для надання пропозицій. На сьогоднішній день жодної пропозиції від членів Громадської ради не надійшло.

У зв’язку з цим головуючий запропонував присутнім висловитися із зазначеного питання у разі наявності  пропозицій.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Галенко І.В., який вніс пропозицію щодо підготовки іншого проекту звернення, оскільки запропонований текст не відповідає загальноприйнятій формі та запропонував змістовну частину звернення викласти у стислій формі на одну сторінку, а решту складових винести у додаток до звернення.

Кучинський Ю.Ф., який виступив проти такої пропозиції, з огляду на те, що час для надання пропозицій вичерпано, а усі бажаючи мали змогу та час ознайомитися зі змістом проекту та своєчасно надати пропозиції.

Олексієнко Д.В., який поставив на голосування питання щодо затвердження проекту звернення Громадської ради при ДФС України на ім’я Президента України та Голови Верховної Ради України щодо оцінки діяльності Уряду України (додається).

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 67;

„проти” – 2;

„утрималися” – 11.

 

Рішення прийнято. 

 

З питання 2 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який прозвітував про діяльність Правління Громадської ради. Зазначив, що з жовтня по грудень 2015 року було проведено 3 засідання, під час яких опрацьовано: 

організаційні питання щодо позачергового засідання Громадської ради (було доручено Вдовіній Г.В. зібрати підписи на підтримку проведення позачергового засідання Громадської ради);

результати перевірки ДФС України на предмет дотримання вимог Закону України „Про очищення влади” (направлено звернення Громадської ради на адресу Адміністрації Президента України, Міністерства юстиції України, Генеральної Прокуратури України, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України);

проект звернення щодо скликання засідання голів громадських рад при центральних органах виконавчої влади та направлено його на ім’я Прем’єр-міністра України  ;

пропозиції Марієна І.С. щодо підготовки та подання позову до Кабінету Міністрів України стосовно не проведення зустрічей
Прем’єр-міністра України з головами громадських рад при міністерствах та центральних органах виконавчої влади;

питання щодо переобрання голови та заступників голови Громадської ради, а також оновлення складу Правління Громадської ради та виключення окремих членів Громадської ради;

питання щодо законності проведення тестування працівників ДФС (підготовку проекту звернення до ДФС щодо правових підстав проведення тестування працівників ДФС доручено Юровському Д.Б.);

звернення Громадської ради щодо оцінки діяльності Уряду.

 

Також головуючий надав слово головам комітетів Громадської ради для доповіді щодо проведеної ними роботи упродовж звітного періоду.

 

Юровського Д.Б., який проінформував присутніх, що з липня 2015 року Комітетом з питань запобігання та протидії корупції, контрабанді та з питань діяльності органів фінансових розслідувань та податкової міліції Громадської ради при ДФС України проведено 4 засідання та 6 засідань підкомітетів зазначеного Комітету; розглянуто 31 звернення та направлено за належністю 53 висновки та інших документів.

Започатковано співпрацю з органами державної влади, установами, громадськими організаціями та об’єднаннями (Уповноваженим з питань підприємництва ДФС України, Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною фінансовою інспекцією України, Консультативною радою при Генеральній прокуратурі України тощо).

Звернув увагу, що Комітетом, який він очолює опрацьовано питання щодо проведеної Мін’юстом перевірки дотримання ДФС України виконання норм Закону України „Про очищення влади”, а саме: підготовлено висновок про наявність деяких порушень у діях окремих членів робочої групи з перевірки дотримання ДФС України виконання норм Закону України „Про очищення влади”, а також перевищення наданих їм повноважень. Зауважив, що до кінця 2015 року буде підготовлено остаточний звіт Комітету з цього питання.

 

Шевцову Т.С., яка запропонувала проголосувати за підготовлене Комітетом з питань податкової політики Громадської ради при ДФС України та прийняте на його засіданні 14.12.2015 Рішення стосовно:

визнання неприйнятним внесений Урядом законопроект № 3630 від 11.12.15 „Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні” (проект Закону податкової реформи від Міністерства фінансів);

підтримки положень законопроекту № 3357 від 26.10.2015 „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації” з урахуванням необхідності доопрацювання до другого читання та внесенням принципових правок;

необхідності офіційного звернення на ім’я Президента, Уряду та на адресу Верховної Ради з вимогами, окресленими у зазначеному Рішенні;

необхідності доручення Правлінню Громадської ради при ДФС України організувати роботу експертних груп із доопрацювання законопроектів  № 3422 від 06.11.2015 „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення неузгодженостей” та № 3357 від 26.10.2015 „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації”.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Ковтун Т.І., Богданова О.С. з пропозиціями та зауваженнями до законопроекту стосовно податкової реформи, підготовленого Міністерством фінансів України. 

Олексієнко Д.В. поставив на голосування питання щодо підтримки підготовленого Комітетом з питань податкової політики Громадської ради при ДФС України Рішення, прийнятого на його засіданні 14.12.2015 (додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 67;

„проти” – 5;

„утрималися” – 8.

 

Рішення прийнято.

 

Кучинський Ю.Ф., який проінформував присутніх, що Комітетом з питань митної справи Громадської ради при ДФС України за 2015 рік проведено 10 засідань. Зазначив, що не на всі підготовлені Комітетом фахові рекомендації та озвучені проблемні питання надаються відповіді, немає результатів розгляду питань працівниками митниць. З початку 2016 року буде підготовлено пропозиції щодо реформування підкомітетів Комітету. Також наголосив на необхідності захисту українських виробників та подальшої допомоги бізнес-середовищу.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Цонда І.В., яка повідомила про певні проблемні питання стосовно ненадходження поштою листів на юридичну адресу Громадської ради при ДФС України (м. Київ, Киянівський провулок, 2).

 

Галенко І.В., який зазначив деякі реалії економічного стану в країні та побажав Громадській раді при ДФС України у наступному році стати експертним середовищем.

 

Дильов І.Ю. (голова Громадської ради при Волинській ОДА), який запропонував Громадській раді при ДФС України проаналізувати результати своєї роботи, зокрема, скільки прийнято рекомендацій.

 

Олексієнко Д.В., який поставив на голосування інформацію стосовно діяльності Громадської ради при ДФС України та її комітетів взяти до відома.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 80;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0.

 

Рішення прийнято.

 

З питання 3 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який надав слово Козаку Т.М. щодо розгляду питання Меморандуму про Податковий кодекс.

 

Козак Т.М. зазначив, що 16.12.2015 на засіданні Громадської ради при Міністерстві фінансів України одноголосно підтримано Меморандум про Податковий кодекс та оголосив його зміст. Повідомив, що під стінами Верховної Ради України у даний момент триває мітинг на підтримку законопроекту № 3357 від 26.10.2015 „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації”.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Шевцова Т.С., Богданова О.С., Ковтун Т.І., Потапова Н.В.,
Юровський Д.Б., Бородиня О.Г., Терещенко С.С., Повх В.М., які висловилися стосовно передбачених законопроектами ставок, а також щодо необхідності створення експертних груп, встановлення відповідальності Уряду у разі несвоєчасного прийняття Державного бюджету та співвідношення дохідної і витратної частин бюджету, строків прийняття правок до Податкового кодексу, необхідності забезпечення соціальних виплат, а також розрахунку соціальної та економічної ефективності від запропонованих змін, необхідності детінізації бізнесу.

 

Олексієнко Д.В. поставив на голосування питання щодо підтримання Громадською радою при ДФС України запропонованого Меморандуму про Податковий кодекс (додається).

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 67;

„проти” – 4;

„утрималися” – 9.

 

Рішення прийнято.

 

З питання 4 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який нагадав, що на позачерговому засіданні Громадської ради при ДФС України 25.11.2015 було прийнято рішення письмово попередити окремі інститути громадянського суспільства (ІГС), які делегували своїх представників до складу Громадської ради, щодо можливості виключення їх з персонального складу Громадської ради на засіданні 17 грудня 2015 року.

Наголосив, що систематично (більше ніж 2 рази) на засіданнях Громадської ради були відсутні такі члени: Безщасний М.О., Волков Е.К., Волков К.Е., Головатенко П.І., Зелді Р.Д., Кравчук А.Б., Кужель А.В., Ленівський Р.В., Матвеєв В.Н., Михайлюк О.А.,  Остапюк В.П.,  Постельніков В.М., Потапенко В.І., Прокопчук Т.П., Тіщенко О.М., Харенко М.В., Чупрун В.Л., Шматко О.Ю., Юрчик С.В. 

Офіційні листи було направлено на адреси інститутів громадянського суспільства, які делегували зазначених представників до Громадської ради при ДФС України, а також на їх електронні адреси та поінформовано в телефонному режимі.

У результаті лише деякі ІГС надали голові Громадської ради пояснення причин відсутності на засіданні делегованих ними представників, а деякі ІГС висловили бажання замінити представника у складі Громадської ради.

Головуючий запропонував перенести питання заміни членів Громадської ради на чергове засідання, з огляду на необхідність додаткового часу для підготовки та подання ІГС заяв щодо заміни представників.

Виніс на голосування питання виключення за невідвідування засідань Громадської ради при ДФС України та ненадання відповідних пояснень таких членів: Волкова Е.К., Волкова К.Е., Головатенка П.І., Кравчук А.Б., Кужеля А.В., Постельнікова В.М., Прокопчук Т.П., Тіщенко О.М.,
Шматка О.Ю., Юрчика С.В.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 74;

„проти” – 0;

„утрималися” – 6.

 

Рішення прийнято.

 

З питання 5 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Луговця В.А., який поінформував учасників засідання про те, що 17.11.2015 Рада Європи передала Представництву України відповідну ноту про завершення всіх процедур для запровадження зони вільної торгівлі. Цим Європейський Союз підкреслив свою готовність до тимчасового застосування Угоди про асоціацію Україна – ЄС, зокрема Глави 5 „Митні питання та сприяння торгівлі” Розділу IV „Торгівля та пов’язані з торгівлею питання”. Перелік заходів з української сторони було визначено відповідним Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.04.2014 № 847-р. Моніторинг виконання цього плану здійснюється Кабінетом Міністрів України через Урядовий офіс з питань європейської інтеграції. На жаль, у відкритих джерелах інформації членам Громадської ради не вдалося знайти детального звіту про виконання Плану імплементації та узагальнених висновків щодо реальної готовності України до запровадження зони вільної торгівлі, що викликає занепокоєння через можливі зміни законодавчого, нормативного і практичного середовища, у першу чергу, у сфері міжнародної торгівлі.

З огляду на це, запропонував надіслати звернення від Громадської ради до Урядового офісу з питань європейської інтеграції з проханням надати відповідну інформацію про стан готовності України до запровадження зони вільної торгівлі з 01.01.2016.

 

Олексієнко Д.В. поставив на голосування питання щодо підготовки відповідного звернення до Урядового офісу з питань європейської інтеграції та доручення цього процесу Луговцю В.А.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 79;

„проти” – 0;

„утрималися” – 1.

 

Рішення прийнято.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Трусов С.І. з пропозицією розміщення на офіційному веб-порталі ДФС України опитування представників бізнесу з питанням оцінки роботи Громадської ради при ДФС України з такими варіантами відповідей:  „задовільно”/„незадовільно”.

Олексієнко Д.В. поставив на голосування пропозицію Трусова С.І. щодо розміщення на офіційному веб-порталі ДФС України такого опитування.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 1;

„проти” – 77;

„утрималися” – 2.

 

Рішення не прийнято. 

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який підбив підсумки засідання Громадської ради при ДФС України та оголосив про його закриття.

 

Голова                                    Д.В. Олексієнко

 

Секретар                                 В.П. Косарчук