Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Завдання і функції

Основними завданнями Департаменту є:

надання Голові об’єктивних і незалежних висновків, пропозицій та рекомендацій щодо:

функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

удосконалення системи управління;

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів;

запобігання виникненню порушень і недоліків у діяльності ДФС, її територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДФС;

забезпечення досягнення належного рівня ефективності і результативності у діяльності ДФС щодо виконання поставлених перед нею завдань. 

Департамент виконує такі основні функції:

здійснення внутрішнього аудиту та контроль за додержанням вимог законодавства і виконанням службових, посадових обов’язків у ДФС, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління:

надання інформації про результати внутрішнього аудиту на звернення органів влади та/або правоохоронних органів (лише за рішенням Голови);

взаємодія з органами державної влади з питань внутрішнього аудиту;

розгляд скарг на дії працівників підрозділів внутрішнього аудиту;

проведення за дорученням Голови аналізу проектів наказів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання;

організація та проведення, за необхідності із залученням працівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів комплексних і тематичних перевірок (участь у тематичних перевірках), інших заходів контролю щодо стану організації роботи у ДФС, її територіальних органах (у т.ч. підрозділах податкової міліції), на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

організація та проведення, за необхідності із залученням працівників структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів перевірок (участь у перевірках) інформації, викладеної у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації (далі - ЗМІ), а також отриманої від правоохоронних органів та з інших джерел щодо причетності посадових осіб ДФС, її територіальних органів, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, до порушень чинного законодавства;

ініціювання, організація, проведення та участь у службових розслідуваннях стосовно посадових осіб, посади яких належать до номенклатури ДФС, відповідно до вимог чинного законодавства;

надання за рішенням Голови структурним підрозділам ДФС, правоохоронним, контролюючим та іншим органам копій матеріалів перевірок;

розгляд та участь у розгляді звернень, скарг громадян, суб’єктів господарювання, органів державної влади та народних депутатів України з питань правомірності дій посадових осіб ДФС, її територіальних органів та підготовка за результатами довідок, висновків, іншої інформації;

забезпечення розгляду запитів та звернень народних депутатів України.