Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Указ Президента України від 12.06.95 № 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки "

01.05.2012

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України
від 11 березня 1996 року N 173/96,
від 15 липня 1997 року N 646/97,
від 3 вересня 1997 року N 949/97,
від 11 травня 1999 року N 491/99 
(Указом Президента України від 11.05.99 р. N 491/99
Указ викладено в новій редакції),
 від 26 липня 2000 року N 920/2000,
 від 7 вересня 2001 року N 802/2001 

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 42, 1 листопада 2006 р.,
 "Офіційний вісник України", N 49, 18 грудня 2006 р.),
 ухвалу
 Київського апеляційного адміністративного суду
 від 25 вересня 2007 року,
ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 6 листопада 2008 року

З метою подальшого вдосконалення організації готівкового обігу, зміцнення касової дисципліни, підвищення ефективності контролю за додержанням суб'єктами господарської діяльності встановленого порядку ведення операцій з готівкою у національній валюті, посилення відповідальності за додержання ними норм з регулювання обігу готівки та виконання своїх зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами постановляю:

1. Установити, що у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами - громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу:

за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день; 

за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки - у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

(абзац третій статті 1 в редакції Указу
 Президента України від 07.09.2001 р. N 802/2001)

за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов'язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин - соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості - в розмірі здійснених виплат;

(абзац четвертий статті 1 в редакції Указу
 Президента України від 07.09.2001 р. N 802/2001)

за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів - у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;

за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, - у розмірі сплачених коштів;

за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням - у розмірі витраченої готівки.

Установити, що за невстановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах з них стягується штраф у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок такого невстановлення.

(частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 07.09.2001 р. N 802/2001)

Правила організації контролю за додержанням норм з регулювання обігу готівки встановлюються Національним банком України за погодженням з Державною податковою адміністрацією України.

Передбачені цією статтею штрафи в повному обсязі стягуються до державного бюджету в порядку, встановленому законодавством.

2. Установити, що штрафні санкції, передбачені цим Указом, застосовуються до осіб, зазначених у статті 1 цього Указу, органами державної податкової служби на підставі матеріалів проведених ними перевірок і подань державної контрольно-ревізійної служби, фінансових органів та органів Міністерства внутрішніх справ України в установленому законодавством порядку та в розмірах, чинних на день завершення перевірок або на день одержання органами державної податкової служби зазначених подань.

(стаття 2 в редакції Указу Президента
 України від 26.07.2000 р. N 920/2000,
 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 07.09.2001 р. N 802/2001)

3. Контроль за додержанням особами, зазначеними у статті 1 цього Указу (крім банків), норм з регулювання обігу готівки в національній валюті, що встановлюються Національним банком України, здійснюють органи державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, Міністерства внутрішніх справ України та фінансові органи, а банками - Національний банк України.

(стаття 3 в редакції Указу Президента
 України від 07.09.2001 р. N 802/2001)

 

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ
12 червня 1995 року
N 436/95

 
 

 

До списку