Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Ви здійснюєте завантаження (перегляд) наборів даних у формі відкритих даних з розділів:

Наказ ДФС України від 16.07.2015 №500 "Про затвердження Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій ДФС" (зі змінами)

24.10.2018

Державна фіскальна служба України 

Н А К А З  

 16.07.2015                                №500

 

із змінами, внесеними наказом ДФС
від 17.10.2018 № 661

 

Про затвердження Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій ДФС

 

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI, з метою забезпечення техногенно-екологічної безпеки, захисту персоналу і територій Державної фіскальної служби України (далі - ДФС), координації діяльності комісій з питань надзвичайних ситуацій територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, 

НАКАЗУЮ: 

1.  Затвердити Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій ДФС (додається). 

2.  Засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій ДФС проводити не рідше ніж один раз на півріччя зі складанням протоколів засідань. 

3.  Координаційно-моніторинговому департаменту (Мокляк М.В.) забезпечити внесення наказу до Репозиторія звітної та статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до вимог наказу ДФС від 07.10.2014 № 168. 

4.  Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міндоходів від 04.07.2013 № 236 «Про створення комісії з питань надзвичайних ситуацій Міндоходів». 

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Голова                                                                                              Р.М. Насіров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДФС
16.07.2015 № 500

 

 

із змінами, внесеними наказом ДФС
від 17.10.2018 № 661 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань надзвичайних ситуацій ДФС

 

1. Загальні положення

1.1.   Комісія з питань надзвичайних ситуацій ДФС (далі - Комісія) є постійно діючим органом, який координує діяльність комісій з питань надзвичайних ситуацій територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС, та забезпечує техногенно-екологічну безпеку, захист персоналу і територій, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у сфері реалізації єдиної державної податкової та митної політики.

 

1.2.   Комісія у діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими актами законодавства та рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

 

1.3.   Основними завданнями Комісії є:

- координація діяльності комісій з питань надзвичайних ситуацій територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС;

- участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері техногенно-екологічної безпеки;

- участь в організації та керівництві проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного та регіонального рівнів у межах повноважень Комісії;

- участь в організації заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

- планування роботи з розгляду питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій.

 

1.4.   Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

а) у режимі повсякденного функціонування:

- координує діяльність комісій з питань надзвичайних ситуацій територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС;

- розглядає питання щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

- вносить пропозиції про припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об'єктів незалежно від форми власності і підпорядкування, функціонування яких становить загрозу життю та здоров'ю людей, загрозу навколишньому середовищу, і подає відповідні пропозиції до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації;

- приймає рішення про створення і порядок використання матеріального резерву ДФС для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій;

- вживає заходів для забезпечення функціонування локальних мереж оповіщення;

- за необхідності вживає заходів для моніторингу гідрометеорологічних спостережень і прогнозів;

- сприяє підготовці та проведенню командно-штабних та штабних навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

- здійснює методичне керівництво комісій з питань надзвичайних ситуацій територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС;

 

б) у режимі підвищеної готовності:

- забезпечує координацію діяльності комісій з питань надзвичайних ситуацій територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівнів;

- вживає заходів для активізації роботи, пов'язаної із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

- забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, наявних сил та засобів ДФС;

- у взаємодії з комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення працівників, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання їм необхідної допомоги;

- розробляє комплексні заходи щодо захисту працівників і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, заходи з локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій;

- організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайних ситуацій, захисту працівників і зменшення обсягу можливих втрат;

 

в) у режимі надзвичайної ситуації:

- бере участь у координації діяльності територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівнів;

- вносить пропозиції щодо залучення сил і засобів ДФС для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно-територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації;

- у взаємодії з комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівнів, вирішення питань щодо всебічного забезпечення працівників, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання їм необхідної допомоги;

- у взаємодії з комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) бере участь у прийнятті рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання зазначених матеріалів до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

- вивчає обставини, що склалися, та подає Голові ДФС інформацію про вжиті заходи, причини виникнення надзвичайної ситуації, пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

 

г) у режимі надзвичайного стану:

- режим надзвичайного стану для єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється у межах території, на якій введено правовий режим надзвичайного стану відповідно до вимог Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану».

 

1.5. Комісія має право:

- заслуховувати інформацію керівників територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС, надавати їм відповідні рекомендації;

- одержувати від територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

- залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня наявні сили і засоби ДФС.

 

2. Функціональні повноваження керівного складу та членів Комісії

2.1. Комісію очолює голова, який має двох заступників, у тому числі одного першого. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує перший заступник або заступник за дорученням голови Комісії.

 

2.2. Голова Комісії:

а) у режимі повсякденного функціонування:

- веде засідання Комісії;

- ініціює розгляд питань щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

- приймає рішення про координацію діяльності комісій з питань надзвичайних ситуацій територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС;

- вносить пропозиції про припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об'єктів незалежно від форми власності і підпорядкування, функціонування яких становить загрозу життю та здоров'ю людей, загрозу навколишньому середовищу, і подає відповідні пропозиції до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації;

- подає пропозиції про створення і порядок використання матеріального резерву ДФС для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій;

- ініціює розгляд заходів для забезпечення функціонування локальних мереж оповіщення;

- за необхідності приймає рішення для моніторингу гідрометеорологічних спостережень і прогнозів;

- бере участь у підготовці та проведенні командно-штабних та штабних навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

- організовує методичне керівництво та контроль за роботою комісій з питань надзвичайних ситуацій територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС;

- подає пропозиції Голові ДФС щодо заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їх наслідків;


б) у режимі підвищеної готовності:

- організовує заходи із забезпечення координації діяльності комісій з питань надзвичайних ситуацій територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівнів;

- вживає заходів для активізації роботи, пов'язаної із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

- організовує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, наявних сил та засобів ДФС;

- у взаємодії з комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення працівників, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання їм необхідної допомоги;

- організовує розроблення комплексних заходів щодо захисту працівників і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, заходи з локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій;

- організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайних ситуацій, захисту працівників і зменшення обсягу можливих втрат;

- подає пропозиції Голові ДФС щодо заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їх наслідків;

 

в) у режимі надзвичайної ситуації:

- організовує роботу з питань координації діяльності територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівнів;

- вносить пропозиції щодо залучення сил і засобів ДФС для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- організовує взаємодію з відповідними комісіями інших адміністративно-територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації;

- у взаємодії з комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівнів, вирішення питань щодо всебічного забезпечення працівників, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання їм необхідної допомоги;

- у взаємодії з комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) бере участь у прийнятті рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання зазначених матеріалів до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

- вивчає обставини, що склалися, та подає Голові ДФС інформацію про вжиті заходи, причини виникнення надзвичайної ситуації, пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- подає пропозиції Голові ДФС щодо заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їх наслідків.

 

2.3. Склад Комісії за посадовим принципом:

2.3.1.  Головою Комісії призначається перший заступник Голови ДФС, або особа, яка виконує його обов’язки.

2.3.2.  Першим заступником голови Комісії призначається керівник структурного підрозділу апарату ДФС, на який покладено функціональні повноваження із матеріально-технічного забезпечення органів ДФС, підприємств та установи, що належать до сфери її управління.

2.3.3.  Заступником голови Комісії призначається керівник структурного підрозділу апарату ДФС, на який покладено основні завдання, функції та права служби управління персоналом.

2.3.4.  Членами Комісії - оперативно-експертної групи, призначаються:

керівник структурного підрозділу бухгалтерської служби апарату ДФС;

керівник структурного підрозділу юридичної служби апарату ДФС;

керівник структурного підрозділу апарату ДФС, на який покладено функціональні повноваження із організації роботи ДФС та її територіальних органів;

керівник структурного підрозділу апарату ДФС, на який покладено функціональні повноваження із організації, забезпечення охорони державної таємниці та контролю її стану в ДФС та її територіальних органах.

2.3.5.  Секретарем Комісії призначається посадова особа структурного підрозділу ДФС, на який покладено функціональні повноваження із забезпечення цивільного захисту в адмінбудівлях органів ДФС, на підприємствах та в установі, що належать до сфери її управління,
та на територіях, де вони розташовані.

2.3.6.  Персональний склад Комісії затверджується головою Комісії, у разі його відсутності – першим заступником голови Комісії, заступником голови Комісії.

 

2.4. Перший заступник голови Комісії:

а) у режимі повсякденного функціонування:

- за дорученням голови Комісії комплектує Комісію персоналом з числа кваліфікованих та досвідчених фахівців, керує розробкою для них обов’язків;

- керує діяльністю Комісії щодо виконання покладених на неї завдань, розподіляє обов’язки між членами Комісії та визначає ступінь їх відповідальності;

- особисто керує підготовкою членів Комісії, систематично проводить з ними заняття, практично відпрацьовує питання заходів цивільного захисту під час навчань;

- збирає в установленому порядку членів Комісії для проведення засідань (нарад) з питань, що належать до компетенції Комісії.

 

б) у режимі підвищеної готовності:

- віддає розпорядження на оповіщення та збір членів Комісії;

- оцінює та з’ясовує обставини, які склалися, масштаби та характер небезпеки для працівників ДФС;

- уточнює розподіл обов’язків між членами Комісії та ставить завдання щодо підготовки і проведення заходів цивільного захисту;

- уточнює план реагування на надзвичайні ситуації, план цивільного захисту та за необхідності план евакуації працівників ДФС, документів та майна на випадок загальної евакуації;

- підтримує зв’язок з комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування);

- організовує здійснення оповіщення і збору працівників ДФС, організовує доведення до них розпорядження про можливість загрози надзвичайної ситуації та порядку дій у конкретних умовах, що склались;

- інформує голову Комісії про ситуацію, яка склалася, прийняті заходи протидії можливому виникненню надзвичайної ситуації, необхідність залучення додаткових сил і засобів;

- надає голові Комісії пропозиції щодо режимів роботи ДФС;

- доповідає голові Комісії у встановлені терміни про початок та хід виконання аварійно-рятувальних робіт, інших невідкладних робіт.

 

в) у режимі надзвичайної ситуації:

- організовує оповіщення працівників ДФС про початок та хід аварійно-рятувальних робіт, інших невідкладних робіт, у разі необхідності про початок евакуації;

- вживає заходи для організації своєчасної локалізації та ліквідації надзвичайної ситуації;

- особисто та через членів Комісії здійснює контроль за виконанням поставлених завдань перед Комісією;

- контролює підтримання постійного зв'язку та здійснює інформаційний обмін з комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування);

- забезпечує залучення сил і засобів ДФС для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- вивчає й аналізує обставини, що склалися, та подає голові Комісії, інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати локалізації надзвичайної ситуації, пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

 

2.5. Заступник голови Комісії:

а) у режимі повсякденного функціонування:

- здійснює контроль за розробкою плану цивільного захисту та своєчасним його корегуванням;

- періодично проводить тренування оповіщення і збору Комісії (за розпорядженням голови Комісії);

- планує та контролює підготовку керівного складу ДФС, навчання працівників з питань цивільного захисту та ліквідації надзвичайної ситуації;

- організовує роботу щодо комплектування сил і засобів цивільного захисту ДФС, забезпечує їх постійну готовність до дій.

 

б) у режимі підвищеної готовності:

- з отриманням інформації про можливе виникнення надзвичайної ситуації прибуває на своє робоче місце, організовує контроль за прибуттям членів Комісії та доповідає голові Комісії про їх збір;

- організовує роботу членів Комісії - оперативно-експертної групи щодо оперативного прогнозування можливого виникнення та розвитку надзвичайної ситуації;

- забезпечує постійне чергування членів Комісії;

- організовує розвідку, спостереження та проведення аналізу за зміною обстановки;

- забезпечує збір та обробку інформації;

- забезпечує приведення в готовність необхідних сил та засобів ДФС;

- надає голові Комісії та першому заступнику голови Комісії відпрацьовані оперативно-експертною групою пропозиції щодо захисту персоналу та ліквідації надзвичайної ситуації, організації рятувальних та інших невідкладних робіт.

 

в) у режимі надзвичайної ситуації:

- організовує проведення рятування працівників ДФС;

- забезпечує управління наявними силами та засобами ДФС для локалізації, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

- бере участь у координації роботи комісій з питань надзвичайних ситуацій територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС з організації рятування працівників, матеріальних цінностей, майна;

- надає допомогу в адміністративному та технічному розслідуванні причин виникнення надзвичайної ситуації на об'єкті;

- бере участь у роботі щодо оцінювання втрат унаслідок надзвичайної ситуації;

- своєчасно інформує голову Комісії про вжиті заходи, виконання рішень Комісії.

 

2.6. Члени Комісії - оперативно-експертна група:

а) у режимі повсякденного функціонування:

-   беруть участь у засіданнях Комісії;

- надають пропозиції до розробки плану реагування на надзвичайні ситуації та плану цивільного захисту ДФС на особливий період, беруть участь у розробці плану проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- розробляють документи з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту персоналу, сталого функціонування ДФС, територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС;

- беруть участь у роботі планових та позапланових заходів Комісії.

 

б) у режимі підвищеної готовності:

- проводять аналіз первинної інформації про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та здійснюють оперативне прогнозування можливих масштабів надзвичайної ситуації, її вплив на роботу ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС;

- здійснюють оцінку обстановки, яка склалася, постійно проводять моніторинг можливого розвитку надзвичайної ситуації;

- готують пропозиції для керівництва Комісії щодо змісту та характеру екстрених заходів, спрямованих на захист персоналу ДФС, координації роботи комісій з питань надзвичайних ситуацій територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС;

- беруть участь в організації рятувальних та інших невідкладних робіт;

- готують пропозиції щодо можливих режимів функціонування Комісії ДФС, комісій з питань надзвичайних ситуацій територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС в умовах надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

 

в) у режимі надзвичайної ситуації:

- беруть участь у приведенні до готовності сил і засобів цивільного захисту ДФС, територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС, щодо виконання завдань в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;

- беруть участь в організації і проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт та, в межах своєї компетенції, здійснюють контроль виконання рятувальних та інших невідкладних робіт з урахуванням обставин, які склались;

- надають допомогу в адміністративному та технічному розслідуванні причин виникнення надзвичайної ситуації на об'єкті;

- здійснюють постійне спостереження за динамікою розвитку надзвичайної ситуації та готують пропозиції про залучення додаткових сил і засобів цивільного захисту ДФС, територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС;

- здійснюють попередню оцінку матеріальних збитків від надзвичайної ситуації та її наслідків.

 

2.7. Секретар Комісії:

а) у режимі повсякденного функціонування:

- складає протоколи засідань Комісії;

- бере участь у розробці плану реагування на надзвичайні ситуації та плану цивільного захисту ДФС на особливий період, плану проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- бере участь у розробці документів з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту персоналу, сталого функціонування ДФС, територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС;

- бере участь у підготовці членів Комісії до дій за призначенням.

 

б) у режимі підвищеної готовності:

- бере участь в оповіщенні членів Комісії, за необхідності, доводить до них завдання від голови Комісії;

- здійснює ведення робочої документації Комісії, перевіряє готовність засобів зв’язку, за погодженням з керівництвом Комісії, складає графік чергування членів Комісії;

- здійснює облік отриманих Комісією та відданих її головою наказів, доводить накази голови Комісії до виконавців;

- підтримує постійний зв’язок з Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій інших місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування).

 

в) у режимі надзвичайної ситуації:

- перевіряє та здійснює ведення робочої документації Комісії, перевіряє готовність засобів зв’язку, за погодженням з керівництвом Комісії, контролює дотримання графіку чергування членів Комісії;

- інформує членів Комісії про обстановку, доповідає голові Комісії про хід проведення заходів та отримані накази від вищого керівництва;

- оформлює та реєструє документи Комісії, за вказівками голови Комісії готує доповіді;

- бере участь у приведенні до готовності сил і засобів цивільного захисту ДФС, територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС;

- бере участь в організації і проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт та, в межах компетенції, здійснює контроль за їх виконанням, відповідно до вимог розпорядчих документів, з урахуванням обставин, які склались;

- надає допомогу в адміністративному та технічному розслідуванні причин виникнення надзвичайної ситуації на об'єкті;

- бере участь у здійсненні спостереження за динамікою розвитку надзвичайної ситуації та підготовці пропозицій про залучення додаткових сил і засобів цивільного захисту ДФС, територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС;

- бере участь у здійсненні оцінювання матеріальних збитків від надзвичайної ситуації та її наслідків.

 

2.8. Черговий Комісії призначається з числа членів Комісії, відповідно до графіку чергування. Він підпорядковується голові Комісії, його заступникам і повинен знати обов’язки члена Комісії - оперативно-експертної групи, порядок оповіщення та зв’язку.

 

2.9. Черговий Комісії:

- перевіряє прибуття транспортних засобів, виділених у розпорядження Комісії, доповідає про їх прибуття голові Комісії, його заступникам, надає інформацію секретарю Комісії;

- з отриманням сигналу «Оголошено збір» негайно доповідає голові Комісії та здійснює оповіщення всіх членів Комісії;

- приймає по телефону сигнали, накази, донесення та інформацію, веде їх реєстрацію із зазначенням часу отримання та доповідає про них голові Комісії, його заступникам, надає інформацію секретарю Комісії;

- доводить до виконавців віддані головою Комісії розпорядження; регулярно перевіряє наявність і стан зв’язку;

- постійно знаходиться на своєму робочому місці, відлучається тільки для виконання наказів голови Комісії, залишаючи за себе одного із членів Комісії, про що повідомляє голові Комісії, його заступникам, надає інформацію секретарю Комісії;

- під час здачі чергування надає інформацію про обстановку, що склалася, новому черговому, повідомляє про накази (розпорядження), які знаходяться на контролі, а також про місце знаходження голови Комісії та його заступників.

 

3. Прикінцеві положення

3.1. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на півріччя, а також у разі необхідності.

Оповіщення керівного складу та членів Комісії у режимі повсякденного функціонування здійснюється у разі загрози виникнення, виникнення надзвичайної ситуації, або за вказівкою начальника цивільного захисту ДФС – Голови ДФС, керівного складу Комісії за допомогою засобів стаціонарного та мобільного зв’язку, через чергову частину (диспетчерську службу) ДФС.

Оповіщення (інформування) керівного складу та членів Комісії у режимі підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану здійснюється у разі загрози виникнення, виникнення надзвичайної ситуації, або за вказівкою начальника цивільного захисту ДФС – Голови ДФС, керівного складу Комісії за допомогою засобів стаціонарного та мобільного зв’язку, через чергового Комісії, секретаря Комісії.

Засідання Комісії вважається чинним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності - перший заступник або заступник голови.

Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина членів Комісії, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні, секретарем Комісії.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті Комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання. Виконання рішень Комісії контролюються на рівні:

ДФС: головуючим Комісії через секретаря Комісії;

на територіальному рівні: головуючим Комісії через прийняття відповідних рішень комісіями з питань надзвичайних ситуацій територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС.

 

3.2. Забезпечення членів Комісії спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту та створення належних умов для їх роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на ДФС.

 

3.3. Члени Комісії, посадові особи та фахівці, які залучаються до роботи у Комісії, забезпечуються оргтехнікою, позачерговим міжміським телефонним і телеграфним зв'язком.

 

3.4. Транспортне забезпечення членів Комісії у режимі повсякденного функціонування, підвищеної готовності та під час надзвичайних ситуацій здійснюється за рахунок ДФС, а під час роботи в зоні надзвичайної ситуації - спеціально призначеним транспортом формувань, що виконують завдання із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

 

3.5. Організація побутового забезпечення членів Комісії під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на ДФС або її територіальні органи (залежно від місця (осередку) виникнення надзвичайної ситуації).

 

3.6. Видатки на проведення заходів з питань цивільного захисту персоналу і територій ДФС, територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС здійснюються в межах бюджетних асигнувань, передбачених відповідними кошторисами на зазначені цілі, на відповідний бюджетний рік. 

 

 

В.о. директора Департаменту
матеріального забезпечення та
розвитку інфраструктури                                             А. САЧЕНКО