Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Завдання і функції

1. Основними завданнями та функціями Департаменту є:

1.1.   організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері податкового, митного законодавства, а також іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДФС;

1.2. організація правової роботи ДФС та її територіальних органів,  спрямованої на забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів;

1.3. організація, планування, координація та контроль за роботою юридичних підрозділів територіальних органів ДФС;

1.4. надання практичної допомоги юридичним підрозділам територіальних органів ДФС щодо правильного застосування та вдосконалення податкового, митного законодавства, а також іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДФС;

1.5. підготовка пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства, участь у розробці проектів нормативно-правових актів та участь у розробці проектів нормативно-правових актів;

1.6. забезпечення проведення експертизи проектів нормативно- правових актів;

1.7. перевірка на відповідність законодавству проектів організаційно- розпорядчих документів, договорів (контрактів), податкових консультацій, листів та інших матеріалів з питань оподаткування, митної справи, адміністрування єдиного внеску, а також діяльності ДФС.

2. Департамент виконує такі функції та процедури:

2.1. Забезпечення законності діяльності ДФС:

2.1.1. забезпечення контролю за дотриманням законності в діяльності    ДФС при виконанні завдань і функцій, покладених чинним законодавством;

2.1.2. участь у розробці заходів, спрямованих на забезпечення правильного застосування в органах ДФС податкового, митного законодавства, а також іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДФС;

2.1.3. здійснення методичного керівництва правовою роботою в територіальних органах ДФС, підвідомчих установах;

2.1.4. підготовка за дорученням керівництва ДФС аналітичних та довідкових матеріалів з питань законодавства;

2.1.5. проведення правової експертизи проектів законів, постанов Верховної Ради України, указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабміну, а також інших нормативно-правових актів щодо оподаткування, державної митної справи, адміністрування єдиного внеску, діяльності органів ДФС;

2.1.6. проведення юридичної та антидискримінаційної експертиз проектів законів, постанов Верховної Ради України, указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабміну, а також інших нормативно-правових актів, розробником яких є ДФС;

2.1.7. внесення пропозицій керівництву ДФС про необхідність подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів;

2.1.8. аналіз та застосування міжнародного досвіду з питань нормо-проектувальної техніки, адміністрування податків та зборів, відповідальності за порушення вимог податкового, митного та іншого законодавства при розробці та погодженні проектів нормативно-правових актів;

2.1.9. проведення спільних нарад, семінарів з представниками Мін’юсту, Мінфіну, Мінекономіки з питань нормо-проектувальної техніки;

2.1.10. організація обліку і зберігання текстів актів законодавства;

2.1.11. перевірка на відповідність чинному законодавству проектів:

2.1.11.1. нормативно-правових актів;

2.1.11.2. організаційно-розпорядчих документів;

2.1.11.3. договорів, контрактів;

2.1.11.4. податкових консультацій;

2.1.11.5. листів та інших матеріалів з питань оподаткування, митної справи, адміністрування єдиного внеску, а також діяльності ДФС;

2.1.12. надання структурним підрозділам та працівникам структурних підрозділів ДФС та її територіальних органів консультацій з правових питань;

2.1.13. забезпечення єдиного підходу до застосування нормативно-правових актів з податкових, митних питань та єдиного внеску;

2.1.14. забезпечення правильного застосування норм законодавства про працю, що зачіпає права й законні інтереси держави, ДФС та її територіальних органів, внесення пропозицій керівництву ДФС щодо поновлення порушених прав;

2.1.15. участь у підготовці навчальних курсів та методичних посібників щодо застосування та вдосконалення податкового, митного законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДФС;

2.1.16. організація роботи, пов’язаної з укладенням ДФС договорів (контрактів):

2.1.16.1. участь у межах компетенції Департаменту у підготовці договорів (контрактів) та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів ДФС;

2.1.16.2. погодження (візування) у встановленому порядку проектів договорів (контрактів) ДФС у межах компетенції Департаменту;

2.1.16.3. організація претензійної роботи ДФС, здійснення контролю за її проведенням;

2.1.16.4. аналіз результатів претензійної роботи ДФС;

2.1.16.5. контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого у ДФС порядку пред'явлення і розгляду претензій.

2.2. Представництво інтересів ДФС у судах

2.2.1.  представництво в установленому законодавством порядку інтересів ДФС та її посадових осіб, територіальних органів ДФС та їх посадових осіб у судах та інших органах під час розгляду трудових спорів;

2.2.2. узагальнення та аналіз результатів позовної роботи, розробка пропозицій щодо усунення недоліків та внесення їх на розгляд керівництва ДФС;

2.2.3.  розробка рекомендацій з питань організації правової та ведення позовної роботи в органах ДФС;

2.2.4. моніторинг інформації про стан розгляду справ у судах, формування інформаційно-аналітичних матеріалів;

2.2.5. узагальнення правозастосовчої практики за результатами розгляду трудових спорів за участі органів ДФС;

2.2.6. представництво ДФС у судах у справах, пов’язаних з трудовими відносинами;

2.2.7. сприяння своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;

2.2.8. доведення до юридичних служб територіальних органів ДФС листів Мін’юсту, роз’яснень Вищого адміністративного суду, Вищого господарського суду, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Пленуму Верховного Суду України;

2.2.9. здійснення інформаційного супроводження правової роботи в органах ДФС за допомогою підсистем:

2.2.10. АІС „Суди” ІС „Податковий блок”;

2.2.11. здійснення контролю за станом організації правової роботи, супроводження справ у судах, систематизації законодавства у підвідомчих структурних підрозділах територіальних органів ДФС;

2.2.12. участь, у разі необхідності, у межах компетенції Департаменту у супроводженні судових справ та у судових засіданнях, підготовка необхідних документів;

2.2.13. вивчення та аналіз, у разі необхідності, судової практики відповідно до функціональних повноважень Департаменту.