Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

ПРОТОКОЛ №1 засідання Громадської ради при Державній фіскальній службі України

22.11.2016

Дата та час проведення: 17 листопада 2016 року, 11 год. 00 хв.

 

Місце проведення: Конгрес-хол ДФС (м. Київ, Львівська площа, 8)

 

Присутні від ДФС:

 

Веселова Н.В. – начальник управління інформаційної політики Департаменту організації роботи Служби;

Романюта А.Ф. – головний державний інспектор відділу комунікацій управління інформаційної політики Департаменту організації роботи Служби

 

присутні (зареєструвались) від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС):

94 члена Громадської ради, з яких 19 – за довіреністю (список додається)

 

Модератор: Олексієнко Д.В. – відповідальний за підготовку першого засідання Громадської ради при Державній фіскальній службі України

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Обрання головуючого на засіданні.

2. Обрання секретаря засідання.

3. Обрання лічильної комісії засідання.

4. Обрання голови Громадської ради.

5. Обрання заступника (заступників) голови Громадської ради.

6. Обрання секретаря Громадської ради.

7. Обговорення пропозицій щодо кількості та назв комітетів Громадської ради.

8. Формування комітетів Громадської ради.

9. Різне.

Кворум є.

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який привітав присутніх, повідомив, що на початок засідання зареєструвались 69 членів Громадської ради (кворум є, реєстрація продовжується), відкрив засідання та поставив на голосування проект Порядку денного.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 69;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Порядок денний засідання.

 

З питання 1 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Чорного В.І., який запропонував обрати головуючим на засіданні Олексієнка Дмитра Володимировича.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 69;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0. 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати головуючим на засіданні Олексієнка Дмитра Володимировича.

 

З питання 2 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Хмільовського В.М., який запропонував обрати секретарем засідання Косарчука Віктора Петровича.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 69;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0. 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати секретарем засідання Косарчука Віктора Петровича.

 

З питання 3 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував встановити чисельний склад лічильної комісії – 5 осіб. Інших пропозицій не надійшло. Запропонував надавати кандидатури до лічильної комісії шляхом самовисунення.

Хмільовського В.М., Чорного В.І., Голубку Я.В., Благодира О.С., Ткаченко Т.М., які запропонували свої кандидатури до складу лічильної комісії.

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування пропозицію щодо затвердження складу лічильної комісії у кількості п’яти осіб: Хмільовського В.М., Чорного В.І., Голубки Я.В., Благодира О.С., Ткаченко Т.М.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 69;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити персональний склад лічильної комісії у запропонованому варіанті.

 

З питання 4 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував членам Громадської ради надавати пропозиції на посаду голови Громадської ради при ДФС України.

Чорного В.І., який запропонував кандидатуру Олексієнка Д.В.

Благодира О.С., який запропонував кандидатуру Дроговоз Ю.С.

Шевцову Т.С., Косарчука В.П. та Хмільовського В.М., які підтримали кандидатуру Олексієнка Д.В.

Дроговоз Ю.С. та Олексієнка Д.В., які виклали свої бачення організації подальшої роботи Громадської ради при ДФС.

Хмільовського В.М., який зазначив, що зареєструвались на засіданні 94 члена Громадської ради, в тому числі 19 – за довіреностями. Оголосив рішення лічильної комісії щодо обрання його головою лічильної комісії, окремо протокол лічильної комісії за результатами відкритого голосування не складається. Запропонував провести відкрите рейтингове голосування за порядком надходження кандидатур.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 94;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0. 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Провести відкрите рейтингове голосування за порядком надходження кандидатур.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування кандидатури на посаду голови Громадської ради при ДФС України.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” Олексієнка Д.В. – 74;

„за” Дроговоз Ю.С. – 15.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування питання затвердження результатів відкритого рейтингового голосування та обрання головою Громадської ради при ДФС України Олексієнка Дмитра Володимировича.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 94;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0. 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити результати відкритого рейтингового голосування та обрати головою Громадської ради при ДФС України Олексієнка Дмитра Володимировича. 

 

З питання 5 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який повідомив, що є дві пропозиції щодо кількості заступників голови Громадської ради: два або три заступники. Поставив на голосування першу пропозицію щодо встановлення чисельної кількості заступників голови Громадської ради у складі двох осіб.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 91;

„проти” – 1;

„утрималися” – 2. 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити чисельну кількість заступників голови Громадської ради у складі двох осіб.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував кандидатури Дроговоз Ю.С. та Платонова О.І. на посади заступників голови Громадської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 94;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0. 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати Дроговоз Ю.С. та Платонова О.І. на посади заступників голови Громадської ради.

 

З питання 6 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував обрати Косарчука В.П. на посаду секретаря Громадської ради.

Трусова С.І., який запропонував розміщувати на веб-сайті ДФС копії вхідної та вихідної кореспонденції Громадської ради.

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування кандидатуру Косарчука В.П. на посаду секретаря Громадської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 93;

„проти” – 0;

„утрималися” – 1. 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати Косарчука В.П. секретарем Громадської ради.

 

З питання 7 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував надавати пропозиції щодо кількості і назв комітетів Громадської ради.

Бричка О.С., який запропонував створити Податковий і Митний комітети, питання податкової міліції віднести до компетенції Податкового комітету, а питання боротьби з контрабандою – до компетенції Митного комітету.

Трусова С.І., який запропонував заслухати заступників голови Громадської ради з цього питання.

Шевцову Т.С., яка запропонувала запрошувати на засідання Громадської ради представників НАБУ під час розгляду антикорупційних питань.

Дроговоз Ю.С. та Платонова О.І., які прокоментували можливі пріоритетні напрями роботи Громадської ради та підтримали пропозиції Бричка О.С. та Шевцової Т.С.

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти інформацію до відома.

 

З питання 8 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який за підсумками обговорення поставив на голосування створення Митного комітету та Податкового комітету в складі Громадської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 92;

„проти” – 0;

„утрималися” – 2 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Створити Митний комітет та Податковий комітет в складі Громадської ради.

 

СЛУХАЛИ: 

Платонова О.І., який запропонував затвердити персональний склад комітетів на підставі усних заяв (з подальшим письмовим підтвердженням на засіданнях відповідних комітетів) та обрати голів комітетів відкритим рейтинговим голосуванням членами відповідних комітетів.

Олексієнка Д.В., який запропонував членам Громадської ради зробити усні заяви щодо включення в один або відразу в два комітета Громадської ради, а стосовно відсутніх на цьому засіданні членів Громадської ради рішення приймає голова Громадської ради.

Членів Громадської ради з заявами щодо включення до Митного та/або Податкового комітетів.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 92;

„проти” – 0;

„утрималися” – 2. 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наступний склад Митного комітету:

 

 1. Агарков Ігор Юрійович
 2. Арасланова Софія Володимирівна
 3. Безбах Володимир Григорович
 4. Берестенко Віктор Вікторович
 5. Благодир Олексій Сергійович
 6. Богомолов Андрій Юрійович
 7. Бородиня Олександр Григорович
 8. Бричко Олександр Сергійович
 9. Вдовіна Галина Володимирівна
 10. Верлатий Андрій Михайлович
 11. Вінницький В’ячеслав Робертович
 12. Гатаулін Андрій Рафісович
 13. Головко Ліля Іванівна
 14. Демченко Віктор Іванович
 15. Ізовіт Тетяна Леонідівна
 16. Ізотов Сергій Велімирович
 17. Косарчук Тарас Вікторович
 18. Крилач Олена Миколаївна
 19. Кузьменко Віктор Анатолійович
 20. Липовський Віталій Всеволодович
 21. Ліннік Володимир Петрович
 22. Ломинога Микола Васильович
 23. Луговець Валерій Анатолійович
 24. Марченко Вікторія Олександрівна
 25. Могоричєв Борис Завельєвич
 26. М'ясоєдов Владислав Вячеславович
 27. Назаренко Олег Юрійович
 28. Олексієнко Дмитро Володимирович
 29. Онищенко Людмила Андріївна
 30. Пазина Ростислав Олексійович
 31. Платонов Олег Ісаакович
 32. Положенцева Єлізавета Андріївна
 33. Потапова Наталія Василівна
 34. Рибальченко Надія Володимирівна
 35. Саргсян Ірина Леонідівна
 36. Стеценко Петро Іванович
 37. Тасліцький Герман Ігорович
 38. Тищенко Віталій Васильович
 39. Ткаченко Тетяна Миколаївна
 40. Трусов Сергій Іванович
 41. Федорук Сергій Степанович
 42. Філатова Вікторія Валеріївна
 43. Хмельницький Леонід Давидович
 44. Циганенко Олег Владиславович
 45. Черватюк Людмила Дмитрівна
 46. Чорний Валерій Іванович

 

Затвердити наступний склад Податкового комітету:

 

 1. Арасланова Софія Володимирівна
 2. Білоцерківська Ганна Павлівна
 3. Благодир Олексій Сергійович
 4. Богданова Ольга Сергіївна
 5. Бондарєв Юрій Олександрович
 6. Бордюк Тетяна Миколаївна
 7. Бородиня Олександр Григорович
 8. Бричко Олександр Сергійович
 9. Васюков Геннадій Геннадійович
 10. Верлатий Андрій Михайлович
 11. Вінницький В’ячеслав Робертович
 12. Голубка Ярослав Володимирович
 13. Гужевська Тетяна Костянтинівна
 14. Доротич Сергій Іванович
 15. Драгунов Олег Васильович
 16. Дроговоз Юлія Сергіївна
 17. Дубина Наталія Володимирівна
 18. Єфімчук Олександр Миколайович
 19. Жукова Олена Вікторівна
 20. Ізовіт Тетяна Леонідівна
 21. Калустова Катерина Віталіївна
 22. Карпик Олена Анатоліївна
 23. Кондратенко Катерина Володимирівна
 24. Косарчук Віктор Петрович
 25. Косарчук Тарас Вікторович
 26. Крамаренко Костянтин Валерійович
 27. Красовський Олександр Олегович
 28. Кривошеєв Сергій Сергійович
 29. Кричун Петро Михайлович
 30. Куріленко Наталія Євгенівна
 31. Локайчук Валерій Федорович
 32. Марченко Вікторія Олександрівна
 33. Мельничук Борис Вікторович
 34. М'ясоєдов Владислав Вячеславович
 35. Наумов Сергій Михайлович
 36. Олексієнко Дмитро Володимирович
 37. Оліфер Галина Іванівна
 38. Онищенко Людмила Андріївна
 39. Опалько Людмила Володимирівна
 40. Остапенко Людмила Василівна
 41. Остапюк Володимир Петрович
 42. Павленко Олена Миколаївна
 43. Павлова Ірина Миколаївна
 44. Пазина Ростислав Олексійович
 45. Перепелиця Вячеслав Володимирович
 46. Петренко Євген Іванович
 47. Петрович Валентина Вікторівна
 48. Положенцева Єлізавета Андріївна
 49. Попівняк Олександр Іванович
 50. Потопальська Тетяна Вікторівна
 51. Проніна Валентина Іванівна
 52. Резнік Артур Борисович
 53. Рибальченко Надія Володимирівна
 54. Руденко Володимир Васильович
 55. Самойленко Анна Василівна
 56. Синиця Григорій Миколайович
 57. Скляров Роман Валерійович
 58. Тимчук Сергій Сергійович
 59. Титаренко Наталія Валеріївна
 60. Ткаченко Тетяна Миколаївна
 61. Усенко Андрій Ігорович
 62. Хмільовський Віктор Мечиславович
 63. Циганок Юрій Володимирович
 64. Цонда Ірина Валентинівна
 65. Чепа Василь Йосипович
 66. Черватюк Людмила Дмитрівна
 67. Чорний Валерій Іванович
 68. Чумак Олександр Валерійович
 69. Шевцова Тетяна Сергіївна
 70. Шемяткін Олександр Олександрович
 71. Юркевич Ірина Володимирівна
 72. Юровський Дмитро Борисович

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував членам Громадської ради надавати пропозиції щодо голови Податкового комітету Громадської ради.

Хмільовського В.М. та інших членів Громадської ради, які запропонували кандидатуру Шевцової Т.С.

Онищенко Л.А., яка запропонувала кандидатуру Благодира О.С.

Шевцову Т.С. та Благодира О.С., які ознайомили членів Громадської ради із своїм баченням роботи Податкового комітету.

Олексієнка Д.В., який поставив на відкрите рейтингове голосування запропоновані кандидатури.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” Шевцову Т.С. – 57;

„за” Благодира О.С. – 6.

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати головою Податкового комітету Громадської ради при ДФС Шевцову Тетяну Сергіївну. 

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував членам Громадської ради надавати пропозиції щодо голови Митного комітету Громадської ради.

Липовського В.В., який запропонував кандидатуру Вдовіної Г.В.

Вдовіну Г.В., яка представила членам Громадської ради своє бачення роботи Митного комітету.

Олексієнка Д.В., який поставив на голосування кандидатуру Вдовіної Г.В. на посаду голови Митного комітету Громадської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 40;

„проти” – 1;

„утрималися” – 4. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати головою Митного комітету Громадської ради при ДФС України Вдовіну Галину Володимирівну. 

 

З питання 9 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який запропонував засідання комітетів Громадської ради провести в найближчі два тижні. Після засідань комітетів буде проведено засідання Правління Громадської ради, орієнтовно 05 грудня 2016 року. Орієнтовна дата другого засідання Громадської ради – 15 грудня 2016 року. Доручив очолити роботу по розробці нової редакції Положення Громадської ради Дроговоз Ю.С., а по розробці регламенту Громадської ради – Платонову О.І. Запропонував членам Громадської ради до 05.12.2016 надати пропозиції до Орієнтовного плану консультацій ДФС з громадськістю на 2017 рік відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”. Наголосив, що продовжує своє існування інститут експертів Громадської ради.

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який підбив підсумки та закрив засідання.

 

 

Голова                                         Д.В. Олексієнко 

 

Секретар                                      В.П. Косарчук