Національним агентством України з питань державної служби підготовлені відеороз’яснення: «Оцінювання 2018: алгоритм для служб управління персоналом, державних службовців та керівників»Розділ: Розвиток персоналу