Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Протокол установчих зборів для формування складу Громадської радипри Державній фіскальній службі України

27.12.2018

Дата та час проведення: 18 грудня 2018 року, 11 год. 00 хв. 

Місце проведення: Конгрес-хол ДФС (м. Київ, Львівська площа, 8)

 

Присутнівід ДФС

Власов О.С. – в.о. Голови ДФС;

Пригаровський В.М. – директор Департаменту організації роботи Служби;

Веселова Н.В. – директор Департаменту комунікацій;

Шашенков Я.О. – директор Регуляторно-правового департаменту;

Халковський О.М. – в.о. директора Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції;

Власюк В.Ф. – в.о. начальника другого відділу Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції;

Романюта А.Ф. – головний державний інспектор відділу взаємодії з інститутами громадянського суспільства та бізнес-середовищем Департаменту комунікацій

 

присутні від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС):

100 представників ІГС, які допущені Ініціативною групоюз підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Державній фіскальній службі України (далі – Ініціативна група) до участі в установчих зборах.

Модератор: Олексієнко Д.В. – керівник Ініціативної групи

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Вступне слово керівника Ініціативної групи.

2. Вступне слово в.о. Голови ДФС О. Власова.

3. Обрання головуючого на установчих зборах.

4. Обрання секретаря установчих зборів.

5. Обрання лічильної комісії.

6. Інформація Голови попереднього складу Громадської ради при ДФС України про її діяльність.

7. Звіт Ініціативної групи про проведену роботу із підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Державній фіскальній службі України.

8. Установлення граничної чисельності складу Громадської ради.

9. Проведення рейтингового голосування для обрання нового складу Громадської ради.

10. Оголошення результатів голосування, затвердження результатів голосування та обраного складу Громадської ради при Державній фіскальній службі України.

11. Заключне слово головуючого на установчих зборах.

12. Різне.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який привітав присутніх, відкрив засідання, повідомив, що на початок засідання зареєструвались 84 особи, зазначив, що реєстрація продовжується та поставив на голосування проект Порядку денного, який сформовано Ініціативною групою.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 84;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Порядок денний в запропонованій редакції.

 

З питання 1 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який наголосив на важливості формування нового якісного складу Громадської ради при ДФС. Закликав присутніх сконцентруватись на цьому завданні та побажав плідної роботи.

Запропонував вступне слово керівника Ініціативної групи взяти до відома.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 84;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ: 

Вступне слово керівника Ініціативної групи взяти до відома.

 

З питання 2 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Власова О.С., який привітав представників інститутів громадянського суспільства на установчих зборах для формування Громадської ради при ДФС. Подякував за надані Громадською радою рекомендації, а також конструктивну критику, зокрема щодо створення «Смарт»-митниці.

Сказав, що ДФС продовжуватиме діджиталізація процесів, оскільки чим більше електронних сервісів, тим менше корупційних проявів. Запропонував розглянути можливість відновлення Антикорупційного комітету Громадської ради, оскільки боротьбі з корупційними проявами в ДФС приділяється дуже велика увага.

Щодо реформування ДФС повідомив, що останнім часом вищим керівництвом України висловлюється позиція щодо необхідності роз’єднання ДФС за митним та податковим напрямами. Після затвердження відповідних рішень з цього питання, ДФС буде їх виконувати відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Олексієнка Д.В., якийзапропонував вступне слово в.о. Голови ДФС О. Власова взяти до відома.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 57;

„проти” – 12;

„утрималися” – 1;

„не голосували” – 14

 

ВИРІШИЛИ: 

Вступне слово в.о. Голови ДФС О. Власова взяти до відома.

 

З питання 3 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який повідомив, що Ініціативною групою запропоновано кандидатуру Олексієнка Д.В. на посаду головуючого наустановчих зборах та закликав присутніх надати інші пропозиції. За відсутності інших пропозицій поставив пропозицію Ініціативної групи на голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 84;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати головуючим на установчих зборах Олексієнка Д.В. 

 

З питання 4 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який повідомив, що Ініціативною групою запропоновано кандидатуру Косарчука В.П. на посаду секретаря установчих зборів та закликав присутніх надати інші пропозиції. За відсутності інших пропозицій поставив пропозицію Ініціативної групи на голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 82;

„проти” – 0;

„утрималися” – 2

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати секретарем установчих зборівКосарчука В.П.

 

З питання 5 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував надавати кандидатури до лічильної комісії шляхом самовисунення.

Чорного В.І., ПригладяВ.В., Головко Л.І., МніщенкаВ.М., Педака С.В., Пашкову О.С., які запропонували свої кандидатури до складу лічильної комісії.

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування пропозицію щодо чисельного складу лічильної комісії – шість осіб.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 84;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити чисельний склад лічильної комісії – шість осіб.

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування пропозицію щодо затвердження персонального складу лічильної комісії, а саме:

1. Чорний В.І.

2. Головко Л.І.

3. Педак С.В.

4. Мніщенко В.М.

5. Пригладь В.В.

6. Пашкова О.С.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 84;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити персональний склад лічильної комісії у запропонованому варіанті.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував лічильній комісії визначитись з кандидатурою голови комісії та секретаря.

Чорного В.І., який повідомив, що рішенням лічильної комісії його обрано головою лічильної комісії, Головко Л.І. – секретарем лічильної комісії.

Олексієнка Д.В., який запропонував встановити регламент: до 5 хвилин для виступу та до 1 хвилини на запитання, відповіді, репліки.

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування пропозицію встановити регламент: до 5 хвилин для виступу та до 1 хвилини на репліки.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 84;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

З питання 6 Порядку денного

 

Олексієнка Д.В., який надав інформацію щодо діяльності попереднього складу Громадської ради при ДФС України.

Так, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (далі – Постанова№ 996) на установчих зборах 19 жовтня 2016 рокубула сформована Громадська рада при Державній фіскальній службі України (далі – Громадська рада). На підставі протоколу зазначених зборів наказом ДФС від 03.11.2016 № 908 затверджено Персональний склад Громадської ради при Державній фіскальній службі України.До її складу увійшло 100 представників інститутів громадянського суспільства з усієї України.Громадська рада приДФС є однією з найбільш чисельних громадських рад при центральних органах влади. При цьому, дякуючи активній роботі членів, жодне засідання Громадської ради не залишилось без кворуму. Також наказом ДФС від 02.02.2018 № 66 затверджено Положення про Громадську радупри ДФС.До роботи Громадської ради долучались експерти.

Проведено 8 засідань Громадської ради, 8 засідань Податкового комітету та 16 засідань Митного комітету. Під час засідань обговорювалися актуальні питання у податковій та митній сферах.

Враховуючи потужне представництво інститутів громадянського суспільства, Громадська рада висловлювала позицію та напрацьовувала рекомендації з податкових та митних питань не тільки ДФС України, а і іншим органам державної влади, в тому числі Міністерству фінансів, Кабінету Міністрів України, профільному комітету ВерховноїРади України.Громадською радою напрацьовано позицію громадськості з основних питань реформування податкової політики та інституційної реформи ДФС, зокрема стосовно заміни податку на прибуток податком на виведений капітал;інституційної реформи ДФС, що передбачає розділення митної, податкової складової та податкової міліції; необхідності зменшення витрат часу на адміністрування ПДВ та діджиталізацію всіх сервісів ДФС.

Подякував всім членам Громадської ради за роботу та запропонував взяти інформацію до відома.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 83;

„проти” – 1;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти інформацію щодо діяльності попереднього складу Громадської ради при ДФС України до відома.

 

З питання 7 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який зазначив, що оскільки відповідно до вимог Постанови № 996 строк повноважень громадської ради завершився 03 листопада 2018 року, наказом ДФС від 30.08.2018 № 569 створено Ініціативну групу.До складу Ініціативної групи увійшли 15 осіб, в тому числі13 представників інститутів громадського суспільства та 2 представника ДФС України.

Ініціативною групою було проведено 3 засідання, на якихзатверджено дату та місце проведення установчих зборів, відповідне повідомлення інститутам громадянського суспільства, матеріали та рекомендовані зразки документів, розглянуто організаційні питання, опрацьовано пакети документів інститутів громадянського суспільства.

До Ініціативної групи надійшло 113 заяв з відповідними пакетами документів від інститутів громадянського суспільства, що виявили бажання взяти участь в установчих зборах.

З них Ініціативною групою виявлено декілька випадків невідповідності поданих ІГС документів вимогам Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою № 996 (далі – Типове положення). Відповідно до рішення Ініціативної групи таким ІГС в письмовій формі та електронною поштою було направлено пропозиції щодо усунення виявлених порушень у строки, передбачені Постановою № 996. Три ІГС не усунули невідповідності поданих ІГС документів вимогам Типового положення. Тому Ініціативною групою допущено сто десять кандидатів від ІГС, які можуть взяти участь в установчих зборах. Трьом представникам ІГС відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Відповідно до п.7 Типового положення склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства. Відповідна інформація була зазначена в остаточному повідомленні для громадськості щодо проведення установчих зборів.

Вся інформація щодо діяльності Ініціативної групи, повідомлення, рекомендовані зразки матеріалів, списки розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.Керівником Ініціативної групи розіслано повідомлення інститутам громадянського суспільства про установчі збори.

Олексієнка Д.В., який запропонував затвердити Звіт Ініціативної групи та визнати її роботою задовільною.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 84;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Звіт Ініціативної групи та визнати її роботою задовільною. 

 

З питання 8 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував провести перекличку з метою визначення списку особисто присутніх на установчих зборах кандидатів у члени Громадської ради, які допущені Ініціативною групою до участі в установчих зборах,та кандидатів, що не присутні на установчих зборах, враховуючи, що реєстрація продовжується з початку засідання.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 98;

„проти” – 0;

„утрималися” – 1

 

Рішення прийнято.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який зазначив, що Ініціативна група затвердила мандатну комісію у складі:  Дроговоз Ю.С., Вдовіна Г.В., Головко Л.І.

Мандатна комісія зареєструвала на цей момент 100 осіб.

Здійснив перевірку присутності в залі зареєстрованих представників інститутів громадянського суспільства викликом за прізвищем:

 1. Агарков Ігор Юрійович
 2. Артемчук Наталія Олександрівна
 3. Базилевич Юлія Олегівна
 4. Бердишева Вікторія Петрівна
 5. Берестенко Віктор Вікторович
 6. Благодир Олексій Сергійович
 7. Богданова Ольга Сергіївна
 8. Богомолов Андрій Юрійович
 9. Бондарєв Юрій Олександрович
 10. Бордюк Тетяна Миколаївна
 11. Бричко Олександр Сергійович
 12. Вдовичен Олег Олександрович
 13. Вдовіна Галина Володимирівна
 14. Видолоб Дмитро Вікторович
 15. Волощук Людмила Вікторівна
 16. Волько Анастасія Іванівна
 17. Годовська Тетяна Борисівна
 18. Головко Ліля Іванівна
 19. Голубка Ярослав Володимирович
 20. Гомза Антон Анатолійович
 21. Грищишин Людмила Михайлівна
 22. Губський Владислав Миколайович
 23. Данюк Марія Миколаївна
 24. Демчик Ольга Ігорівна
 25. Добровольський Олег Ігорович
 26. Доротич Сергій Іванович
 27. Дроговоз Юлія Сергіївна
 28. Дубина Наталія Володимирівна
 29. Єрмолаєва Ельвіра Павлівна
 30. Єфімчук Олександр Миколайович
 31. Жукова Олена Вікторівна
 32. Зацерковна Тетяна Миколаївна
 33. Зеленецька Наталія Сергіївна
 34. Калінчук Людмила Анатоліївна
 35. Карпик Олена Анатоліївна
 36. КатамадзеГрігол Шалвович
 37. Кислиця Олександр Іванович
 38. Колядін Ігор Васильович
 39. Косарчук Віктор Петрович
 40. Крамаренко Костянтин Валерійович
 41. Красовський Олександр Олегович
 42. Кривак Іван Васильович
 43. Кривошеєв Сергій Сергійович
 44. Крилач Олена Миколаївна
 45. Куріленко Наталія Євгенівна
 46. Липовський Віталій Всеволодович
 47. Ліннік Володимир Петрович
 48. Луговець Валерій Анатолійович
 49. Марченко Вікторія Олександрівна
 50. Матковська Юлія Вікторівна
 51. Мельничук Борис Вікторович
 52. Мніщенко Володимир Миколайович
 53. М’ясоєдов Владислав Вячеславович
 54. Нараєвська Ірина Леонтіївна
 55. Наумов Сергій Михайлович
 56. Нетудихата Віталій Володимирович
 57. Ніколенко Віктор Іванович
 58. Оджиковський Віталій Олегович
 59. Олексієнко Дмитро Володимирович
 60. Оліфер Галина Іванівна
 61. Онищенко Людмила Андріївна
 62. Опалько Людмила Володимирівна
 63. Остапенко Людмила Василівна
 64. Пазина Ростислав Олексійович
 65. Паламарчук Антоніна Борисівна
 66. Пашкова Оксана Сергіївна
 67. Педак Сергій Володимирович
 68. Перепелиця Вячеслав Володимирович
 69. Пісной Павло Якович
 70. Платонов Олег Ісаакович
 71. Плигун Наталія Миколаївна
 72. Полікарчук Павло Львович
 73. Попівняк Олександр Іванович
 74. Порхун Олександр Володимирович
 75. Потапова Наталія Василівна
 76. Потопальська Тетяна Вікторівна
 77. Пригладь Володимир Вікторович
 78. Проніна Валентина Іванівна
 79. Руденко Володимир Васильович
 80. Саргсян Ірина Леонідівна
 81. Середа Олександр Сергійович
 82. Стеценко Петро Іванович
 83. Тасліцький Герман Ігорович
 84. Трусов Сергій Іванович
 85. Усенко Андрій Ігорович
 86. Федорук Сергій Степанович
 87. Федяй Олександр Сергійович
 88. Хмельницький Леонід Давидович
 89. Хоменко Валентина Олексіївна
 90. Хотенко Олена Анатоліївна
 91. Циганенко Олег Владиславович (відсутній в залі, але зареєструвався)
 92. Циганок Юрій Володимирович
 93. Ченцов Дмитро Анатолійович
 94. Черватюк Людмила Дмитрівна
 95. Чорний Валерій Іванович
 96. Шевкун Тетяна Василівна
 97. Шевцова Тетяна Сергіївна
 98. Шевченко Станіслав Сергійович
 99. Шинкаренко Іван Вячеславович
 100. Юровський Дмитро Борисович

 

Представники ІГС, які на момент переклички не присутні в залі:

 1. Вайда Валерія Василівна
 2. Ізовіт Тетяна Леонідівна
 3. Косарчук Тарас Вікторович
 4. Кричун Павло Михайлович
 5. Лещинець Любомир Васильович
 6. Петрович Валентина Вікторівна
 7. Тертишник Ірина Сергіївна
 8. Фекийшгазі Крістіан Степанович
 9. Циганенко Олег Владиславович (відсутній в залі, але зареєструвався)
 10. Шемяткін Олександр Олександрович
 11. Юркевич Ірина Володимирівна

 

За результатами переклички встановлено, що з 110 кандидатів, допущених Ініціативною групою до установчих зборів, в залі на цей момент присутні 99 осіб. Повідомив, що Циганенко О.В. (Громадська спілка «Об’єднання власників митних складів та вантажних митних комплексів») зареєструвався, але залишив зал засідання, крім того Ізовіт Т.Л. (Українська асоціація підприємств легкої промисловості) наразі знаходиться на постійному телефонному зв’язку з головуючим на установчих зборах і буде в залі через 2 – 5 хвилин.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонуваввстановити граничну чисельність Громадської ради при ДФС в кількості 100 осіб. Запропонував присутнім надати пропозиції з зазначеного питання.

Доротича С.І., який запропонував встановити граничну чисельність Громадської ради при ДФС в кількості 99 осіб.

Олексієнка Д.В., який запропонував провести рейтингове голосування щодо пропозицій з кількісного складу Громадської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За граничну чисельність 100 осіб – 96;

За граничну чисельність 99 осіб – 4.

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити граничну чисельність Громадської ради при ДФС – 100 осіб.

 

З питання 9 Порядку денного 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який почав процедуру відкритого рейтингового поіменного голосування за кандидатів до Громадської ради при ДФС та повідомив, що до зали прибула та зареєструвалася Ізовіт Т.Л.

Провів процедуру відкритого рейтингового поіменного голосування за кандидатів, які особисто присутні на установчих зборах, а саме:

1.      Агарков Ігор Юрійович

2.      Артемчук Наталія Олександрівна

3.      Базилевич Юлія Олегівна

4.      Бердишева Вікторія Петрівна

5.      Берестенко Віктор Вікторович

6.      Благодир Олексій Сергійович

7.      Богданова Ольга Сергіївна

8.      Богомолов Андрій Юрійович

9.      Бондарєв Юрій Олександрович

10.    Бордюк Тетяна Миколаївна

11.    Бричко Олександр Сергійович

12.    Вдовичен Олег Олександрович

13.    Вдовіна Галина Володимирівна

14.    Видолоб Дмитро Вікторович

15.    Волощук Людмила Вікторівна

16.    Волько Анастасія Іванівна

17.    Годовська Тетяна Борисівна

18.    Головко Ліля Іванівна

19.    Голубка Ярослав Володимирович

20.    Гомза Антон Анатолійович

21.    Грищишин Людмила Михайлівна

22.    Губський Владислав Миколайович

23.    Данюк Марія Миколаївна

24.    Демчик Ольга Ігорівна

25.    Добровольський Олег Ігорович

26.    Доротич Сергій Іванович

27.    Дроговоз Юлія Сергіївна

28.    Дубина Наталія Володимирівна

29.    Єрмолаєва Ельвіра Павлівна

30.    Єфімчук Олександр Миколайович

31.    Жукова Олена Вікторівна

32.    Зацерковна Тетяна Миколаївна

33.    Зеленецька Наталія Сергіївна

34.    Ізовіт Тетяна Леонідівна

35.    Калінчук Людмила Анатоліївна

36.    Карпик Олена Анатоліївна

37.    КатамадзеГрігол Шалвович

38.    Кислиця Олександр Іванович

39.    Колядін Ігор Васильович

40.    Косарчук Віктор Петрович

41.    Крамаренко Костянтин Валерійович

42.    Красовський Олександр Олегович

43.    Кривак Іван Васильович

44.    Кривошеєв Сергій Сергійович

45.    Крилач Олена Миколаївна

46.    Куріленко Наталія Євгенівна

47.    Липовський Віталій Всеволодович

48.    Ліннік Володимир Петрович

49.    Луговець Валерій Анатолійович

50.    Марченко Вікторія Олександрівна

51.    Матковська Юлія Вікторівна

52.    Мельничук Борис Вікторович

53.    Мніщенко Володимир Миколайович

54.    М’ясоєдов Владислав Вячеславович

55.    Нараєвська Ірина Леонтіївна

56.    Наумов Сергій Михайлович

57.    Нетудихата Віталій Володимирович

58.    Ніколенко Віктор Іванович

59.    Оджиковський Віталій Олегович

60.    Олексієнко Дмитро Володимирович

61.    Оліфер Галина Іванівна

62.    Онищенко Людмила Андріївна

63.    Опалько Людмила Володимирівна

64.    Остапенко Людмила Василівна

65.    Пазина Ростислав Олексійович

66.    Паламарчук Антоніна Борисівна

67.    Пашкова Оксана Сергіївна

68.    Педак Сергій Володимирович

69.    Перепелиця Вячеслав Володимирович

70.    Пісной Павло Якович

71.    Платонов Олег Ісаакович

72.    Плигун Наталія Миколаївна

73.    Полікарчук Павло Львович

74.    Попівняк Олександр Іванович

75.    Порхун Олександр Володимирович

76.    Потапова Наталія Василівна

77.    Потопальська Тетяна Вікторівна

78.    Пригладь Володимир Вікторович

79.    Проніна Валентина Іванівна

80.    Руденко Володимир Васильович

81.    Саргсян Ірина Леонідівна

82.    Середа Олександр Сергійович

83.    Стеценко Петро Іванович

84.    Тасліцький Герман Ігорович

85.    Трусов Сергій Іванович

86.    Усенко Андрій Ігорович

87.    Федорук Сергій Степанович

88.    Федяй Олександр Сергійович

89.    Хмельницький Леонід Давидович

90.    Хоменко Валентина Олексіївна

91.    Хотенко Олена Анатоліївна

92.    Циганок Юрій Володимирович

93.    Ченцов Дмитро Анатолійович

94.    Черватюк Людмила Дмитрівна

95.    Чорний Валерій Іванович

96.    Шевкун Тетяна Василівна

97.    Шевцова Тетяна Сергіївна

98.    Шевченко Станіслав Сергійович

99.    Шинкаренко Іван Вячеславович

100.  Юровський Дмитро Борисович

 

З питання 10 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який оголосив результати відкритого рейтингового голосування для формування складу Громадської ради при ДФС України (протокол лічильної комісії додається).

Олексієнка Д.В., який запропонував затвердити результати голосування та персональний склад Громадської ради при ДФС України:

№ зп

ПІБ

Інститут громадянського суспільства

1      

Агарков

Ігор Юрійович

Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції

2      

АРТЕМЧУК

Наталія Олександрівна

Європейська Бізнес Асоціація

3      

БАЗИЛЕВИЧ

Юлія Олегівна

Громадська організація «Ділові Українські Жінки»

4      

БЕРДИШЕВА

Вікторія Петрівна

Громадська організація «Прогрес підприємницької діяльності»

5      

БЕРЕСТЕНКО

Віктор Вікторович

Асоціація міжнародних експедиторів України

6      

БЛАГОДИР

Олексій Сергійович

Громадська організація інвалідів «ВЄЛЄС»

7      

БОГДАНОВА

Ольга Сергіївна

Громадська організація «Палата податкових консультантів»

8      

БОГОМОЛОВ

Андрій Юрійович

Всеукраїнська громадська організація «Громадський комітет транспортної безпеки»

9      

БОНДАРЄВ

Юрій Олександрович

Громадська спілка «Національна організація роздрібної торгівлі»

10  

БОРДЮК

Тетяна Миколаївна

Ліга страхових організацій України

11  

БРИЧКО

Олександр Сергійович

Громадська спілка «Асоціація українських виробників лакофарбової промисловості»

12  

ВДОВИЧЕН

Олег Олександрович

Громадська організація «Комітет захисту прав людини»

13  

ВДОВІНА

Галина Володимирівна

Громадська організація «Всеукраїнський митний форум»

14  

ВИДОЛОБ

Дмитро Вікторович

Асоціація «Союз ювелірів України»

15  

ВОЛОЩУК

Людмила Вікторівна

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців автомобільної галузі»

16  

ВОЛЬКО

Анастасія Іванівна

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України»

17  

ГОДОВСЬКА

Тетяна Борисівна

Громадська організація «Центр сучасних інновацій»

18  

ГОЛОВКО

Ліля Іванівна

Громадська спілка «Міжнародне Бізнес Об’єднання»

19  

ГОЛУБКА

Ярослав Володимирович

Громадська організація «Центр підтримки міжнародної діяльності»

20  

ГОМЗА

Антон Анатолійович

Громадська організація «Європейська поліцейська асоціація України»

21  

ГРИЩИШИН

Людмила Михайлівна

Асоціація Професійних Митних Посередників

22  

ГУБСЬКИЙ

Владислав Миколайович

Громадська організація «Антикорупційний центр спеціальних операцій»

23  

ДАНЮК

Марія Миколаївна

Благодійна організація «Фонд доброчинність»

24  

ДЕМЧИК

Ольга Ігорівна

Асоціація «Всеукраїнська інвестиційна асоціація»

25  

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Олег Ігорович

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація адвокатів України»

26  

ДОРОТИЧ

Сергій Іванович

Всеукраїнська громадська організація «Союз захисту підприємництва»

27  

ДРОГОВОЗ

Юлія Сергіївна

Всеукраїнська громадська організація «Український союз промисловців і підприємців»

28  

ДУБИНА

Наталія Володимирівна

Громадська організація «Антикорупційний комітет Майдану»

29  

ЄРМОЛАЄВА

Ельвіра Павлівна

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація ветеранів ДПС України»

30  

ЄФІМЧУК

Олександр Миколайович

Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів

31  

ЖУКОВА

Олена Вікторівна

Громадська організація «Міжнародний Аналітичний Альянс»

32  

ЗАЦЕРКОВНА

Тетяна Миколаївна

Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

33  

ЗЕЛЕНЕЦЬКА

Наталія Сергіївна

Українська асоціація інвестиційного бізнесу

34  

ІЗОВІТ

Тетяна Леонідівна

Українська асоціація підприємств легкої промисловості

35  

КАЛІНЧУК

Людмила Анатоліївна

Всеукраїнська громадська організація «Інститут внутрішніх аудиторів України»

 

36  

КАРПИК

Олена Анатоліївна

Асоціація «Землевласників і підприємців Херсонської області – «Регіон»

37  

КАТАМАДЗЕ

Грігол Шалвович

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України»

38  

КИСЛИЦЯ

Олександр Іванович

Всеукраїнська професійна спілка працівників органів державної фіскальної служби

39  

КОЛЯДІН

Ігор Васильович

Громадська організація «Інститут ефективних реформ»

40  

КОСАРЧУК

Віктор Петрович

Громадська організація «Товариство воїнів АТО»

41  

КРАМАРЕНКО

Костянтин Валерійович

Громадська організація «Всеукраїнська організація «Національний Координаційний Центр сприяння протидії корупції»

42  

КРАСОВСЬКИЙ

Олександр Олегович

Громадська спілка «Асоціація суб’єктів господарювання України»

43  

КРИВАК

Іван Васильович

Громадська організація «Європейське майбутнє України»

44  

КРИВОШЕЄВ

Сергій Сергійович

Громадська організація «Всеукраїнська громадянська платформа «Нова країна»

45  

КРИЛАЧ

Олена Миколаївна

Всеукраїнська громадська організація «Фундація молодих лідерів України»

46  

КУРІЛЕНКО

Наталія Євгенівна

Громадська спілка «Асоціація сонячної енергетики України»

47  

ЛИПОВСЬКИЙ

Віталій Всеволодович

Українська спілка автомобільного транспорту та логістики

48  

ЛІННІК

Володимир Петрович

Асоціація митних брокерів України

49  

ЛУГОВЕЦЬ

Валерій Анатолійович

Громадська організація «Митне братство»

50  

МАРЧЕНКО

Вікторія Олександрівна

Громадська організація «Центр розвитку підприємництва і малого бізнесу»

51  

МАТКОВСЬКА

Юлія Вікторівна

Громадська організація «Голос народу»

52  

МЕЛЬНИЧУК

Борис Вікторович

Громадська організація «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України»

53  

МНІЩЕНКО

Володимир Миколайович

Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка аудиторів України»

54  

М’ЯСОЄДОВ

Владислав Вячеславович

Асоціація «Дилери одягу секонд-хенд»

55  

НАРАЄВСЬКА

Ірина Леонтіївна

Громадська організація «Яскраві вчинки»

56  

НАУМОВ

Сергій Михайлович

Громадська організація «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»

57  

НЕТУДИХАТА

Віталій Володимирович

Громадська організація «Комітет» з питань корупції»

58  

НІКОЛЕНКО

Віктор Іванович

Благодійна організація «Українська ліга благодійників»

59  

ОДЖИКОВСЬКИЙ

Віталій Олегович

Громадська асоціація «Асоціація податкових радників»

60  

ОЛЕКСІЄНКО

Дмитро Володимирович

Громадська спілка «Ліга аудиторів України»

61  

ОЛІФЕР

Галина Іванівна

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз»

62  

ОНИЩЕНКО

Людмила Андріївна

Громадська організація «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка»

63  

ОПАЛЬКО

Людмила Володимирівна

Всеукраїнська громадська організація «Професійна спілка працівників атомної енергетики та промисловості України»

64  

ОСТАПЕНКО

Людмила Василівна

Федерація професійних спілок України

65  

ПАЗИНА

Ростислав Олексійович

Громадська організація «Клуб адвокатів «Колегіум»

66  

ПАЛАМАРЧУК

Антоніна Борисівна

Асоціація «Бюро кредитних історій України»

67  

ПАШКОВА

Оксана Сергіївна

Громадська спілка «Українська асоціація виробників електротехніки»

68  

ПЕДАК

Сергій Володимирович

Асоціація роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України

69  

ПЕРЕПЕЛИЦЯ

Вячеслав Володимирович

Асоціація «Українська федерація убезпечення»

70  

ПІСНОЙ

Павло Якович

Асоціація «Українська Асоціація Меблевиків»

71  

ПЛАТОНОВ

Олег Ісаакович

Асоціація «Транспортні, експедиторські та логістичні організації в Україні «Укрзовніштранс»

72  

ПЛИГУН

Наталія Миколаївна

Громадська спілка «Бізнес Хелп»

73  

ПОЛІКАРЧУК

Павло Львович

Журнал «Вісник. Рейтинг» (ТОВ «Сучасні маркетингові комунікації»)

74  

ПОПІВНЯК

Олександр Іванович

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація ветеранів-співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю «К» Служби безпеки України»

75  

ПОРХУН

Олександр Володимирович

Громадська організація «Асоціація ветеранів та учасників бойових дій «КУПОЛ»

76  

ПОТАПОВА

Наталія Василівна

Громадська організація «Український Центр суспільного розвитку»

77  

ПОТОПАЛЬСЬКА

Тетяна Вікторівна

Всеукраїнська громадська організація «Українське ядерне товариство»

78  

ПРИГЛАДЬ

Володимир Вікторович

Громадська організація «Київська організація інвалідів, пенсіонерів, учасників бойових дій «Ірида»

79  

ПРОНІНА

Валентина Іванівна

Міжнародна благодійна організація «Український освітній центр реформ»

80  

РУДЕНКО

Володимир Васильович

Громадська спілка «Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)»

81  

САРГСЯН

Ірина Леонідівна

Громадська організація «Об’єднання експрес-перевізників»

82  

СЕРЕДА

Олександр Сергійович

Громадська організація «Нові горизонти»

83  

СТЕЦЕНКО

Петро Іванович

Громадська спілка «Брокерський сектор»

 

84  

ТАСЛІЦЬКИЙ

Герман Ігорович

Громадська організація «Спілка орендарів і підприємців України»

85  

ТРУСОВ

Сергій Іванович

Журнал «Митний брокер»
(ТОВ «Панорама»)

86  

УСЕНКО

Андрій Ігорович

Благодійний фонд «Захистимо кордони України»

87  

ФЕДОРУК

Сергій Степанович

Асоціація «Міжнародне об’єднання виробників, експортерів та імпортерів кріплення «ФАСТЕКСІМ»

88  

ФЕДЯЙ

Олександр Сергійович

Громадська організація «Допомога – Підтримка – Захист»

89  

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Леонід Давидович

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України

90  

ХОМЕНКО

Валентина Олексіївна

Українська асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн»

91  

ХОТЕНКО

Олена Анатоліївна

Громадська організація «Інститут податкових реформ»

92  

ЦИГАНОК

Юрій Володимирович

«Ліга Закон»

93  

ЧЕНЦОВ

Дмитро Анатолійович

Громадська організація «Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива»

94  

ЧЕРВАТЮК

Людмила Дмитрівна

Громадська організація «Жінки майбутнього»

95  

ЧОРНИЙ

Валерій Іванович

Благодійний фонд «Древляни»

96  

ШЕВКУН

Тетяна Василівна

Національна асоціація недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів

97  

ШЕВЦОВА

Тетяна Сергіївна

Всеукраїнська асоціація роботодавців

98  

ШЕВЧЕНКО

Станіслав Сергійович

Громадська організація «Всеукраїнська організація «АВТО ЄВРО СИЛА»

99  

ШИНКАРЕНКО

Іван Вячеславович

Асоціація «Німецько-Українська промислово-торговельна палата»

100             

Юровський

Дмитро Борисович

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 100;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити результати голосування та зазначений персональний склад Громадської ради при ДФС України.

 

З питання 11 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який подякував присутнім за формування нового складу Громадської ради при ДФС України та побажав плідної роботи.

 

З питання 12 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував доручити організацію першого засідання Громадської ради при ДФС Олексієнку Д.В.,Косарчуку В.П. та Дроговоз Ю.С. та поставив зазначену пропозицію на голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 100;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який підбив підсумки та закрив засідання.

 

 

Голова установчих зборів                              Д.В. Олексієнко

 

 

Секретар установчих зборів                             В.П. Косарчук

До списку