Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Напрямки діяльності Всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби

1. Мiнiстерство юстицiї України, свiдоцтво №1376 вiд 27 березня 2000 року.

2. Метою створення профспiлки є представництво, здiйснення та захист трудових, соцiально - економiчних прав та iнтересiв членiв профспiлки.

3. Домагається здiйснення Конституцiйних прав кожного члена профспiлки на працю, достатнiй життєвий рiвень на основi справедливої оплати працi та його пiдвищення з врахуванням інфляційних процесiв i рiвня вартостi житгя: погоджує економiчнi професiйні  нормативи - пiльги i дотацiї, створення та використання фондiв заробiтної плати;

- здiйснює контроль за дотриманням законодавства та iнших нормативних актiв про працю, її оплату, охорону працi та про житлове забезпечення, сприяє підвищенню  рівня соцiально-побутового обслуговування членiв профспiлки;

- укладає за дорученням працiвникiв, членiв профспiлки колективнi договори та угоди з адмiнiстрацiєю вiдповiдних органiв, державними, господарськими органами та контролює їх виконання;

- здiйснює органiзацiю оздоровлення членiв профспiлки i їх сiмей, взаємодiє з iншими організаціями в питаннях розвитку санаторно - курортного лiкування, дитячого оздоровчого вiдпочинку, закладiв культури, вiдпочинку, туризму, масової фiзкультури i спорту;

- з метою реалiзацiї статутних завдань здiйснює необхiдну господарську та фiнансову дiяльнiсть, шляхом створення в установленому законодавством порядку пiдприємств, органiзацiй iз статусом юридичної особи, формує вiдповiднi фонди;

- направляє до органiв державної влади i управлiння вимоги i пропозицiї щодо прийняття змiн або вiдмiни Законiв i нормативних актiв, якi обмежують права та iнтереси членiв галузевої профспiлки;

- на всiх рiвнях бере участь у розробцi планiв соцiального розвитку трудових колективiв;

- здiйснює нагляд i контроль за створенням безпечних умов працi, забезпеченням належного службового побуту працюючих, усунення екологiчно шкiдливих, небезпечних факторiв, якi впливають на здоров’я людей i навколишнє середовище, дотриманням правил i норм виробничої санiтарiї i технiки безпеки, погоджує вiдомчi правила i норми охорони працi;

- надає юридичну i матерiальну допомогу членам профспiлки.

5. Керiвні органи: 1) з’їзд; 2) Центральна Рада; 3) Президія; 4) Голова Центральної Ради.

6. Статус: Всеукраїнська.

7. Органiзацiя налiчує 24 обласнi, 1 мiську (м. Київ), що охоплюють  263 первиннi органiзації, а також 10 окремi первиннi профспiлковi органiзації, якi входять до складу профспiлки.

8. Кiлькiсть 26 903 членiв профспiлки.

9. Голова Центральної Ради – Кислиця Олександр Іванович тел. 481-19-16; тел./факс 483-44-71.

10. Юридична адреса: 04053, м. Київ, Киянiвський провулок, 2,

Фактична адреса:  м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-А, тел./факс 481-19-14

 

https://www.facebook.com/vpspodfs

 e-mail: vpspodfs@ukr.net