Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Реєстрація отримувачів бюджетної дотації

18.07.2017

Згідно зі ст. 161 Закону № 1877 контролюючими органами з 24.03.2017 р. розпочато внесення сільгосптоваровиробників до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі – Реєстр). Механізм включення таких товаровиробників до Реєстру визначено пунктами 5 — 18 Порядку № 179.

З’ясуємо, хто з виробників сільгосппродукції має право на держпідтримку та які кроки необхідно зробити сільгосптоваровиробнику для внесення до Реєстру.

 Хто має право на державну підтримку

Право на отримання бюджетної дотації має сільгосптоваровиробник (юридична особа або фізична особа — підприємець), який:

— має питому вагу вартості сільгосптоварів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, що становить не менш як 75 % вартості всіх поставлених товарів:

сукупно (сумарно) за результатами попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців), які передують місяцю, в якому подається Заява, — для сільгосптоваровиробника, зареєстрованого як суб’єкт господарювання не менш як 12 календарних місяців;

за результатами кожного окремого звітного податкового періоду (місяця) починаючи з місяця, в якому проведено держреєстрацію сільгосптоваровиробника як суб’єкта господарювання, — для новоутвореного сільгосптоваровиробника, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 календарних місяців;

— здійснює види діяльності, визначені п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр);

— включений до реєстру платників ПДВ і така реєстрація платником ПДВ не є анульованою на дату подання заяви про внесення сільськогосптоваровиробника до Реєстру за формою № 1-РОБД, затвердженою наказом № 275 (далі — Заява);

Сільгосптоваровиробник набуває статусу отримувача бюджетної дотації лише після його внесення до Реєстру.

 Внесення до Реєстру

Для внесення до Реєстру сільгосптоваровиробнику необхідно подати до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника ПДВ Заяву, в якій щодо сільгосптоваровиробника зазначаються:

перелік видів діяльності (КВЕД), здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, з посиланням на відповідний підпункт п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877;

реквізити поточного банківського рахунка отримувача бюджетної дотації для перерахування бюджетної дотації;

суми вартості реалізованої сільгосптоваровиробником сільгосппродукції (товарів) (у визначенні п. 2.15 ст. 2 Закону № 1877), виробленої ним на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільгосптоварів становить не менш як 75 % вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно, які передують місяцю, в якому подається Заява.

Пояснення щодо заповнення Заяви викладені на зворотньому боці аркуша Заяви.

Слід зауважити, що Заява подається протягом п’яти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації з ПДВ за звітний податковий період (місяць), в якому досягнуто необхідних обсягів (п. 7 Порядку № 179).

Пунктом 8 зазначеного Порядку передбачено такі способи подання Заяви:

безпосередньо до контролюючого органу керівником або представником сільгосптоваровиробника з обов’язковим документальним підтвердженням особи та її повноважень. У цьому разі датою подання Заяви є дата її отримання контролюючим органом;

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб за підписом керівника юридичної особи чи фізичної особи — підприємця (через «Електронний кабінет платника» або «Єдине вікно подання електронної звітності»). У цьому разі датою подання Заяви є дата, зафіксована у першій квитанції.

 Розгляд Заяви

Відповідно до п. 10 Порядку № 179 Заява, яка прийнята до розгляду, розглядається контролюючим органом протягом трьох робочих днів з дня її отримання. Перебіг трьох робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання Заяви. У разі коли останній день строку розгляду Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

Якщо в Заяві відсутні або недостовірно заповнені обов’язкові реквізити, дані Заяви не відповідають відомостям Єдиного державного реєстру чи в Заяві відсутні дані про види діяльності відповідно до п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, контролюючий орган у першій або у другій квитанції звертається до особи з письмовою пропозицією подати нову Заяву (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

Слід звернути увагу на те, що після усунення виявлених недоліків сільгосптоваровиробник може подати нову Заяву (п. 11 Порядку № 179).

Пунктом 161.2 ст. 161 Закону № 1877 та п. 12 Порядку № 179 передбачено, що контролюючий орган відмовляє у внесенні сільгосптоваровиробника до Реєстру (із зазначенням причин відмови), якщо за результатами розгляду Заяви встановлено, що сільгосптоваровиробник:

не відповідає вимогам щодо питомої ваги вартості сільгосптоварів;

не зареєстрований платником ПДВ;

щодо такого суб’єкта господарювання прийнято рішення про припинення.

Згідно з п. 161.2 ст. 161 Закону № 1877 у разі відсутності підстав для відмови у внесенні сільгосптоваровиробника до Реєстру контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження до нього Заяви внести такого сільгосптоваровиробника до Реєстру.

Пунктом 13 Порядку № 179 встановлено, що датою включення до Реєстру є дата внесення контролюючим органом відповідного запису до Реєстру. Датою набуття сільгосптоваровиробником статусу отримувача бюджетної дотації є перше число звітного податкового періоду (місяця), за результатами якого подано Заяву.

Зауважимо, що інформація про результати розгляду Заяви, а також дані Реєстру оприлюднюються на офіційному веб-порталі ДФС (у відкритій частині «Електронного кабінету платника»).

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон № 1877 — Закон України від 24.06.2004 р. № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України». Наказ № 275 — наказ Мінфіну України від 23.02.2017 р. № 275 «Про затвердження форм заяв про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації». Порядок № 179 — Порядок ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. № 179