Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Ви здійснюєте завантаження (перегляд) наборів даних у формі відкритих даних з розділів:

Завдання і функції

Основні завдання і функції Департаменту організації роботи Служби 

1. здійснення організаційних та координаційних заходів щодо забезпечення оперативної взаємодії Голови зі структурними підрозділами ДФС та територіальними органами ДФС, органами державної влади;

2. консультативно-аналітичне забезпечення діяльності Голови;

3. координація роботи, організація та забезпечення виконання завдань (доручень), визначених законами України, указами і дорученнями Президента України, актами Кабміну, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами та розпорядчими документами Мінфіну та керівництва ДФС;

4. організаційно-методичне забезпечення заходів з удосконалення чинної організаційної структури та оптимізації штатної чисельності ДФС та її територіальних органів, упорядкування покладених на них функцій та процедур;

5. розробка та затвердження в установленому порядку, методологічне супроводження Регламенту ДФС та примірних регламентів територіальних органів ДФС, контроль за їх дотриманням;

6. методологічне забезпечення поточного планування діяльності ДФС та її територіальних органів, формування проектів поточних планів роботи ДФС на рік та півріччя, їх затвердження у встановленому порядку та доведення до виконавців;

7. методологічне супроводження організації проведення апаратних нарад ДФС за участі керівників структурних підрозділів ДФС та керівників територіальних органів ДФС, інших нарад;

8. організаційно-методичне забезпечення діяльності Колегії ДФС;

9. забезпечення контрольних повноважень Голови щодо виконання структурними підрозділами ДФС та територіальними органами завдань, визначених: законами України, актами Президента України, рішеннями Кабміну, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами, запитами і зверненнями народних депутатів України, дорученнями Міністра фінансів, наказами і розпорядженнями ДФС, протоколами апаратних нарад і засідань Колегії ДФС, відеоконференцнарад, оперативних (робочих) нарад, заслуховувань тощо та письмовими дорученнями керівництва ДФС за встановленими термінами;

10. здійснення оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ДФС та територіальних органах ДФС;

11. методичне забезпечення здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень у ДФС, а також дистанційного автоматизованого контролю за виконанням контрольних завдань її територіальними органами;

12. здійснення контролю за станом організації роботи територіальних органів ДФС щодо забезпечення виконання індикативних показників;

13. забезпечення Голови інформацією та аналітичними матеріалами, необхідними для ефективного виконання покладених на нього завдань і повноважень;

14. протокольно-аналітичне забезпечення офіційних і протокольних заходів, міжнародних контактів, робочих зустрічей та поїздок за участю Голови;

15. забезпечення дотримання загальноприйнятих міжнародних норм, правил та традицій організації офіційних заходів, удосконалення й оптимізації порядку проведення заходів протокольного і церемоніального характеру;

16. розробка пропозицій до проектів міжнародних договорів України та забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України, з питань співробітництва у податковій та митній сферах;

17. забезпечення у межах повноважень міжнародного співробітництва;

18. організація взаємодії та обміну інформацією з державними органами інших держав згідно законодавства України, міжнародними договорами;

19. організація протокольного забезпечення заходів щодо прийому іноземних делегацій в ДФС та заходів щодо закордонних відряджень співробітників ДФС;

20. співпраця з іноземними донорськими і виконавськими організаціями та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України    щодо залучення та використання міжнародної технічної та фінансової допомоги;

21. імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, які відносяться до компетенції ДФС;

22. забезпечення належного мовного рівня діяльності ДФС відповідно до мовного законодавства, Українського правопису та відповідних нормативних актів;

23. формування інформаційної політики ДФС та її територіальних органів;

24. супроводження роботи офіційного веб-порталу ДФС;

25. організація роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДФС;

26. забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства та бізнес-спільнотою їх участі у формуванні та реалізації державної політики за напрямами діяльності ДФС;

27. методологічне забезпечення стратегічного планування, впровадження, оцінювання результатів виконання стратегічного плану розвитку ДФС та щорічного оперативного плану діяльності ДФС, направленого на його реалізацію;

28. управління інституційними змінами діяльності ДФС, проектами реформування, модернізації ДФС та її територіальних органів;

29. здійснення заходів щодо збору та аналізу даних для розрахунку показників ефективності роботи (КРІ) структурних підрозділів апарату та територіальних органів ДФС.