Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Чи підтримуєте Ви запровадження об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ?

Положення про Спеціалізовану лабораторію з питань експертизи та досліджень ДФС (витяг)

Затверджено наказом Державної фіскальної служби України

від 01.10.2014 №154 

(у редакції наказу ДФС

від 14.04.2016 №319 )

 

Основні завдання СЛЕД ДФС: 

1) забезпечення реалізації державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства;

2) проведення досліджень та здійснення експертної діяльності у податковій та митній сферах;

3) здійснення відповідно до законодавства попередньої оцінки майна, вилученого, конфіскованого за порушення митного та податкового законодавства.

 

Функції СЛЕД ДФС, які здійснюються відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує роботу щодо проведення досліджень (аналізів, експертиз) у податковій та митній сферах;

2) здійснює експертне забезпечення контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у податковій та митній сферах;

3) проводить дослідження (аналізи, експертизи) проб (зразків) товарів у рамках процедур податкового, митного контролю та оформлення з метою встановлення характеристик, визначальних для:

ідентифікації (визначення складу, фізичних, фізико-хімічних характеристик тощо) товарів;

класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД;

перевірки задекларованої митної вартості товарів;

встановлення країни походження товарів;

встановлення належності товарів до таких, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори, сильнодіючі чи отруйні речовини;

встановлення (перевірки) достовірності даних, зазначених у сертифікаті про походження товару з України;

4) забезпечує відповідно до законодавства участь спеціалістів Спеціалізованої лабораторії у здійсненні митного контролю та оформлення;

5) здійснює експертне забезпечення заходів ДФС щодо запобігання та протидії контрабанді, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства;

6) проводить експертизи під час провадження у справах про порушення митних правил з метою з'ясування питань, що виникають, та отримання доказів, необхідних для розгляду цих справ;

7) проведення, за необхідності, експертизи марок акцизного податку, спирту, алкогольних напоїв і тютюнових  виробів;

8) здійснює відповідно до законодавства попередню оцінку майна, вилученого, конфіскованого за порушення митного та податкового законодавства;

9) контролює дотримання посадовими особами територіальних органів ДФС встановленого порядку взяття (надання) та доставки проб (зразків) товарів для проведення досліджень;

10) у встановленому порядку вносить пропозиції щодо відбору проб (зразків) товарів посадовими особами територіальних органів ДФС, а у разі необхідності – бере участь у відборі проб (зразків) товарів;

11) у встановленому порядку бере участь у проведенні огляду товарів і транспортних засобів;

12) веде облік результатів експертної роботи, узагальнює, аналізує і систематизує експертну практику;

13) бере участь у розробці і наповненні профілів ризику. Здійснює аналітичну роботу з метою виявлення та оцінки ризиків, умов і факторів, що зумовлюють їх виникнення. Розглядає пропозиції митниць ДФС з питань застосування системи управління ризиками. Погоджує, у межах компетенції, розроблені митницями ДФС заходи з управління ризиками під час митного контролю та оформлення;

14) веде статистичну звітність, забезпечує подання звітності до ДФС, інших уповноважених органів звітності. Розробляє форми звітності з питань, віднесених до компетенції Спеціалізованої лабораторії;

15) впроваджує у роботу Спеціалізованої лабораторії науковий та практичний досвід експертної діяльності вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних експертних установ. Бере участь у межах повноважень, визначених ДФС, у реалізації міжнародних проектів та програм міжнародної технічної та іншої допомоги;

16) здійснює організацію, координацію, нормативне та методичне забезпечення роботи відокремлених підрозділів Спеціалізованої лабораторії, спеціалістів-експертів на окремих робочих місцях та контроль за їх діяльністю;

17) здійснює навчально-методичну роботу, проводить зустрічі, наради, семінари тощо з питань експертної діяльності;

18) надає методичну і практичну допомогу структурним підрозділам та територіальним органам ДФС з питань експертної роботи;

19) розробляє методики та методичні рекомендації щодо проведення досліджень, взяття проб (зразків) товарів й інших питань, віднесених до компетенції Спеціалізованої лабораторії, готує довідники, посібники та інші інформаційні матеріали для методичного забезпечення експертної діяльності;

20) виконує функції робочого органу Експертно-кваліфікаційної комісії ДФС. Веде реєстр атестованих експертів ДФС;

21) забезпечує експлуатацію, збереження, обслуговування, ремонт і списання технічних засобів, засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання відповідно до вимог технічної документації, а також вживає заходів щодо оснащення Спеціалізованої лабораторії цими засобами;

22) здійснює заходи щодо уповноваження Спеціалізованої лабораторії на проведення вимірювання показників об'єктів у сфері законодавчо регульованої метрології;

23) організовує та виконує роботи, пов'язані із забезпеченням єдності вимірювань при здійсненні своєї діяльності, проводить заходи щодо калібрування та повірки засобів вимірювальної техніки;

24) забезпечує дотримання вимог нормативно-технічних документів, методик, інструкцій з питань досліджень (експертиз) при здійсненні своєї діяльності, а також вживає заходів щодо забезпечення Спеціалізованої лабораторії цими документами. Впроваджує та забезпечує функціонування систем управління якістю;

25) здійснює перевірку достовірності результатів вимірювань показників об'єктів шляхом міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань з іншими експертними та компетентними установами (організаціями), а також організовує та проводить міжлабораторні порівняння результатів вимірювань в підрозділах Спеціалізованої лабораторії;

26) здійснює діяльність, пов'язану з обігом (придбання, використання, зберігання, перевезення, знищення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до ліцензійних умов та використовує їх під час проведення досліджень;

27) укладає договори (угоди) з питань взаємодії з експертними, науково-дослідними установами (організаціями);

28) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої лабораторії, готує та вносить до ДФС пропозиції щодо його вдосконалення;

29) розробляє та вносить ДФС проекти нормативно-правових актів, а також бере участь у розробці нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої лабораторії;

30) здійснює розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних з діяльністю Спеціалізованої лабораторії;

31) надає консультації у межах компетенції Спеціалізованої лабораторії відповідно до Податкового та Митного кодексів України;

32) у випадках, визначених законодавством, виступає позивачем та/або відповідачем у судах загальної юрисдикції;

33) реалізує в межах компетенції інформаційну політику ДФС;

34) здійснює прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності Спеціалізованої лабораторії;

35) здійснює відповідно до законодавства у межах наданих повноважень управління об’єктами державної власності;

36) здійснює інші повноваження, визначені законом.