Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Положення про Департамент податкових та митних експертиз ДФС (витяг)

Затверджено наказом Державної фіскальної служби України

від 01.10.2014 № 154

(у редакції наказу ДФС

25.01.2017 № 39)

 

Основні завдання ДПМЕ ДФС: 

1) забезпечення реалізації державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства; 

2) проведення досліджень та здійснення експертної діяльності у податковій та митній сферах; 

3) здійснення відповідно до законодавства попередньої оцінки майна, вилученого, конфіскованого за порушення митного та податкового законодавства. 

 

Функції ДПМЕ ДФС, які здійснюються відповідно до покладених на нього завдань: 

1) організовує роботу щодо проведення досліджень (аналізів, експертиз) у податковій та митній сферах; 

2) здійснює експертне забезпечення контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства у податковій та митній сферах; 

3)  проводить дослідження (аналізи, експертизи) проб (зразків) товарів у рамках процедур податкового, митного контролю та оформлення з метою встановлення характеристик, визначальних для: 

ідентифікації (визначення складу, фізичних, фізико-хімічних характеристик тощо) товарів; 

класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД; 

перевірки задекларованої митної вартості товарів; 

встановлення країни походження товарів; 

встановлення належності товарів до таких, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори, сильнодіючі чи отруйні речовини;

встановлення (перевірки) достовірності даних, зазначених у сертифікаті про походження товару з України; 

4) забезпечує відповідно до законодавства участь спеціалістів Департаменту ПМЕ у здійсненні митного контролю та оформлення; 

5) здійснює експертне забезпечення заходів ДФС щодо запобігання та протидії контрабанді, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства; 

6) проводить експертизи під час провадження у справах про порушення митних правил з метою з'ясування питань, що виникають, та отримання доказів, необхідних для розгляду цих справ; 

7)  проведення, за необхідності, експертизи марок акцизного податку, спирту, алкогольних напоїв і тютюнових  виробів;  

8) здійснює відповідно до законодавства попередню оцінку майна, вилученого, конфіскованого за порушення митного та податкового законодавства; 

9) контролює дотримання посадовими особами територіальних органів ДФС встановленого порядку взяття (надання) та доставки проб (зразків) товарів для проведення досліджень; 

10) у встановленому порядку вносить пропозиції щодо відбору проб (зразків) товарів посадовими особами територіальних органів ДФС, а у разі необхідності – бере участь у відборі проб (зразків) товарів; 

11) у встановленому порядку бере участь у проведенні огляду товарів і транспортних засобів; 

12) веде облік результатів експертної роботи, узагальнює, аналізує і систематизує експертну практику; 

13) бере участь у розробці і наповненні профілів ризику. Здійснює аналітичну роботу з метою виявлення та оцінки ризиків, умов і факторів, що зумовлюють їх виникнення. Розглядає пропозиції митниць ДФС з питань застосування системи управління ризиками. Погоджує, у межах компетенції, розроблені митницями ДФС заходи з управління ризиками під час митного контролю та оформлення; 

14) веде статистичну звітність, забезпечує подання звітності до ДФС, інших уповноважених органів звітності. Розробляє форми звітності з питань, віднесених до компетенції Департаменту ПМЕ; 

15) впроваджує у роботу Департаменту ПМЕ науковий та практичний досвід експертної діяльності вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних експертних установ. Бере участь у межах повноважень, визначених ДФС, у реалізації міжнародних проектів та програм міжнародної технічної та іншої допомоги; 

16) здійснює організацію, координацію, нормативне та методичне забезпечення роботи відокремлених підрозділів Департаменту ПМЕ, спеціалістів-експертів на окремих робочих місцях та контроль за їх діяльністю; 

17) здійснює навчально-методичну роботу, проводить зустрічі, наради, семінари тощо з питань експертної діяльності; 

18) надає методичну і практичну допомогу структурним підрозділам та територіальним органам ДФС з питань експертної роботи; 

19) розробляє методики та методичні рекомендації щодо проведення досліджень, взяття проб (зразків) товарів й інших питань, віднесених до компетенції Департаменту ПМЕ, готує довідники, посібники та інші інформаційні матеріали для методичного забезпечення експертної діяльності; 

20) виконує функції робочого органу Експертно-кваліфікаційної комісії ДФС. Веде реєстр атестованих експертів ДФС; 

21) забезпечує експлуатацію, збереження, обслуговування, ремонт і списання технічних засобів, засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання відповідно до вимог технічної документації, а також вживає заходів щодо оснащення Департаменту ПМЕ цими засобами; 

22) здійснює заходи щодо уповноваження Департаменту ПМЕ на проведення вимірювання показників об'єктів у сфері законодавчо регульованої метрології; 

23) організовує та виконує роботи, пов'язані із забезпеченням єдності вимірювань при здійсненні своєї діяльності, проводить заходи щодо калібрування та повірки засобів вимірювальної техніки; 

24) забезпечує дотримання вимог нормативно-технічних документів, методик, інструкцій з питань досліджень (експертиз) при здійсненні своєї діяльності, а також вживає заходів щодо забезпечення Департаменту ПМЕ цими документами. Впроваджує та забезпечує функціонування систем управління якістю; 

25) здійснює перевірку достовірності результатів вимірювань показників об'єктів шляхом міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань з іншими експертними та компетентними установами (організаціями), а також організовує та проводить міжлабораторні порівняння результатів вимірювань в підрозділах Департаменту ПМЕ; 

26) здійснює діяльність, пов'язану з обігом (придбання, використання, зберігання, перевезення, знищення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відповідно до ліцензійних умов та використовує їх під час проведення досліджень; 

27) укладає договори (угоди) з питань взаємодії з експертними, науково-дослідними установами (організаціями); 

28) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту ПМЕ, готує та вносить до ДФС пропозиції щодо його вдосконалення; 

29) розробляє та вносить ДФС проекти нормативно-правових актів, а також бере участь у розробці нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Департаменту ПМЕ; 

30) здійснює розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних з діяльністю Департаменту ПМЕ; 

31) надає консультації у межах компетенції Департаменту ПМЕ відповідно до Податкового та Митного кодексів України; 

32) у випадках визначених законодавством, виступає позивачем та/або відповідачем у судах загальної юрисдикції; 

33)  реалізує в межах компетенції інформаційну політику ДФС; 

34)  здійснює прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності Департаменту ПМЕ; 

35) здійснює відповідно до законодавства у межах наданих повноважень управління об’єктами державної власності; 

36)  здійснює інші повноваження, визначені законом.