Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

ПРОТОКОЛ № 7 засідання Правління Громадської ради при Державній фіскальній службі України

05.06.2018

Дата та час проведення: 29 травня 2018 року, 11 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Київ, Киянівський пров., 2, кімн. 402 

Присутні: 

члени Правління: 

Олексієнко Д.В. (із правом голосу за Дроговоз Ю.С. та Платонова О.І.), Косарчук В.П., Проніна В.І.(із правом голосу за Шевцову Т.С. та Богданову О.С.), Головко Л.І.(із правом голосу за Вдовіну Г.В.) 

інші особи: 

Романюта А.Ф. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Організаційні питання чергового засідання Громадської ради при ДФС України;

2. Різне.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який привітав присутніх та поставив на голосування проект Порядку денного засідання Правління Громадської ради при ДФС України:

1. Організаційні питання чергового засідання Громадської ради при ДФС України;

2. Про формування ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при ДФС України.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 9;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Порядок денний засідання Правління Громадської ради при ДФС України:

1. Організаційні питання чергового засідання Громадської ради при ДФС України;

2. Про формування ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при ДФС України.

 

З питання 1 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який зазначив, що чергове засідання Громадської ради пропонується провести 15.06.2018 об 11 год. 00 хв. в приміщенні Конгрес-холу ДФС (Львівська пл., 8).

Надав пропозицію щодо проекту Порядку денного засідання, а саме:

 

1. Інформація щодо діяльності ДФС України (в.о. Голови ДФС України Продан М.В.).

2. Затвердження рішень Податкового комітету Громадської ради при ДФС України, зокрема питання:

-    методології оподаткування ПДВ програмних продуктів (Шевцова Т.С., Куц М.О.);

-    методології оподаткування податком на прибуток підприємств та ПДФО (Шевцова Т.С., Куц М.О., Дроняк П.Т.);

-    аудиту та адміністративного оскарження (Шевцова Т.С., Рубан Н.І., Антоненко І.Л.);

-    реєстрації наказу ДФС України від 22.03.2018 № 144 в Міністерстві юстиції України (Благодир О.С.).

3. Затвердження рішень Митного комітету Громадської ради при ДФС, зокрема:

-    щодо проблемних питань та перспектив нормативного врегулювання принципу «єдиного вікна» (Вдовіна Г.В., представник Департаменту організації митного контролю);

-    щодо підготовки пропозицій стосовно реалізації Стратегічних ініціатив розвитку ДФС України до 2020 року (Вдовіна Г.В., Александров А.А.);

-    щодо проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку відкриття та функціонування вантажного митного комплексу» (Вдовіна Г.В., представник ДФС);

-    щодо запровадження повноцінного постмитного аудиту (Вдовіна Г.В., представник ДФС).

4. Актуальні питання протидії корупції в органах ДФС (представник Головного управління внутрішньої безпеки ДФС).

5. Інформація щодо діяльності Всеукраїнської професійної спілки працівників органів ДФС (Кислиця О.І.).

6. Щодо формування Ініціативної групи зі створення Громадської ради при ДФС України (Олексієнко Д.В.).

7. Різне.

 

Запропонував присутнім надати пропозиції до проекту Порядку денного засідання Громадської ради.

 

ВИСТУПИЛИ: 

Проніна В.І., Головко Л.І., які надали пропозиції щодо Порядку денного.

Олексієнко Д.В. поставив на голосування питання щодо дати, часу та місця проведення чергового засідання Громадської ради при ДФС, а також проект Порядку денного засідання Громадської ради при ДФС.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 9;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Чергове засідання Громадської ради при ДФС провести 15.06.2018 об 11 год. 00 хв. в приміщенні Конгрес-холу ДФС (Львівська пл., 8).

Затвердити наступний проект Порядку денного засідання Громадської ради при ДФС:

1. Інформація щодо діяльності ДФС України (в.о. Голови ДФС України Продан М.В.).

2. Затвердження рішень Податкового комітету Громадської ради при ДФС України, зокрема питання:

- методології оподаткування ПДВ програмних продуктів (Шевцова Т.С., Куц М.О.);

- методології оподаткування податком на прибуток підприємств та ПДФО (Шевцова Т.С., Куц М.О., Дроняк П.Т.);

- аудиту та адміністративного оскарження (Шевцова Т.С., Рубан Н.І., Антоненко І.Л.);

- реєстрації наказу ДФС України від 22.03.2018 № 144 в Міністерстві юстиції України (Благодир О.С.).

3. Затвердження рішень Митного комітету Громадської ради при ДФС, зокрема:

-    щодо проблемних питань та перспектив нормативного врегулювання принципу «єдиного вікна» (Вдовіна Г.В., представник Департаменту організації митного контролю);

-    щодо підготовки пропозицій стосовно реалізації Стратегічних ініціатив розвитку ДФС України до 2020 року (Вдовіна Г.В., Александров А.А.);

-    щодо проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку відкриття та функціонування вантажного митного комплексу» (Вдовіна Г.В., представник ДФС);

-    щодо запровадження повноцінного постмитного аудиту (Вдовіна Г.В., представник ДФС).

4. Актуальні питання протидії корупції в органах ДФС (представник Головного управління внутрішньої безпеки ДФС).

5. Інформація щодо діяльності Всеукраїнської професійної спілки працівників органів ДФС (Кислиця О.І.).

6. Щодо формування Ініціативної групи зі створення Громадської ради при ДФС України (Олексієнко Д.В.).

7. Різне.

 

З питання 2 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який зазначив, що відповідно до п. 8 Типового Положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів АР Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою КМУ від 3 листопада 2010 р. № 996, якщо   при   органі   вже   утворена  громадська  рада  і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється  органом  не  пізніше  ніж  за  60 календарних днів до закінчення її повноважень. У  такому  разі кількісний та персональний склад ініціативної групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради. Склад Громадської ради при ДФС було затверджено 03 листопада 2016 року. Строк повноважень складу Громадської ради – 2 роки.

Запропонував винести на затвердження Громадської ради при ДФС такі кандидатури для включення до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів: Олексієнка Д.В., Косарчука В.П., Дроговоз Ю.С., Платонова О.І., Шевцову Т.С., Проніну В.І., Богданову О.С., Вдовіну Г.В., Агаркова І.Ю., Головко Л.І., Гривнак К.Б., Усенко А.І.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 9;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

Винести на затвердження Громадської ради при ДФС наступні кандидатури для включення до складу ініціативної групиініціативної групи зпідготовки установчих зборів: Олексієнка Д.В., Косарчука В.П., Дроговоз Ю.С., Платонова О.І., Шевцову Т.С., Проніну В.І., Богданову О.С., Вдовіну Г.В., Агаркова І.Ю., Головко Л.І., Гривнак К.Б., Усенко А.І.

 

СЛУХАЛИ: 

Олексієнка Д.В., який зазначив, що оскільки відсутні інші питання для розгляду, підбив підсумки та закрив засідання.

 

 

Голова                                           Д.В. Олексієнко 

 

Секретар                                       В.П. Косарчук